ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, May 18, 2009

လာဖို႔ိနိန္တရက္

ၾကပ္ခိုးအထပ္ထပ္ တန္းဗ်င္းေဒါင္႔က
စဖိုနားမာ ေဆာင္႔ေျခာင္ေခ်ထိုင္
ေျပာင္းဂ်ီ(ဂ်ဳိင္/က်ဳိင္)တလံုးကိုင္လို႔
ထမင္းတလံုံးခ်က္ရဖို႔
မီးခိုးအလံုးလံုးၾကားမာ
မ်က္စိတိတ္တက္နန္႔
လိပ္ေဂါင္းထြက္ပါေအာင္
မီးမွုတ္နီရေရ
အိုအမိ...။

အိမ္ဦးခန္းဘုရားစင္ထက္မာ
မီးပူေဇာ္ပိုင္ေယွာင္
အခန္းလင္းေအာင္ထြန္းထားေရ
မွိဳင္းအူနီေရ မီးခြက္အလင္းေခ်နန္႔
အားျပဳပနာတရားစာဖတ္နီေရ
အိုအမိ...။

ခ်မ္းခ်င္ခ်မ္း မခ်မ္းခ်င္မခ်မ္း
ရခိုင္ေဆာင္းတြင္းမာ
ပဆိုးကိုေဂါင္းကၿခဳံ
ခီြးေခ်တရီြေဘးမာထား
အညာရီထင္းတံုးနန္႔
ေမာင္းဂါေအာက္ေခ်မာ
မီးလွံဳနီေရ
အိုအမိ...။

သူမ်ားတကာသားသမီးတိ
“ဂတ္စ္မီးဖို”နန္႔ အသားကိုကင္
လွ်ပ္စစ္ဆိုစြာရီပိုင္သံုးလို႔
“ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္”အေၾကာင္း
အာေဘာင္အာရင္းနန္႔
ေျပာနီဂတ္ခ်ိန္
အမိခမ်ာ
“ဂတ္စ္” ျဖည့္သည္ဆိုင္းဘုတ္ကိုျမင္
မီးဆြဲထြန္းဖို႔ေလာက္ရာသိထား
Heater ဆိုစြာ ျဖဴလား၊ မဲလား
စိုင္းစားရာမာေတာင္ ပါလီဖို႔မဟုတ္...။

ေအာ္....
မျမဲျခင္း သခၤါရ နိယာမထဲက
ေျပာင္းလဲလာဖို႔တနိန္႔ကို
အမိတခ်က္ ျမင္တိြ႔ရလီေအာင္
နီေကာင္းေအာင္ရာ နီပါလီ အမိ...။
....................

ကိုမင္း

၁၈-၅-၂၀၀၉

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP