ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Saturday, May 30, 2009

ဘ၀ေခ်နီမ၀င္ခင္


၀မ္းေခါင္းေခ်ဗလာက်င္းပနာ
စားစရာမဟိခါမွရာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆင္းရဲတြင္းနက္မွန္းအသိ
ႄကီြးၿမီတိ တခရီြနန္႔ --။

ေဒၾကားထဲ
အေခ်တြဲလီတြဲေလာင္းနန္႔
ဆန္ႏွစ္သိုက္လာေတာင္းေရ လယ္သမား။
အေခါင္မိုးယိုလို႔ဆိုပနာ
အုန္းပ်စ္လာေတာင္းေရ လက္သမား။
စားစရာမဟိလို႔လတ္
ဟင္း႐ြက္ေခ်ဆြတ္ခြင့္ေတာင္းေရ ကိုင္းသမား။
အစားမၿခီလို႔ဆိုပ်ာယ္
ငါးတခြက္လာေတာင္းေရ ပိုက္သမား။

ထိုတေယာက္ ေဒတေယာက္နန္႔
ဒုကၡေခ်ေရာက္လိုက္ကတ္ပံုတိ
ၾကံဳေရလူတိုင္းသိေရ --။

ေယနန္႔ရာ…
ကိုယ့္အပူနန္႔ ကိုယ္လို႔ေျပာေျပာယင္း
မိုးလင္းက နီတ၀င္ထိ
ဒုကၡကို လႊတ္ထားမိကတ္စြာ --။

ေဖာင္စီးယင္း ရီငတ္ယင္းနန္႔
ကုေဋ သွ်စ္ဆယ္ႄကြယ္သူဌီးသားပိုင္
လပ္ယ်ားလပ္ယ်ားနီခၿပီးေရဘ၀
ထည္ႀကီးပ်က္ နာမည္ခံလွ်က္
သခၤါရတြင္းနက္ထဲက အဖျပည္
ဇာပေယွာင္ ေျဖသာဖို႔လဲေယ --။

အတိတ္က ႄကြယ္၀ခေရတိုင္းျပည္
အတိတ္က ေပါမ်ားခေရ တိုင္းျပည္
အတိတ္က ထိတ္ဆံုးျဖစ္ေတ တိုင္းျပည္
အခု... ႏိႈင္းလီေက ဘိတ္က်
အိပ္စက္ျခင္းက မထႏိုင္ပ်ာယ္လားလို႔
လက္မိႈင္ခ်ေတြးေတာနီဖို႔အစား
ထထိုင္လွ်က္ သီြးစကားေျပာပါပလင္
သူငယ္ခ်င္း...
ဘ၀ေခ် နီ၀င္မလားခင္ --။

..................
(ပန္းႏုဇံ)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP