ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Tuesday, June 30, 2009

သကၠာယဒိ႒ိမ်ား ႏွင့္ “ငါရခိုင္”

ငါေျပာစြာ အမွန္ ၊ ငါႀကံစြာ အဟုတ္
ငါလုပ္စြာ အေကာင္း ၊ ငါေျပာင္းစြာ အသစ္
ငါခ်စ္စြာ လူမ်ိဳး ၊ ငါရိုးစြာ သစၥာ
ငါရွာစြာ ပညာ ၊ ငါလာစြာ မင္းတြက္
ငါမက္စြာ ေငြႀကီး ၊ ငါပီးစြာ ဓန
ငါရစြာ ဥစၥာ ၊ ငါ့မာနစြာ ငါ့အသိ
ငါဟိစြာ ငါမ်ိဳ ၊ ငါလိုစြာ ငါေတာင္း
ငါ့ေခါင္း ငါပ်င္ ၊ ငါ့လင္ ငါယူ
ငါ့အပူ ငါၿငိမ္း ၊ ငါ့ယိမ္း ငါက
ငါ့အလွ ငါသ ၊ ငါ့ဘဝ ငါေျပာင္း
ငါ့ေလာင္း ငါစီး ၊ ငါ့ခ်ီး ငါမႊီး
ငါ့စီး ငါတား ၊ ငါ့သား ငါကယ္
ငါ့လယ္ ငါထြန္ ၊ ငါ့ဟန္ ငါလိမ္
ငါ့အိမ္ ငါေဆာက္ ၊ ငါေလွ်ာက္ ငါ့လမ္း
ငါ့စခန္း ငါခ်ီ ၊ ငါ့လီ ငါထုတ္
ငါ့အလုပ္ ငါရွာ ၊ ငါ့သိကၡာ ငါဆယ္
ငါလူလည္ ငါ့စကား ၊ ငါ့တရားနာယူ
ငါ့ပိုင္လူ ဇမၺဴမွာ မဟိ .. ။

ငါ့အသိ ငါ့ဗီဇနန္႔
ငါ့လီ ငါမပိုင္
ငါ့ၿမီ ငါမဆိုင္
ငါ့ရီ ငါမခ်ိဳး
ငါ့့အမ်ိဳး ငါမကယ္ႏိုင္
ငါ့သီလ ငါမခိုင္လွ်င္
ငါပင္ “ရခိုင္” ဟုတ္ယင့္လား... ။

..............
မိုးကိုလင္း

Friday, June 26, 2009

အဘာသို႔ စြပ္စြဲျခင္း

အဘာ....
မဟာရ အမွားတစ္ခုကို
အဘာ လုပ္ခဖူးလာ...။

နာရီ၊အခ်ိန္တိ
တိုလိုက္ေတဘင္
နိတိ တိုလိုက္ေတဘင္
အသက္ ဘ၀ တိ
တိုလိုက္ေတဘင္....။

အဘာ....
လိူင္းကၾကီး
မွန္တိုင္းက ထန္စြာကို
အဘာသိေရ နန္း ....။

ဇာဆို ဇာျဖစ္မွန္းမသိေရ
မဟာရ ဒိဒံုး
အေမွာင္ထု ထဲမွာ
သားေခ်ရို.ကို
လက္ခုတ္သီးခတ္ထားစြာ
အဘာသိေရ နန္း ....။

အဘာ...
ယင္းသူရို. ကတိစြာ
ဇာလဲ...
ယင္းသူရို. အျပံဳးစြာ
ဇာေလ.......
ယင္းသူရို. ခ်စ္ေတဆိုစြာ
ဇာလဲ....
ယင္းသူရို႕သေဘာထားၾကီးစြာ
ဇာေလ
အဘာ ခ်ေၾကာင္းကပင္
သိေရ ထင္ေရ....။

ၾကိဳးထက္မွာ
ဘားကစပ္ေက
လူးမက်ေအာင္
ခ်ိန္ရဖို႔လား အဘာ....။

ယေက
ေဖာက္ျပန္ေရ
လူတိ လက္က
ရုန္းထြက္ေရခါ ၀ါ
အစြာပိုင္ ပ်င္ရဖို႔ေရာင္...။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကာကြယ္စြာ
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္လို႔
အဘာ ထင္လာ..
မဟုတ္ေက အားနည္းသူရို.
တာ၀န္လို႔အဘာထင္လာ.....။

........................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၅၊၀၆၊၀၉

ခ်စ္ညီေခ်၊ ခ်စ္ႏွမေခ်သို႔...

ခ်စ္ညီေခ်...
ေက်ာင္းလားပါ ေ၀
မပ်င္းပါေက့ ေ၀
၄ တန္းက ထြက္ျပီးေက
ႏြားေက်ာင္းဖို႔
စိတ္မကူး ပါေဂ့ ေ၀ ....။

ခ်စ္ႏွမေခ်....
မပ်င္းပါေဂ့ ေ၀
ဆီ၀ယ္ဖို႔ ဖ့ဲသာမဟိေက
ဓာတ္မီးတိုင္ေအာက္မွာ
စာကိုဖတ္ပါ ေ၀
ဓာတ္မီးတိုင္ မဟိေက
မီးလႈံေရ မီးဖိုနားမွာ
စာ ကိုဖတ္ပါ ေ၀ ...။

ခ်စ္ညီေခ်...
ဘ၀မွာပညာတက္ေအာင္
သင္ပါ ေ၀
အေပ်ာ္ မလိုက္ပါေဂ့ ေ၀
ပညာေရႊအိုး လူမခိုးလတ္
တကၠသိုလ္တက္ပါ ေ၀
အဂၤလိပ္စာ သင္ပါ ေ၀ .....။

ခ်စ္ႏွမေခ်....
ဘ၀ ကို တစ္ခါေလ့
လက္ေျမွာက္ အယႈံး
မပီလီေဂ့ ေ၀
ၾကိဳးစားေရ လူတြက္
မျဖစ္ႏိုင္စြာမဟိပါ ေ၀....။

ခ်စ္ႏွေခ်...
ပညာတက္ၾကီးျဖစ္လားေဂ
အဖ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ဖို႔
ရိုးေတာင္ တစ္ဘက္ကို
ျပန္လာပါ ေ၀
မင္းတက္ေတ ပညာတိနန္.
စြမ္းေဆာင္ပါ ေ၀...။

ခ်စ္ႏွမေခ်...
အဖ နန္႔ဘ၀ ကို
မမိလီပါေဂ့ ေ၀
လူရပ္ျပည္မွာ
ဇိမ္တိြလားေဂ ေလ့
အဖျပည္ကို ျပန္သတိရ ပါ ေ၀ ......။

..............................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၅၊၀၆၊၀၉

အဘာေလး မြန္းေရ

“ဟုတ္က့ဲ ခင္ဗ်ား”
“အေမ ယခိုင္
အေဖ မ်န္မာ”ပါ
“က်ဴပ္ ယခို္င္ပ်ည္ဂ်ီးကို
ခ်စ္ပါေဒ ....။”

အီးေယာင္ေလး!

“ဟုတ္က့ဲ ခ်ိန္”
“အေမ ယခိုင္
အေဖ ယခိုင္”ပါ
“ယန္ကုန္မွာ က်ီးဒါပါ
ယခိုင္လို႔ေဒါ့ မေပ်ာတက္ဗူး
ယခိုင္ပ်ည္ကို
မေယာက္ဖူးဗူး”

ဘားဘာေလး!

“ဟုတ္ပါယင့္”
“အမိ ရခိုင္
အဖ ရခိုင္”ပါ
“အေသ်ွကဘင္
ျမန္မာစာ သင္လာစြာပါ
ရခိုင္ပိုင္ ရီြးဖို.စြာ ရွက္ပါေရ
ရီြးဖို.ေလ့ မတက္ပါ”

သီဖိ ယေက!

“ဟုတ္က့ဲ”
“အမိ ယခိုင္
အဖ ယခိုင္”ပါ
“ယခိုင္ျပည္ သံတြဲက ပါ
ယခိုင္အစစ္ေတြလို႔ေတာ့
မေယး၊မေပ်ာတတ္ ပါ”

သီကတ္ယာလူရို!

“ဟုတ္ပါေရ”
“စစ္ေတြကပါ
အမိရခိုင္ အဖ ရခိုင္” ပါ
“ရခိုင္ျပည္နယ္ကပါ
အဂု စစ္ေတြမွာ
တိုက္တိ အျမင့္ၾကီးေဆာက္
ရထားလမ္းတိေဖာက္
ကေကာင္းတိုးတက္နိန္ပါယာ”

အေ၀း ဖင္ၾကြတ္စူး
စ်ီးကို ျဗီးဖိ
မြန္းေရလူရို.၊ ငါ အဂြင့္ မြန္းေရ...။

.....................
ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)

Monday, June 22, 2009

ရင္နင့္႐ြက္ၾကြီျဖဳတ္ခနန္႔ ၾကြီက်လားေရ
သစ္ရြက္ၾကြီေခ်...
ႏြီကိုရာ အျပစ္တင္ရဖို႔လား
လီကိုရာအျပစ္တင္ရဖိ္ု႔လား
ဆြဲငင္မထားခေရ သစ္ပင္ကိုရာလား
လြဲစင္လားေရ ဇာတ္ညႊန္းကို
ပ်င္ဆင္ခ်ိန္မရ
လိႈင္းသတ္လားေရ သဲျမိဳ႕ပိုင္
ဘဝက ရေရာင္းခတ္က်န္ခေရ။

ႏိူင္းမျပတတ္ေတာင္
ပ်ဥ္ဖိုးနားမလည္တတ္လို႔
ေနာက္တစ္ခါဆိုလည္း
ဝပ္ဆင္းခ,ယခ်င္ပါယင္႔။

အာကာကိုေထာင္ပစ္ေရ
မွ်ားတစ္စင္းအျဖစ္က
စိုက္ဖို႔ ပစ္မွတ္မဟိမွန္းသိခ်ိန္
အရာရာေနာက္က်လို႔
ျမီျပင္ကို အလဲလဲျပိဴဆင္းခရလည္း
တခါက ဆိုစြာ တစ္ခါက ရာ
ျဖစ္လားမနားေယ။

သစၥာေျခာက္ခမ္းနီေရ သူ႕ရင္မွာ
ျမီၾသဇာမဟိဘဲ ေပါက္လာေရ
ကတိ တိ အသီးမေအာင္ခါမွ
ေရႊယုန္နန႔္ေရႊက်ား ဝတၳဳထဲက
ေရႊက်ားကို အထင္ေသးမိေရအတြက္
ေနာင္တရမိပါယင္႔။

ေနာင္တဆုိစြာ ၾကိဳတလို႔မရပိုင္
ဘဝဆိုစြာေလ႔ ကိုယ္ခ်င္ပိုင္ ဆြဲလုိ႔ရေရ
မွ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကမဟုတ္။

ရလာေရ သခၤန္းစာတိ
ခ်ိတ္ဆြဲလို႔ၾကည္႔ ျပန္ေလ႔
ျမိဳးလံုးကြ်တ္ထြန္းထားေရ
ဝါကြ်တ္မီးပံုးတိရာ ျဖစ္လားေရ။

အင္...
တစ္ေယာက္တည္း
လွန္ျပီးေထာင္းပလိုက္စြာ
ကိုယ္႔ေပါင္ေတာင္မွ
အမႈန္႔မႈန္႔ ၾကီြပါလားဗ်ယ္။

ေယေတာင္..
ျခြင္းခ်က္အတြက္
အေရာင္မစြန္းခေရ စိတ္က
ညစာက ႏူတ္ဆက္လားေရ နီကို
ျပန္ထြက္လာႏိူးႏိူးနန္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ယင္း
နီဝင္လားေရ အေနာက္ဖက္ကိုရာ
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ ၾကည္႔ေငးနီမိေရ...။
.....................

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ
ညီစု (၀၅၊၀၅၊၂၀၀၉)

အဘာေဆာက္ခေရ အိမ္ျပိဳေဟာင္းအဘာေဆာက္ခေရေဒအိမ္ၾကီး...
ႏြီရာသီမွာ လီဗီြေၾကာင္႔ရာ
အမိုးအကာတိကြာပနာ
ပ်က္စီးလားခစြာ လား...။

မိုးဦးက်ခါးသီးဖို႔ေကာင္းေရမုန္းတိုင္းက
တဟုန္းဟုန္ေအာ္ပနာျဖိဳဖ်က္ခလို႔
ပ်က္စီးလားခစြာ လား...။

ပ်ဥ္စီပ်ဥ္ေထာင္တိနန္႔
လွပခန္႔ျငားခေရ ေဒအိမ္ၾကီးကို
ျခတိျဖိဳပ်က္လို႔ ဆြီးပ်က္လားခရစြာလား...။

အုပ္ျမစ္ေနာင္းေနာင္း အျခီေကာင္းနန္႔
ကမၻာရြာမွာ အခိုင္ဆံုးလို႔ သံုးႏႈန္းခစြာ
ဇာအတြက္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးရလီလဲ...။

ေဒအိမ္ၾကီးမွာ ရႊီ ငီြ(ေငြ)ေက်ာက္စိန္
ျပည္႕နီခစြာ ဇာလူယူလို႔ ေပ်ာက္လီခလဲ...။

တစစီျပိဳ အခုစီေပ်ာက္
ေကာက္ကိုင္လို႔မရ ပ်က္လားခေရ
ေဒအိမ္ျပိဳေဟာင္းကို
သားၾကီး သားေခ် သားလတ္တိနန္႔
သမီးထီြးပါ ဝိုင္းဗ်ာလ္ကူေက
တတူညီညီ ျပန္ပ်င္ဂတ္မည္
ေဒစြာအဘာေဆာက္ခေရ
အိမ္ျပိဳေဟာင္း..။

..................
Ashon(အသွ်င္)
June 22, 2009

အဂင့္ထားပစ္ခဗ်ာယ္လားေတာင္းပန္နီေရ
ငုိ႐ႈိက္သံတိကိုပစ္ခ်
ငါ့ကုိအညွာတာမဲ႔ထားခ၀ံ႔ေရလို႔
အဂင့္ထြက္လားခဗ်ာယ္လား…။

“ငါ႔ အနားမွာ
ဇာခါမဆုိဟိနီပီးဖုိ႔
ယံုေလာက္ေအာင္ခၽြဲသိပ္ပနာ
မထားခပါ”ဆုိေရ စကားလုံးတိနန္႔
အဂု ထားပစ္ခဗ်ာယ္လား...။

ငါ မယံုခ်င္ပါ…
ကေကာင္းခ်စ္ေရငါ့ကို
ထားခေရလို႔….။

ထို…အ၀ီးကို ထြက္မလားလုိ႔
စိတ္ညစ္နီေရ အခ်ိန္တိမွာ
ငါ့ကို ရင္ခြင္ငွားနိန္က်.
အဂုု.. မဟိယာဆုိေစာ္
ငါ ဇာပုိင္လက္ခံရဖုိ႔လဲ…။

ဆည္းဆာေတာင္မွငိုလုိ႔
အိပ္တန္းတက္ငွက္တိ
အသီးသီးေတာင္ပံၿဖန္႔ယင္း
ငါ့မွာေတာ့ခါ
မက္နိန္က်အိပ္မက္တိမွာေတာင္မွ
မ်က္ရည္တိက်လို႔
ေရွ႕ဆက္ရဖုိ႔လမ္းကလည္း
ဇာနိန္ရာမွာလည္းမသိ
အဂင့္ထားပစ္ခဗ်ာယ္လား….။

...............
ေကအုိတီ
စာရီးသူ ေက်ာက္ၿဖဴသူ
Sunday, June 21, 2009

ေဒၚလာ ? ပေဟဠိ

ရတနာ ဓါတ္ေငြ႕သိုက္
ေဒၚလာျဖစ္ ေကလည္း
ငရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ
ဒဂၤါးတိ စုတ္ပဲေရ အဘုေခ် ။

ပုဇြန္ ႏွင့္ ရီခူ
ေဒၚလာယူ ေကလည္း
ငရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ
ဒဂၤါးတိ စုတ္ပဲေရ အဘုေခ် ။

ကမၻာလွည့္ ခရီးလား
လာဖန္မ်ား ေကလည္း
ငရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ
ဒဂၤါးတိ စုတ္ပဲေရ အဘုေခ် ။

ဆန္စပါး သားငါး
သစ္သီး၀လံ
ေပါျပည့္လ်ံ ေကလည္း
ငရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ
ဒဂၤါးတိ စုတ္ပဲေရ အဘုေခ် ။

ဘဂၤလာကိုလား
ပင္လယ္ဆား ထြက္ေကလည္း
ငရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ
ဒဂၤါးတိ စုတ္ပဲေရ အဘုေခ် ။

မ်ားျပားေဒၚလာ
ေဒေဖသာတိ
ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္
ဇာကိုေရာက္ေလ
အဘာလည္း မသိေ၀ အဘုေခ် ။

အစိမ္း အျပာ ၀တ္ထား
သူေတာင္းစားႏွင့္
ကိုယ့္လူကို သြီးစုပ္
အျမတ္ထုတ္ေတ စံရေဖြတိ
တနိန္႔တျခား
ပိုလို႔မ်ားလာေရ
သတိထားေ၀ .. အဘုေခ် ။
...................

မိုးကိုလင္း

Sunday, June 21, 2009

ရင္ထဲကအလြမ္းရင္ထဲမွာ..
ျဖစ္တည္နီေရအလြမ္း
ရပ္တန္႔နီေရႏွလံုးသား
ရွင္သန္နီေရအခ်စ္…။

အားလံုးကို
ရင္ဘတ္ေဒါင့္တစ္နိန္ရာမွာ
အသည္းတံခါးေခ်ပိတ္လုိ႔
သိမ္းဆည္းထားလိုက္ယာ...။

ခ်စ္တတ္ခၿပီးမွ.
အမုန္းတိနန္႔
ၿပတ္ေတာက္ပုိက္ရဖုိ႔ယာလား....။

မလွည့္စားပါေဂ႔..
လိႈ္င္းတိကရာလိူင္းတိကို
ကမ္းစပ္ေရာက္ေအာင္
ပို႔ႏိုင္ေရပုိင္…။

ငါရုိ႔ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္တိက
ငါရုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကို
ေပ်ာ္ရႊင္ေရဘဝတစ္ခုဆီ
ေရာက္ေအာင္ပို႔ႏုိင္ဖုိ႔လုိ႔
ငါယုံၾကည္ခေရ...။


ငါ႐ို႕ႏွစ္ေယာက္
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္
အၿပန္အလွန္ခ်စ္ခေစာ္လား…။
.
“ႏုိး....”
တစ္ေယာက္က
တစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ခေစာ္ရာ…။

ေယေဂလည္းဆုိေရ
ေနာက္ကြယ္မွာ ..
အ၀ီးဆုံးကုိ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ပ်ံသန္းဖုိ႔ၾကိဳးစားနီယင္း..
သတိရၿခင္းေပါင္းမ်ားစြာနန္႔…။
…………..
ေကအုိတီ (ေက်ာက္ၿဖဴသူ)
June16,2009
7:51 PM

ေဒခ်င့္ လား ရခိုင္သား

ၾကက္ကို ခဲ၀ါလာဆြဲခါ
တိန္းနိန္ၿပီးေက
အိမ္သွ်င္၀င္လာေရခါ
တေဂါင္းေဂါင္းနန္႔ထေဟာင္ေရ
ေဒခြီး ...
ဇာပိုင္ ခီြးေလ့ ......။

ကိုယ္စကား၊ကိုယ့္စာကို
ရီြးဖို.၊ေျပာဖို. စြာကို
ရွက္ေတ၊ ေၾကာက္ေတ
လူမ်ား စာ၊လူမ်ားစကားကို က်ေက
ၾကိြ နိန္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ ရီြးႏိုင္ေရ
လူတိ....
ဘေဇာင္လူတိ ေရာင္....။

သူခိုးတိ ယာကိုဖ်က္ပခစြာကို
မျမင္ဟန္ေဆာင္
ေမ်ာက္ႏွင္ခါမွ
ထေအာ္ေရ
ယာသွ်င္...
ဘေဇာင္ ယာရွင္ေလ.....။

ကိုယ့္အိမ္မွာခ်က္ေတ
ဟင္းကို မေကာင္း
လူအိမ္က ဟင္းကိုရာ
စားလို.ျခီေရ လတ္
ဘေဇာင္ လူအိမ္ ေကာင္းတိလဲ....။

ကိုယ္လူမ်ိဳး ေ၀ဖန္ေက
ရိုင္းေရလတ္
ေအာက္သား ေကာ္ႏွက္ခါ
ျပံဳးစိ၊ ျပံဳးစိ နန္.
ပန္းက် က်လို.
ေဒခ်င့္လား တိုးတက္ေရ
လူအဖြဲ.အစည္း .....။

ထမင္းငတ္နိန္ခါ
ရခိုင္အမ်ိဳးသား
ေကာင္းစားေရ
လြတ္လပ္ေရး
ညီညြတ္ေရး
ႏိုင္ငံျခားေရာက္လို.
အဆင္ေျပ
ဇိမ္တိြလားခါ
အဖ ျပည္ လွည့္ေတာင္
မၾကည့္ကတ္ယာ
ေဒခ်င့္လား ...
အာရီယန္ .....။

...............
ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)

ေထာ... ၾကည့္လိုက္ရန္ကုန္ေရာက္
ရခိုင္သမေခ်
တစ္ေယာက္
ျမန္မာေခ်တစ္ေယာက္နန္.
ၾကားတိုင္းေရာက္.....။

ေထာ....ၾကည့္
စင္ကာပူေရာက္
ရခိုင္သမေခ် တစ္ေယာက္
ျမန္မာေခ်တိနန္.
ဆီးေဆာက္ကေရာက္......။

ေထာ.....ၾကည့္
နယူးေယာခ္ ေရာက္
ရခိုင္သမတစ္ေယာက္
ေဘာက္သာ ဆိုးနန္.
ေလွာ္လီ စည္းေဖာက္.....။

ေထာ...ၾကည့္လိုက္
ျပည္ပေရာက္
ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္
ျမန္မာတိနန္.
ေရႊလမ္း၊ေငြလမ္း ေဖာက္....။

ေထာ.....ၾကည့္လိုက္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးလုပ္ေတ
ရခိုင္သားတစ္ေယာက္
ျမန္မာမနန္.
ဟိဟိ...ဟားဟား ...ေဟာက္ ....။

...................
ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)

Saturday, June 20, 2009

လျခမ္းေခ်


အေခ်ခါ..
"လျခမ္းေခ်" ကို
ရာဟုဖမ္းေက
ဘာဘာ ကို ဖက္လို.
ငါ..
ငိုဖူးေရ ....။

လူပ္စိ၊လူပ္စိ နန္.
ရုန္းထြက္နိန္ေရ
"လျခမ္းေခ်" ကို
ၾကည့္လို. ..
ငါ...
၀မ္းနည္ဖူးေရ ...။

ဇြဲသတိၱ အျပည့္နန္.
ရာဟုလက္က လြတ္ေအာင္
ရုန္းထြက္ေတ
"လျခမ္းေခ်" က
ငါ့ ကို ...
သတိၱမီြးဖြားစီဖူးေရ....။

အာကာကို
ေမ်ာ္ၾကည့္ယင္း
ငါမ်က္စိ ေအာက္က
ေပ်ာက္လားခေရ
"လျခမ္းေခ်" ကို
ငါ့ ကို ျပန္ပီးဖို.
ဘာဘာ ကို
ငါ...
ပူဆာဖူးေရ ......။


ရာဟုလက္က
လြတ္က်ပါလတ္ေတ
"လျခမ္းေခ်" သတိၱကို
အားပီးလ်က္
"လျခမ္းေခ်" နန္.အတူ
ငါ....
ျပိဳင္တူ ရယ္ဖူးေရ ....။

အိမ္ျပန္ေရာက္လို.
အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္
အိမ္မက္ထဲမွာ
"လျခမ္းေခ်" နန္.
ငါ..
စကားေျပာဖူေရ.....။

အိမ္မက္ထဲက
"လျခမ္းေခ်" က
ဇြဲမေလ်ာ့ဖို.
သတၱိဟိဖို.
စိတ္ဓာတ္မက်ဖို.
အရံွဳးလံုး၀ မပီးဖို
ငါ့ကို...
အားပီးဖူးေရ ......။

.............
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၁၊၀၆၊၀၉(၀၀:၁၆)

Friday, June 19, 2009

အရိပ္စီး အိမ္မက္


စိတ္ထဲမွာတက္သီးေခါက္လို႔
အရိပ္စီးအိပ္မက္ကိုေဖ်ာက္ဖို႔
ငါစိုင္းစားနိန္ေရ…။

“အပင္တစ္ပင္”
မိုးႀကီး လီႀကီးထလို႔
အသီးရြက္တိကိုၿခြီခ်
တျဖဳတ္ျဖဳတ္ၾကြီက်
ၿမီခလားရေရ အကိုင္းအခက္
ဖူးပြင့္သီးရြက္ ရင့္က်က္ခြင့္မရ
ဒါဏ္ရာဂ်ေဗါင္းထလို႔
ေဂါင္းေထာင္မျပေအာင္
ရက္ျပတ္ရက္ျပတ္ ဓါးၾကီးနန္႔လာခြတ္
စုတ္ျပတ္သတ္ အျမစ္ျဖတ္ပနာ
ဘေဗာင္းဆာလို႔ လွဲပလိုက္ယာ…။

“ဗလိတရြီ”
လွိဳင္းႀကီးလီႀကီးက် တစ္ရက္နိန္႔
ေပ်ာ္ႀကီးက်ဗလိတ႐ြီ ဇာလားရဖို႔မသိ
ကမ္းမျမင္စမ္းမျမင္
လမ္းပင္လယ္ျပင္မွာ ေဖါင္စီးလို႔
တရြီ တဖင္ တစင္းတင္…။

“ေရာင္ရင္”
ေရာင္ရင္သံုးေကာင္ လက္မေထာင္
ေဘာင္ဘင္ခတ္ ေယာက္ယက္သတ္လို႔
ဖျဗဳတ္က်ိတ္ေနာက္ကုန္းမွာ
ငရုပ္ၾကိတ္ေက်ာက္တုံးနန္႔
အဆံုးသတ္လားခေရ…။

“လူစိမ္းတိ”
ပိုင္သွ်င္င္ဟိ အေစာင့္မဟိ
ၿခံ၀င္းတခုမွာ လူစိမ္းတစု
ေရႊ၊ ေငြ၊ ေဖသာ ရတနာတိကို
သေဘာမတူ မၾကည္ျဖဴလည္း
“ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ”ဆိုေရ
တိုက္တာ သံုလံုးမွာ
သိမ္းက်ံဳးထည့္ယူ ေျပာဖို႔လူမဟိ
တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စရာ
ကူလီခ ႏွစ္ျပားတစ္ပဲရလို႔
လူတိကိုဆဲ နိန္ေရေထာ…။


“ေမ်ာက္ေခ်တေကာင္”
ကံၾကမၼာရိုင္း မုန္တိုင္းၾကားမွာ
က်ားအာေခါင္ထဲက ေမ်ာက္ေႏွာင္ေခ်တစ္ေကာင္
ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္နန္႔ ရာဟုလီေဆာင္လို႔
အပင္အကိုင္း ပ်ိဳင္းက်လာေဂ ခုန္ထြက္ဖို႔
သမၺဳေဒၶဂါရႊတ္ မန္းမွဳတ္လႊတ္ပီး
သရဏဂံုကိုမေဆာင္
ဂေယာင္ေတြးနိန္ေရလတ္…။

“တခ်ိဳ႕တလီ”
၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီ တပသီပိုင္
အတိတ္နိမိတ္ တေဘာင္ အာဂံုေဆာင္လို႔
ကိုးဆယ့္ကိုးလတၱံ႔ နိန္႔တိုင္းျဖန္႔လို႔
အင္းအိုင္လက္ဖြဲ လိုင္မွာဆြဲလို႔
ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္ အိမ္မွာပ်င္လို႔
အမ်ိဳးသားႏိုးၾကား ၾကိဳးစားဂတ္ဖို႔
ေမာင္းခတ္ယင္းနန္႔
အခ်င္းခ်င္း
သတ္ဖို႔ပ်င္နိန္ဂတ္ေတေထာ….။

“အိမ္မက္”
သရဲသဖက္ အိမ္မက္တဆီ
၀င္စီးနိန္မွန္း ငါ့စိတ္က တန္းသိေရ
အိမ္မက္ဆိုစြာလည္း ငါသိေရ
ခႏၶာဟိမွန္းလည္းငါသိေရ
သိေကေလ့..
ရုန္းထလွဳပ္ၾကြလို႔မရ
အခ်ဳပ္ခံထားရေရပိုင္ နာၾကင္နိန္ေရ
ေဘးနားကလူ ေဖးမကူလာႏႈိး
လန္႔ျပီးႏိုးေရခါ
ခၽြဲသီးခၽြဲေပါက္တိ သျဗဳသီးေလာက္နန္႔…။

“အဘာကေျပာေရ”..
အိမ္မက္ဆိုးႀကီး အရိပ္စီးကို
ဒုတ္ၿပီး ဓါးၿပီးရင္ဆိုင္သြီးဖို႔
အားဆီးတစ္လံုး နိစိုင္သံုးလတ္…။

အဂု..အဘာမဟိေရခါ
ဇာအားဆီးကိုေသာက္ တက္သီးေခါက္လို႔
အရိပ္စီးအိပ္မက္ကို ေဖ်ာက္ဖို႔လဲ
ငါေဂါင္းေနာက္နိန္ရေရ..
ငါေဂါင္းေျခာက္နိန္ရေရ..
ငါလမ္းေလွ်ာက္နိန္ရေရ...။

...........
ေမာင္လွေက်ာ္

အမတ္ေမွ်ာ္


က်ိန္စာသင့္ နန္းရိပ္ခို
“ ရကၡ ”ဆိုစြာ မသိ
အမိလီကိုသွ်ိဳက္ အဖၿမီကုိတရစ္
အမ်ိဳးမစစ္ေတလူက
ကုလားမင္းသမီးလက္ေဆာင္ကို
လက္ခံဖူးခေရ ဝဋ္ႀကြီးအလား ..။

ႀကိဳးစားလူတိကိုအားမနာ
သြီး ၿမီမွာမက်ဖူးလို႔
ႏွမကိုဗိုလ္ႀကီး စစ္ခြီးႏွင့္ပီးဗ်ယ္
ပထြီးကိုေမွ်ာ္ ေယာက္ဖေတာ္အားကိုး
စာတစ္အုပ္ကိုင္္ စကားႏိုင္သူလု
ၿပိဳင္စံမမီ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီသို႔
၂၀၁၀ မွာ ေျပာင္း
တနီရာ ငါအမတ္ေလာင္းအတြက္ ..။

ေထာင္ကိုျမင္ ရာကိုစြန္႔လို႔
လူမႈသဟာယကို ဖက္္တြယ္
လွ်ာႏွစ္ခြ မြီေဟာက္သငယ္
လူတြင္က်ယ္အလား မဲတျပားရည္စူး
ထိုလူကိုေဝဖန္ ေဒလူကိုသမုဒ္
အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ပ်င္နီံ
ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္နန္႔
……..ထြီ……မင္းအႀကံ …….
ပက္ပက္စက္စက္
စဂိုးေလာက္မွ ေဇာက္မနက္ ေ၀း ။

.........
ေမာင္လွေက်ာ္

လူ


ႏြားကို
သနားစြာလည္းလူ
စားစြာလည္းလူ --။

လူ
သူမ်ားကို တရားျပပ်ာယ္
ကိုယ္တိုင္က်
ဘုရားတသူ --။

လူ
အညမညတရားကို လက္ကိုင္ထားပ်ာယ္
ပဋိပကၡႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႕သူ --။

လူ
တရားသူႀကီးလုပ္ပ်ာယ္
လာဘ္စားသူ --။

လူ
ဘုရားတကာရာထူးႏွင့္
မယားတဏွာရူးသူ --။

လူ
ေအဆူ
အမွန္လူရာမလား --။

...........
(သာလွဦး)

Wednesday, June 17, 2009

ကဗ်ာနကၡတ္ႏွင့္ စကားလံုးၾကြီေသာအာကာ

စကားလံုးတိခမ္းနားေရ
ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းဆိုစြာ
ဂုဏ္အရွိန္အဝါရို႕ရြာသြန္းခိုက္မွာ
ပြင့္လန္းကတ္ေတ ရာသီလိုက္ပန္း
ႏီြပန္းလား..မိုးပန္းလား…ေဆာင္းပန္းလား….။

“ငါ”လို႔ လက္မ,ေထာင္လုိက္စြာ
လက္မ,က အတိတ္ဖက္ကိုရာ ထိုးလို႔..
“ငါ” ဆိုစြာ “ငါ” မဟုတ္ဗ်ယ္လာ.....။

¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸

ကဗ်ာ..
ၾကယ္စင္တိကို အမႊမ္းတင္ထားေရ
ရွင္သန္ထေျမာက္ျခင္း...။

အခ်ိန္အခါ…
တံခါးလာေခါက္ေတ ကဗ်ာလက္အတြက္
ၾကယ္အၾကြီတစ္ပြင့္ကို ကမ္းလွမ္းေရ
နမ္းခြင့္လက္ေဆာင္ယူပါလတ္...။

¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸

ျမတ္ႏိုးျခင္း…
နိမ့္က်လာေရ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းကိုထက္သို႔
စကားလံုးတိကိုျပန္ပနာ
တယုတယ.ပစ္တင္လို႔….။

ငါ့ေဘးမွာ
ထုိင္ၾကည့္နိန္စြာ
ငါ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ….။

¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸¸

ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္နန္႔ သက္ျပင္းရွည္တစ္ခု
လင္းအာရုဏ္လာ ညဇာဖက္လား
ကြဲကြဲျပားျပား မမွတ္မိ
ေရာင္ျခည္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့တိ ၾကားထဲ
တိုးဝင္ ပုန္းေအာင္း လားလီေရ…..။

¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸¸

(နတ္ေမာင္)

လြမ္းရပါေရ ေက်ာက္ၿဖဴၿမီသို႔ေက်ာက္ၿဖဴၿမီက၊ ထြက္လာခစြာ
လတိၾကာေညာင္း၊ ႏွစ္တိေၿပာင္းလည္း
ငါ့မြီးရပ္ၿမီ၊ ေက်ာက္ၿဖဴၿမီကို
နိန္႔စဥ္မအမွ်၊ တမ္းတရ…။

သာယာလွပ၊ ေသာင္ၿပင္လွနန္႔
ရီပတ္လည္ဝိုင္း၊ ကာရံဆိုင္းပနာ
စိမ္းလန္းစိုေၿပ၊ ေက်ာက္ၿဖဴၿမီကို
စိတ္မွာတမ္းတ၊ လြမ္းေဆြးရ…။

လွပသာယာ၊ ဆည္းဆာခ်ိန္မွာ
“နဒီေသာင္ယံ၊ ပန္းၿခံ”ဘားက
အေနာက္ဖက္ကို၊ လွမ္းၾကည့္လီက
ပင္လယ္ေပ်ာ္ပါး၊ ရီလုပ္သားတိ
ေသးငယ္ေလာင္ေခ်၊ အသြယ္သြယ္မွာ
႐ြက္တလူလူ၊ ႐ႊင့္စိုက္ထူၿပီး
ေတးၿခင္းသီက်ဴး၊ တၿမဴးၿမဴးနန္႔
အိမ္ၿပန္လာေရ၊ ၿမင္ကြင္းေခ်လည္း
မ်က္စိထဲမွာ၊ ၿပန္ၿမင္လာေရ…။

ေက်ာင္းၾကီးပိတ္ရက္၊ အားလပ္ရက္မွာ
ငယ္ကေပါင္းသင္း၊ ေရာင္းရင္တိနန္႔
“င/ပု”ဒကာ၊ “င/သထာ”႐ို႕
တည္ထားခၿပီး၊ “ဘုရားညီေနာင္”ဟု
လူသိထင္႐ွား၊ လြန္ေက်ာ္ၾကားေရ
“အံ့ဖြယ္သာေမာ၊ ကံ့ေကာ္ေတာ”ကို
ဘုရားဖူးေဇာင္၊ လားခေစာ္လည္းး
ငါ့ရင္ထဲမွာ၊ တမ္းတဆဲ…။

ယင္းကအၿပန္၊ စေကေခ်အလြန္မွာ
“မင္းဗာဘုရင္၊” ၾကည္ညိဳသဒၶါ
ပြားမ်ားစြာနန္႔၊ တည္ထားခေရ
“ေက်ာက္တလံုးဘုရား”၊ ရင္ၿပင္နားမွာ
အေဖာ္တစု၊ ေဘာ္တာ႐ို႕နန္႔
ေပ်ာ္႐ႊင္ၿမဴးစြာ၊ ၾကည္ႏူးစြာနန္႔
အုန္းသီးရည္ေသာက္ခ၊ မိန္႔မရ…။

ယင္းကတခါ၊ ၿပန္လို႔လာေက
“ဘေစာဘုရား”၊ ေခၚထၿငားေရ
“ေစတီယ်ေတာင္ထိပ္”၊ ေဗာဓိပင္ရိပ္မွာ
စုယင္းေဝးယင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ယင္းနန္႔
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခေစာ္၊ ၿပန္အတြက္ေပၚ…။

ေအာ္…အဂုခ်ိန္မွာဂါး
ငယ္စဥ္ကာလ၊ ထုိကာလက
ေက်ာင္းနိန္႔ဖက္တိ၊ ေဘာ္ဒါတိနန္႔
တေယာက္တၿပည္၊ တၿမီစီမွာ
ဝမ္းစာအတြက္၊ ႐ွာဖြီးထြက္ပနာ
တေယာက္နန္႔တေယာက္၊ အေခ်ကပိုင္
တြိ႔ခ်င္ေကလည္း၊ မတြိ႔ႏိုင္ပဲ
ေသာကရင္မွာ၊ ေဝဒနာကို
မ်ဳိကာသိပ္ယင္း၊ လြမ္းၿခင္းဆိုပနာ
မာတာပိတာ၊ ဆြီသဟာပါ
မြီးရပ္႐ြာနန္႔၊ ငယ္ကေပါင္းသင္း
ေရာင္းရင္းတတိပါ၊ အတြက္ေပၚလာေက
ငါ၏ရင္မွာ၊ ဝမ္းနည္းစြာနန္႔
လြမ္းမ်က္ရည္တိ၊ က်မိေရ…။

…………
ေက်ာ္ၿဖဴသားေခ်
၁၈-၆-၂၀၀၉

၁၀:၁၆ am

ပဥၥလက္လမ္းမ


ဘဝက အန္ထုတ္လိုက္ေတ
နာက်င္မႈတိကို အံၾကိတ္ခံ
ဒဏ္ရာအျပည့္နန္႔ အိမ္မွာ
ငါ့ကုိယ္ငါ
ေလာင္ကြ်မ္းပစ္ေတ...။

ေဝဒနာကို အရက္မွာစိမ္
မ်ိဳသိပ္ခေရျပကၡဒိန္ကိုေလ့
မလွန္ခ်င္ဗ်ယ္...။

ကံႏွင္ရာသို႔ ရြင့္ဖို႔
သစ္ရြက္အိုတစ္ရြက္အတြက္
နီညိဳညိဳမွာ အပူသွ်ိန္ျပင္းအားက
ညွင္းဆဲခက္ထန္တုန္းပါကာ....။

မျမင္ရေရအေမွာင္ထုကုိ
အျပစ္တင္ယင္း
လွီကားရင္းထိငါလူးက်...။

ျပန္ထဖို႔ပ်င္မွာ
ငါ့့ျခီေထာက္က
ေခါင္မိုးထက္မွာခ်ိတ္နိန္လို႔
မျမင္ချပန္...။

အသက္မဟိေရ
လမ္းမထက္မွာ
ရွိဆက္ရဖို႔လတ္...။

ငါ့ဝိဥာဏ္ကိုခင္းက်င္း
ငါနင္းေလွ်ာက္ပလိုက္မိေရ
“မေရာက္သိမ့္” ဆိုေရ
ရီလာေျမာင္းပီးအေတြးနန္႔...။

ဝီးလြင့္လားေရ
ရြက္ႏုသစ္ေခ်တိအတြက္ စိုးရိမ္လို႔
ရင္ထဲမွာ ငိုယုိ
မျပိဳေရ မိုးေအာက္မွာ
ငါ့ တစ္ေယာက္တည္း
ျပိဳနိန္ပံုကေတာ့...။

............

နတ္ေမာင္

(ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပိဳလဲသူ အခင္ထြီးအတြက္)

အသားနားခံျခင္းအို..အသ်ွင္...
ရဲရင့္ျခင္းနန္႔
အမွန္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းတိ
သားေခ်အား
ပီးသနားပါ...။

အို..အသ်ွင္...
ေကာင္းမႈနန္႔
မြိ႔ေလ်ာ္ျပီးေက
မေကာင္းမႈကိုမုန္းေရ
စိတ္ခြန္အားတိ
သားေခ်အား
ပီးသနားပါ...။

အို..အသ်ွင္...
ဒဏ္ရာ၊အနာတိကို
ခြန္အားတစ္ခုအျဖစ္
ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေရ
အစြမ္းသတၱိတိ
သားေခ်အား
ပီးသနားပါ...။

အို..အသ်ွင္...
လြတ္လပ္မူအတြက္
အသက္ပီး၀ံ့ေရစိတ္ဓာတ္
မိမိအမွားကိုေအာင္ႏိုင္ေရ
စိတ္ဓာတ္တိ
သားေခ်အား
ပီးသနားပါ...။

..........
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၇၊၀၆၊၀၉(၁၄:၄၂)

ရြင့့္ျပာသတ္ အိမ္မက္
မွင္ဆီစက္တစ္စက္
ပိတ္စ ထက္က်လာေရပိုင္
ငါ့ ႏွလံုးသား သီြးတိ
ငါ့ တစ္ခႏၶာ လံုးကို
ျပန္႔ပါလတ္ေတ...။

မိုးရိပ္အျပည့္နန္႔
တတင္းျပည့္နိန္ေရ
ေဒအာကာျပင္ၾကီးေအာက္
လီသ်ွဴ ဖို႔ေအေပါက္ေခ်
တစ္ေပါက္ပင္
ငါရွာမတြိ ...။

အားကုန္လို႔ မြန္းက်ပ္
ႏွလံုးသီြးတိ ရပ္
မွန္းေျခ မဟိေရ
ရြင့္ျပာသတ္ အိမ္မက္
ေတာင္းတမႈဆႏၵ
အေဟာင္းတိနန္႔
ဆို႔နစ္ နာၾကင္လာေရ
ငါ့ ရင္ခြင္ကို
ဓားျပင္ဆိုးတိနန္႔
လာလွီး နိန္ကတ္ေတ ဂါ...။

လက္ကိုင္ မရေရ
ေဒ ေလာကဓာတ္ကို
အန္တုဖို႔
ေက်ာက္စိုင္ပိုင္
မာေၾကာေရ ငါရို႕တိ
ႏွလံုး၊သီြးသား
အရည္ျဖစ္လိုက္ ၊အခဲျဖစ္လိုက္နန္႔… ။

……………….
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၆၊၀၆၊၀၉(၁၈:၄၅)

Monday, June 15, 2009

ခရီးၾကမ္းကလူတစု


ဇြဲမေလ်ာေက့ဖိ
ငါရို႕ေလွ်ာက္နီေရခရီးက
ပန္းတိုင္းနန္႔ မလွမ္းမဝီးဗ်ာလို႔
တခ်ိဳ႕ကသတိပီး..။

ငါရို႕ေဒခရီးၾကမ္းကို
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္လီဖို႔ အင္အားမဟိဗ်ာလို႔
ဇြဲကုန္အားပန္နန္႔ ေျပာလူကေျပာ..။

တညံညံေအာ္သံတိနန္႔
မင္းကမွားေရ ထိုသူမွန္ေရ
ထိုသူမွားေရ ငါကမွန္ေရနန္႕
ရန္ျဖစ္နီေရတိက တမ်ိဳး..။

အစာရိကၡာျပတ္ပနာ
အစာရွာထြက္လူတိ
ခရီးတူသူငယ္ခ်င္းတိကို
စြန္႔ခြာေရလူက စြန္႔ခြာ...။

အားမသီ မာန္မေလ်ာ႔ဘဲ
ဇါမွာလဲပန္းတိုင္ဆိုပနာ
အေရာက္လွမ္းဖို႔
ၾကိဳးစားေရလူက ၾကိဳးစား..။

ေအာင္ျမင္မူပန္းတိုင္းနန္႔
အဝီးအပါးကို မျမင္လို႔
ရေရာင္းသက္နီဂတ္ေတ
ခရီးၾကမ္းကလူတစု...။

.........
Ashon(အသွ်င္)

Those Who Should Be Executed


ေအာက္သားျမင္တုိင္း။ ခါးကုိင္းဦးခ်
ရွိခုိးၾကသည့္။ ရကႏြယ္ဖြား
ဇာနီမ်ား.။ ကုလားရပ္ၿမီ
ၿမဳိ့ေဒလီက။ ေထြလီထူးဆန္း
အံ့မခန္းေရ။ မွတ္တမ္းေလ။

ခုိင္သားျပည္သူ။ မ်ဳိးႏြယ္တူကုိ
လူပင္မမွတ္။ ခြီးထင္မွတ္ကာ
ေဒၚလာလုိခ်င္။ ေလာဘ၀င္လုိ ့
ျမင္ျမင္သမွ်။ တြီ ့သမွ်ေအာက္သား
ရွိ့မွာေရာက္တုိင္း။ ခါးကုိကုိင္းကာ
မွန္ပါဆရာ။ ဟုတ္ကဲ့ပါဗ်
ရုိေသၾကသည့္။ အာဂၢသတၱိ
အျပည့္ရွိေရ။ ၿမဳိ့ေဒလီေရာက္
သာကီႏြယ္ဖြား။ ရခုိင္သား ေတာ္လွန္ရီးသမားအတုတစု။

အတိတ္ကလွ်င္။ သင္ကားအျဖဴ
ငါမူအနီ။ ေအာက္သားညွီနံ ့
တပည့္ခံသူ။ က႒န္တိမူလည္း
ဂုမူမ်ဳိးခ်စ္။ အသစ္ျဖစ္လာ
ကမၻာေလာက။ အံ့ၾသဖြယ္။

ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္။ ရွီးခါ၀ယ္က
ရကွ်ျပည္ႀကီး။ လြပ္ေျမာက္ရီးဟု
သြီးႀကီးနထင္ေရာက္။ ေၾကာက္မွဳကင္းသူ
ေတာ္လွန္သူေလ့။ ဂုမူဒူးတုတ္
မ်က္ေရသုပ္ကာ။ ဗမာမ်ား.
ဒီမုိကေရစီအရီး။ ဒုိ ့အရီးမွာ
ဗရာထြီးပါ၀င္။ အသြင္ေျပာင္းလဲ
ေဖါက္လြဲေဖါက္ျပန္။ လင္းျပန္မသား
တစုမ်ား.။ ခံစားမွဳကင္း
ေဖါက္ျပန္ျခင္းေရ။ လက္ငင္းသီးဒါဏ္ ထုိက္နီဗ်ာယ္။

..........
ရကၡမဟာ (တကုိယ္ေတာ္)

ဥၾသရီေသာက္ မုနိေပ်ာက္၁၁၄၆ ဥၾသရီေသာက္ မုနိေပ်ာက္
ထိုသည္ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာခါ
မုနိျမတ္မဟာ --။

ျပည္ျမန္မာ ပါလို႔လား
ယင္းမွာ ေထာင္ခ်ထား --။

တန္းေဆာင္ဘုန္းလဆန္း (၁၃)
ရက္က ကဠံဳပါ --။

ေဆာင္ယူလားရာ ထိုရက္နိ
ဤသို႔ မွတ္လို႔သိ --။

..........
(နာမည္မသိ စာဆို)

ေမာင္၀ိုင္းေခ်တဖဲြ႔တစင္ေထာင္ေသာသူ
ငသံေတြႏွင့္တူ --။

ငသံေတြကို အားပီးလူ
ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းႏွင့္တူ --။

.........
(သာလွဦး)

(ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေမာင္၀ိုင္းေခ်တိမ်ားနီသိမ့္လို႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ပ်က္စီးနီရပါသည္။)

Sunday, June 14, 2009

မိုးထက္မဂၤလာအိုလူရို႕
ထကတ္ဖိ
မိုးလင္းပ်ာ --။

ေရွာက္ပနီငွက္ေခ်
နီဆာလႈံလို႔
အကိုင္းဖ်ားမွာ
နားနီပ်ာ --။

စာေခ်တရြီ
ညီညီညြတ္ညြတ္
တသုတ္ၿပီး တသုတ္
တအုပ္ၿပီး တအုပ္
လွည့္ပ်ံလားခပ်ာ --။

အလယ္တရိုး
၀က္မတိုးရေအာင္
ၿခံထိုးလို႔ ကာကြယ္ရဖို႔ --။

က်ီးက်လို႔ မပ်က္ရေအာင္
မီးထလို႔ ေဖာ္ကတ္ရဖို႔ --။

ရြာဦးေက်ာင္းက
ခတက္ေခါက္ပ်ာ
မေခ်လားလို႔ ဆြမ္းပို႔ခီ --။

ေမာင္ေခ် ပ်ိဳးႀကဲ
အကိုႀကီး လယ္ထြန္
အကိုလတ္ ငါးရွာလားကတ္လီ --။

မႀကီးဆန္ဖြတ္
အမိဆန္ျပာ
အဘာ ေတာသို႔လားပတ္စီ --။

တက္ညီလက္ညီ
ရီႀကိဳင္ျမျမ
ဂစၧပနဒီ
ႏွင္း၀ီ၀ီမွာ --။

........
(သာလွဦး)

သံသရာဘူတာ၌ ဆိုက္ကပ္နီျခင္း


တန္ဖိုးဟိေရ သစ္ပင္ထက္က
သုညတစ္လုံးၾကြီက်လားေရ……။

ဆြဲငင္အားတိဆိတ္သုဥ္းေရခါ
သံေယာဇိုင္နန္႔ ခ်ိဳင္ထားလို႔ မရလိုက္ဗ်ာလ္….။

အစုန္အဆန္လားနီကတ္ေတ
ဒုံနာလမ္းထက္ကျခီရာတိ
နာၾကင္မွဳေ၀ဒနာတိကို ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
ရလာေရ အျမတ္က
ဒုကၡအျပည့္နန္႔ နိန္႔ရက္ေခ်တိ….။

ဆိုက္ဘာဟိုက္ေ၀းလမ္းမထက္မွာ
လက္ႏွိပ္စက္အိမ္မက္နန္႔
မြီးရာပါအားနည္းခ်က္ကို
အေရာင္တင္နီကတ္ေတခါ...။

ကိုယ္လြတ္ရုန္းတတ္သူရုိ႔ ညဇာ
တထပ္စာရိကၡာနန္႔
သံသရာဘူတာမွာ
ၾကည့္ျပီးသား ဗီဒီယိုကားကို
ထိုင္ၾကည့္နီရယင့္…။

.........

နီသစ္ခိုင္

ျမင္ေယာင္နီသိမ္႔ယင္႔


ထိုအယင္အေခ်ခါက
အိမ္ဦး နန္႔ တန္းဗ်င္း
စစ္တိုက္တန္းကဇတ္ေတပြဲမာ
ၾကားနီက်စကားလံုးေခ်တိ
လမ္းႀကံဳလို႔အတြက္ေပၚမိေရ
"ယေလာက္...!
ထမင္းအိုးေဇာက္နက္စြာမာ
စာရီြးဆရာေလ႔မဟုတ္
စာအုပ္ပံုၾကားမာျမဳပ္နီလို႔
ထမင္းစားရဖို႔လား...! " အမိစကား ။

အစိုင္မတူအမီြမရ
၀ါသနာပါလာစြာက
နန္စြာေလ႔မဟုတ္
ကဗ်ာေတာမာ
ေမာဒိေမာဒါနန္႔ ...
လက္ခုပ္ေတာင္
မတီးဂတ္ရသိမ္႔
ဒေယာကၽြတ္ေအာင္
က ခ်င္နီပံုနန္႔
အဘာ သားေလ႔သြင္႔
ဇာ မ မ ဘားမာေဒါ႔
အဆဲခံရဖို႔မသိဗ်ာယ္... ။

.......
ကိုမင္း

Friday, June 12, 2009

“မွန္” နန္႔ မွား ျခင္း
မိုးေသာက္ စစိုး စဇီး
ရီမိုးခ်ိဳး အျပီးမွာ
စိတ္သန္႔ လူသန္႔
ခခန္႔ ညညား
ဟန္ပန္ သသြား နန္႔
လူမ်ား ဆင္ထားေရ
“ မွန္ ”တစ္ခ်ပ္ကို
ယံုၾကည္မွဳ ပံုအပ္လို႔
ေကာက္ၾကည့္လိုက္ေတခါ ….။

ငါ့ရုပ္သြင္ျပင္ ငါျမင္
မွတ္လို႔ပင္မရ
ေတာက္ခ်ီးက်ဗနာ
စိတ္ညစ္လားခရေရ …။

ဟား . ဟား . ဟား … ေဟာ
ေလာဂ်ိတ္ ပံုသ႑ာန္
“ မွန္ ” ….
မညီညာေရ ျပင္ညီတခု
အဖုအထစ္တိနန္႔
ကထိုက္ကရစ္ျဖစ္နီလို႔
ငါ၏ ပဂတိရုုပ္သြင္
သိျမင္ရစြာက …..
“ မွား ” နိန္ေရ အရိပ္ထင္း လို႔
မင္း “ မွန္ ” စြာ
ဧကန္ “ မွား ” နီ စြာရာ မနားေယ..။
.................

ေမာင္လွေက်ာ္
(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလာဂ်ိတ္ ကို Logic ဟု ဖတ္မွတ္ပါ)

နယူးေယာက္ရခိုင္သႀကၤန္ရခိုင္သား ရခိုင္သား
၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္ ရခိုင္သား --။

ရခိုင္သား ဇာတိနာ
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ မရပါ --။

မိုးရာသီမွာ သႀကၤန္ခ်
ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္ပါရ --။

ေပ်ာ္ရပါးရ ၿပီးေသာခါ
မ်က္ႏွာျပာျပာ အိမ္ျပန္လာ --။

ျပည္ထဲမွာ ရခိုင္သမ
ျပည္ပမွာ ရခိုင္သမ
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္ရ --။

.........
(သံေဘာဒူ)

မွတ္ခ်က။ ။နယူးေယာက္တြင္ ရခိုင္သႀကၤန္တခါခ်ၿပီးတိုင္း အနည္းဆံုးရခိုင္သမတေယာက္ ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္ခိုးရြာလိုက္သည္ဟူ၏။ ရခိုင္အမ်ိဳး၊ ရခိုင္သီလ၊ ရခိုင္ယိုင္ေက်းမႈကို အလြန္႔အလြန္ ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကတ္ပါေပသည္တကား။

ခရီးသစ္


ယႈပ္နီျခင္းကို
ယွင္းတတ္ျခင္းက
လူျဖစ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရ။

က်ယွဳံးနီျခင္းကို
ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ျခင္းက
လူ႔ဘ၀တန္ဖိုး။

မဟိချခင္းကို
ဟိလာေအာင္လုပ္တတ္ျခင္းက
လူပီသေရ မာန။

လက္ဟိလိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ပီးတတ္ျခင္းက
လက္တြိက်ေရ ၀ါဒ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နန္႔ ရွိကိုတက္
ယုံၾကည္ခ်က္နန္႔ လက္ခ်င္းဆက္
အိမ္မက္ကိုထုဆစ္
ခရီးသစ္မွာ
အနာဂတ္ဟိေရ…။

........
၀ံလက္ျဖဴ
၁၁၊၀၆၊၂၀၀၉

Thursday, June 11, 2009

မိုးရာသီ နန္႔ ငရို.ရြာပုူး .....ပြင္
ဇာ ငါးစားေလ .... “မ်ွဳိင္”။

ပူး .... ပြင္
ဇာ ငါးစားေလ ....“မ်ွဳိင္”...။

ငရို.အိမ္ရွိက နာလာေၾကာင္း
ဖဘူေခ် ျမည္သံ တေရာင္းေရာင္း။

ရြာေျမာက္ဘက္က ေသာက္ရီကန္
ရီတိျပည့္လို႔ တရႊန္ရႊန္။

ရြာလယ္ေကာင္က လူပ်ိဳတစ္စု
ငတက္၊ငက် မိုး ရြာဖို႔ ေတာင္းဆုျပဳ။

ရြာေတာင္ပိုင္းက ေမၾကီးေခ်
ပ်ိဳးစိုက္ဖို႔ လားကတ္ေမ။

ရြာလယ္ေကာင္းက ကစားကြင္း
ကေလေခ်တိနန္႔ တဘြင္းဘြင္း။

ွဇြန္၊ဇူလိူင္လ ေရာက္လာယာ
ေက်ာင္းခေလာင္းသံ ၾကားယယာ။

ငါးမွ်ားလားေရ အခင္လတ္
ကန္းသင္းထက္မွာ ေခ်ာ္လဲသတ္။

ကန္းသင္းပြင့္တိ ပြင့္ယာေ၀
ကန္းသင္းပြင့္မုန္႔ လုပ္ကတ္ေမ။

ေစတနာေကာင္းေရ ေရာက္မၾကီး
တစ္အိမ္တစ္ဒံု ၀ီလို႔ပီး။

သနားစရာ ပဥၹင္းေခ်
၀ါတြင္းသံုးလ ကုတ္နိန္ေ၀။

၀ပုသ္ေစာင့္ေရ ၀ါၾကီးတျပြတ္
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ရေရာင္းသတ္။

ေက်ာင္းကိုျပီးေရ ကေလေခ်
မကၠလာယူဖို႔ မမိန္႔ေက့ေ၀။

ရီစိုနိန္ေရ ထင္းပိုင္းတိ
ထမင္းအိုတည္ဖို႔ ၾကတ္တင္ပီး။

ပုူး .......ပြင္
ဇာ ငါးစားေလ .... “မ်ွဳိင္”

ပူး ......ပြင္
ဇာ ငါးစားေလ .....“မ်ွဳိင္”...။

...........
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၁၊၀၆၊၂၀၀၉(၂၀:၅၄)

(မွတ္ခ်က္။ ။ ခေမာက္ ကို မကၠလာ ဟုေၿပာင္းထားလိုက္ပါသည္။

Wednesday, June 10, 2009

ထာ၀ရလန္းေရ ပန္း


တေပါင္းလီရူးနန္႔
ၾကြီက်လားရေရ
ရြက္ေဟာင္းေခ်တိ
ျမီျပင္မွာ
သခၤါရေတးျခင္းကို ဆိုလို႔
အတိတ္ဒဏ္ရာတိကို ရင္ဖြင့္
ဖူးဖြင့္လာဖို႔
ရြက္ႏုသစ္ေခ်တိအတြက္
ပင္ျခီရင္းမွာ
ျမီၾသဇာျဖစ္ပနာ
ေလာကသစၥာကို
ထုဆစ္ျပနီေရ…။


ကာလတခုနိဂုံး
ကာလတခုအစ
ျပကၡဒိန္ကေတာင္း
အလွည့္အေျပာင္း
သြီးသစ္တိေလာင္း
ႏြီမိုးေဆာင္း
ရာသီတိေဟာင္းပတ္စီ
ခရီးတခုအတြက္
အခ်ိန္စြာအေဖာ္မြန္ေကာင္းရာ…။


ကႏၱာရအိမ္မက္ဆိုးနန္႔
ညာဥ့္အေမွာင္ကိုျဖတ္၀ံ့သူ႐ို႕အတြက္
မိုးထဖေရာင္နီစြာဆုလာဘ္
တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေရဂုဏ္ျဒပ္
ပီးဆပ္ျခင္း၏ရလာဒ္
ဒုကၡအထပ္ထပ္ၾကားကပြင့္ေရပန္း
ထာ၀ရလန္းတတ္ေတ…။

...........
၀ံလက္ညိဳ
၁၀၊၀၆၊၂၀၀၉

Tuesday, June 9, 2009

ရင္ကြဲနာ
ျခစားလားခေရ ႏွစ္ေပါင္း
ႏွစ္ရာေက်ာ္
အႏႈိင္းမဲ့ အဆံုးအယႈံး
သမိုင္းထဲကရုပ္ၾကြင္းတိ
ထိုတစ္စု ေဒတစ္စု
အဘာကယ္ပါ
အမင္ကယ္ပါ
ေခၚနိန္ကတ္ေတ...။

ရညိွတက္နိန္ေရ
ေက်ာက္ဆစ္တိ
ခြာခ်ဖို႔လူမဟိ
သမိုင္းက ဟားတိုက္ခံထားရေရ
လူမ်ိဳးတစ္စု
ၾြကင္းလားခေရ ဟင္းဇကြဲတိပိုင္...။

အိမ္မက္ထဲက
ႏွစ္ေပါင္း ငါးေထာင္က
ငါ့ကို နိန္႔တိုင္း
ေျခာက္လန္႔ွကတ္ေတ...။

..........
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Monday, June 8, 2009

ခ်စ္အမိထံ မျပန္ခ်င္သိမ့့္


ေအာ္...အမိ
ေအာက္သားလက္ေအာက္
ဒူးကိုေထာက္လို႕
စီးက်မ်က္ရည္
ျပည့္ၿဖဳိးေ၀လွ်ံ
ခ်စ္အမိထံ
မျပန္ခ်င္သိမ့္။

ေအာ္...အမိ
ေတာင္ယံကမ္းပါး
လွ်ဳိေျမာင္ၾကားမွာ
ငွက္ဖ်ားတိဒဏ္
ႀကံ့ႀကံ့ခံလည္း
ေတာ္လွန္သည့္ဇြဲ
သတၱိနည္းလွ်က္
ေအာက္သားလက္ထဲ
အလံလွဲလို႕
ခ်စ္အမိထံ
မျပန္ခ်င္သိမ့္။

ေအာ္....အမိ
ေအာက္သားလက္အာက္က
ရြတ္ေျမာက္ခ်င္စိတ္
ယိုစီးဖိတ္လို႕
ထက္သည့္စြမ္းအား
လံု႔လမ်ားနန္႕
ဖိႏွိပ္အဓမၼ ဟိနီသမွ်
ခ်စ္အမိထံ
မျပန္ခ်င္သိမ့္။

ေအာ္....အမိ
သားေမွ်ာ္လင္းခ်က္
ရြတ္ေျမာက္လမ္းအတြက္
ျမဴပါမက်န္
သားတြန္းလွန္လို႕
ခူးဆြတ္ဆင္ျမန္း
ေအာင္ပြဲခံမွ
ခ်စ္အမိထံ
သားျပန္လတ္ေမ...။

...........
မွတ္ခ်က္..
rakhitarakhine.multiply.com မွကူးထားပါသည္။ ႐ြီးသူနာမည္မပါ ပါ။

Sunday, June 7, 2009

စိတၱဇ သန္ဖက္နားစိန္႔ပါလားေရ
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေတ
မိုးၾကိဳးပစ္သံ
ေတာင္ျပိဳပါေအာင္
ရြာနိန္ေရ အျငိဳးၾကီးေရ
တစူးထိုး မိုး
က်ည္ဆန္သီးထက္ၿပင္းေရ
လီျပင္းတိုက္သံတိေအာက္က...။

ညဥ့္မသန္းေခါင္အခ်ိန္
လီတိုက္တိုင္းကိုင္းပါနိန္ေရ
ေအးရာမအပင္ၾကီးတစ္ပင္ေအာက္
၀ါၾကီးမတစ္လံုး
ဆံပင္ဖဖါးခ်လံုး
သာျခင္းၿငိမ့္နိန္ေရ...။

ျမင္ၾကြင္းေၾကာင့္
ၾကက္သီးထလာေရ ငါ
ေၾကာက္စိတ္နန္႔
သာျခင္းသံကို
နားတစ္ခ်က္ေထာင္အၾကည့္
ေဒခ်င့္ အပုေသွ်သိပ္ေတ
သာျခင္းပိုင္ကာဂု...။

ထူးဆန္းစြာက
သံစဥ္ထဲမွာဆို႔နစ္ၾကြီကြဲသံတိ
ယင္း သာျခင္းပိုင္ရွင္ကို
ငါ မ်က္စိတစ္ခ်က္လွမ္းအၾကည့္
ထို ၀ါၾကီးမမွာ
သီြးရဲရဲနန္႔အသက္
ကုန္နိန္ေရ အဘုေသွ်ကို
ရင္ခြင္မွာပိုက္လို႔ကာဂု...။


ေအာ္..
ဆိုးလိုက္ေတအျဖစ္
အက်ည္းတန္လိုက္ေတျမင္ကြင္း
ေဒသာျခင္းသံစြာ
အသက္ေပ်ာက္နိန္ေရ
အဘုေသွ်တြက္
ဇာ ဇာ အဓိပၸါယ္ပီးႏိုင္ဖို႔လဲ...။

ျမင္ရ၊ၾကားရေရ ငါက
ေၾကာက္စိတ္နန္႔သနားစိတ္
ေရာထီြးနိန္တုန္း
ငါ့ ျခီလွမ္းတိကိုဆုတ္ဖို႔
ၾကိဳးစားလိုက္ေတမွာ
ရုန္းလို႔မရ
တေတာင္က်ိဳင္းနိန္ေရ
ငါ့ ျခီႏွုစ္စံု...။

လွ်ပ္စီတစ္ခ်က္
ျမင္ကြင္းတစ္ေခါက္
ခြ်ဲပျပစ္က်နိန္ေရ ငါ
လမ္းလယ္ေဂါင္မွာ
ကယ္သူေပ်ာက္လို႔
ေၾကာင္စိတ္နန္႔
အသံကုန္ ေအာ္ပလိုက္ဖို႔
ၾကိဳးစားေရခါ
ပလာစတာနန္႔ကပ္ထားေရပိုင္
ငါပါးစပ္ကိုလႈပ္လို႔မရ...။

ေအာ္..
ငါ..ငါ..
နျခင္းက
င့ါစြမ္းအားတိ
ဇာ ဇာ ေရာက္လားေလဂု...။

မထူးပါအဆံုး
ငါ့မ်က္လံုးကိုစံုပိတ္
မိုးၾကိဳးပစ္သံတိကို
မၾကားဟန္ေဆာင္
ေဒသံသရာဆိုး
စိတၱဇညဥ့္အလယ္မွာ...။

လျပာစိုင္နိန္ေရ ငါ
သီြးရဲရဲနန္႔ အသက္မ့ဲအဘုေသွ်
ဆို႔နစ္သျခင္းသံနန္႔၀ါၾကီးမ
ေနာက္တစ္ရက္
ေရာင္နီလာေအာင္ထိ
ေစာင့္ကတ္ရဖို႔သိမ့္ထင္ေရ..။

..........
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၇၊၀၆၊၀၉(၀၉:၀၀)

Friday, June 5, 2009

“ဘူး”ၾကိဳက္သူမ်ားသို႔


ရက္လလြန္ေျမာက္၊ ႏွစ္တိေရာက္လည္း
ေတာက္ေလ်ာက္မခို၊ စိတ္မျငိဳဘဲ
အမ်ိဳးသားေရး၊ စိတ္မွာေတြးလို႔
ရခိုင္စာပီခရီး၊ အျပီးေရာက္ဖို႔
ေလ်ွာက္သည္အမွန္၊ ငါဝန္ခံယင္း..။

ဝါသနာတူ၊ ခိုင္ပ်ိဳျဖဴနန္႔
စိတ္မူျမင္႔မား၊ ရခိုင္သားပါ
အားအင္ကိုပ်င္၊ တိုက္ပြဲဝင္လည္း
တိုက္ပြဲဝင္သူ၊ မ်ားလူငယ္ကို
မင္းမႈမတြက္၊ “ဘူး”ရာတပ္ဗ်ာလ္
စာစပ္ဆိုျပန္၊ အမွန္မွာဂါး
မ်ိဳးဖ်က္တရားခံ၊ မင္းရို႕ပင္တည္း..။

အို..
“ဘူး”ၾကိဳက္သူရို႕..။

............
Ashon(အသွ်င္)
on June 2, 2009 at 5:30pm

စက္ႏႈိးဖိ


လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မယ္..
ငါရို႕ျဖတ္ရဖို႔ပင္လယ္ျပင္က
ကေကာင္းေကာင္းပင္က်ယ္ေရနန္႔...။

လိႈင္းလီတိ တဟုန္းဟုန္းေအာ္သံ
ငါ႔နားကို ေရာက္လာလီခ
ထိတ္လန္႔သံတိက
အမွန္ပင္ရင္ထဲကိုဝင္လာေရပိုင္
ေဒပိုင္ခရီးကိုမွ
လာေဝစြန္႔စားပနာ
ေလာင္းေခ်တစီးနန္႔
တတူေလွာ္ဂတ္မည္လတ္
မင္းအလီလီေျပာဆိုခ..။

ေဒပင္လယ္ကိုျဖတ္ဖို႔
ေဒေလာင္းနန္႔မႏိုင္လို႔
ဘုတ္ဆင္ဗ်ာလ္ စက္တပ္ဆင္ထားယင္း
လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မည္
စက္ႏိႈးဖိ...။

..........

Ashon(အသွ်င္)
on June 5, 2009 at 6:47am

ႏိုးထဖိ ၀ိညာဥ္
ငါ..
ေဒနိန္ကစလို႔
အဓိဌာန္ျပဳ
သံမာ၊ တေတာက္က်ိဳင္းေရ
ယံုၾကည္ခ်က္တိတြက္...။

ေလးကြ်န္းကို
တစ္ကြ်န္းတည္းျဖစ္ေအာင္
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေလာက္ေတ
စိတ္ခြန္အား...။

လြတ္လပ္ျခင္း၏
အလင္းေရာင္သစ္
တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ေတ
ေဒ ကမၻာၾကီး
အ၀ီစိထိ နက္ေတ
ဆားငံ ပင္လယ္ၾကီးတိနန္႔...။

ေဂါတမ
လက္ဆင့္ကမ္းေရ
မွန္ကန္ေရ သစၥာစကားတိ
ေဒရပ္၊ေဒျမီမွာ
အဆံုးမဟိေရ
ေက်ာက္တံုးၾကီးတိနန္.
ေဘာင္းခတ္ထားသိမ့္ေရ...။

ငါ..
ေဒနိန္စလို႔
အဓိဌာန္ျပဳ
အာကာကို လင္းလက္စီေရ
ၾကယ္စင္ရို႕ ကိုယ္က်င့္တရားနန္႔
ကမၻာၾကီးကို
ၾကည္လင္၊အီးျမ
ေရာင္ျပန္ခတ္စီေရ
လမင္း၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ...။

လြတ္လြပ္မႈ အရသာ
မတားဆီးႏိုင္ေရ
မာန္ဟုန္ျပင္းလီျပင္း
ေစာဗုဒၶအမီြကို
ေဒ ဗ်ာဒိတ္ရျမီမွာ
ေသလာဂီရိေအာက္
ဂစၧပ နဒီထဲမွာ
ေလွာင္ထားသိမ့္ေရ...။

မင္းရို႕
ေဒနိန္႔ကစလို႔သစၥာျပဳ
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏
ယံုၾကည္မႈစြမ္းအား
ဦးေဆာင္သူ လက္ကို
တင္းပါေအာင္ကိုင္ထား
မ်က္စိ၊ မ်က္စိခ်င္း
နား၊ နားခ်င္း
ကူညီဖို႔လက္၊ ကာကြယ္ဖို႔ဒိုင္း...။

တစ္ခ်ိန္က
ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားခေရ
ငရို႕ဘိုးဘီး၊ဇူဇာတိ၏
အငိြ၊အသက္
အသက္မ့ဲေျမာက္ဦးျမီမွာ
အဂုထိ
ခံစားႏိုင္သိမ့္ေရ...။

...........
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၆၊၀၆၊၂၀၀၉(၀၀း၁၀)

ပန္းတိုင္ေရာက္ရာဘဝပန္းတိုင္
လွမ္းဆုပ္ကိုင္ဖို႔
အားမာန္ကိုတင္း
ဇြဲကိုရင္းပနာ
ၾကိဳးစားပါေဂ
မရဇာမွာ
ဟိအံ့နည္း...။
............

၂၆-၅-၂၀၀၉

၁၈:၁၅ pm

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP