ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, August 10, 2009

ရခိုင္ ဟုတ္ယင့္လား

ငါေျပာစြာ အမွန္ ၊ ငါႀကံစြာ အဟုတ္
ငါလုပ္စြာ အေကာင္း ၊ ငါေျပာင္းစြာ အသစ္
ငါခ်စ္စြာ လူမ်ိဳး ၊ ငါရိုးစြာ သစၥာ
ငါရွာစြာ ပညာ ၊ ငါလာစြာ မင္းတြက္
ငါမက္စြာ ေငြႀကီး ၊ ငါပီးစြာ ဓန
ငါရစြာ ဥစၥာ ၊ ငါ့မာနစြာ ငါ့အသိ
ငါဟိ့စြာ ငါမ်ိဳ ၊ ငါလိုစြာ ငါေတာင္း
ငါ့ေခါင္း ငါပ်င္ ၊ ငါ့လင္ ငါယူ
ငါ့အပူ ငါၿငိမ္း ၊ ငါ့ယိမ္း ငါက
ငါ့အလွ ငါသ ၊ ငါ့ဘဝ ငါေျပာင္း
ငါ့ေလာင္း ငါစီး ၊ ငါ့ခ်ီး ငါမႊီး
ငါ့စီး ငါတား ၊ ငါ့သား ငါကယ္
ငါ့လယ္ ငါထြန္ ၊ ငါ့ဟန္ ငါလိမ္
ငါ့အိမ္ ငါေဆာက္ ၊ ငါေလွ်ာက္ ငါ့လမ္း
ငါ့စခန္း ငါခ်ီ ၊ ငါ့လီ ငါထုတ္
ငါ့အလုပ္ ငါရွာ ၊ ငါ့သိကၡာ ငါဆယ္
ငါလူလည္ ငါ့စကား ၊ ငါ့တရားနာယူ
ငါ့ပိုင္လူ ဇမၺဴမွာ မဟိ .. ။

ငါ့အသိ ငါ့ဗီဇနန္႔
ငါ့လီ ငါမပိုင္
ငါ့ၿမီ ငါမဆိုင္
ငါ့ရီ ငါမခ်ိဳး
ငါ့့အမ်ိဳး ငါမကယ္ႏိုင္
ငါ့သီလ ငါမခိုင္လွ်င္
ငါပင္ “ရခိုင္” ဟုတ္ယင့္လား ။…။

.......................
(မိုးကိုလင္း) ကဗ်ာကို တင္ပီးလိုက္စြာပါ ။

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP