ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Tuesday, May 26, 2009

ငိုျခင္းစီလို႔ငိုလိုက္ခ်င္

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
ရြာအလယ္မာ
မ်က္ႏွာပြင္႔ခစြာတိ
ေဒဂုခါမာ
ခြက္ကိုင္ဗ်ာယ္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္မေတာင္းရေကေလ႔
အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ မာ
ကၽြန္ခံနီဂတ္ရဗ်ာယ္ေထာ
အဘာ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာရို႕အိမ္မာ
ဧယိုင္သာျခင္းသံညံလို႔
စာပီလကၤာ
ထထိန္႔ႀကိဳးခေကေလ႔
ေဒဂုခါမာ
အဘာသားသမီးတခ်ဳိ႕
ကိုယ္႔စကားကိုမေျပာခ်င္
ကိုယ္စာကိုေဒါင္ရီြးဖို႔ရွက္နီဂတ္ဗ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
အမ်ဳိးေစာင္႔ထိန္းေရလို႔
ရာဇ၀င္မာ ထင္ေပၚခေကေလ႔
ေဒဂုခါမာ
ရစြာယူလို႔
ဘေဘာင္းဆံုးနီဂတ္ဗ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဖိုးဖီးရို႕
ဆယ္သက္စားမကုန္
ထားခကတ္ေကေလ႔
ရြာလယ္မာေျပာစရာျဖစ္လားစြာစကားက
မ မ နန္႔ ဗ် ရာက်န္ဗ်ာယ္လတ္
အဘာေလးးး .... !
အဘာတခ်က္လာၾကည့္ဖိ ... !

..........

ကိုမင္း

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP