ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, May 8, 2009

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္


အမွားကိုဂါး အမွန္းေျပာ
အမွန္တရား အမွားသို႔ျမင္
ေဒကါးေမာဟာ ေခၚအဝိဇၨာ..။

မသိအဝိဇၨာ ၿငိမ္႔ကပ္ပါမူ
ပုညာပုည အနဥၨဟု
အဘိသံုးလီ သခၤါညီ...။

သခၤါရဓမၼ ျဖစ္ေပၚရေက
နာမဝိညာ ဆယ္႔ကိုးျဖာက
လာျဖစ္တဖန္ ပဋိသန္....။

ပဋိသေႏၶ လာေရာက္တြယ္ေက
ထိုထိုတဖန္ ႏွစ္မည္ "နာမ္,ရုပ္"
အဟုတ္ေပၚယင္႔....။

ရုပ္,နာမ္ႏွစ္မႊာ ျဖစ္ေပၚလာလို႔
မ်က္စိ္,နား,ႏွာ ကိုယ္,စိတ္,လ်ွာဟု
ေျခာက္ခုအာယတန ျဖစ္ေပၚရ...။

'ဆ' အာယတန ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္႔
တိြ႔ထိေျခာက္ျဖာ ေပၚထြက္လာလို႔
ေဝဒနာတရား လာခံစား...။

ခံစားေဝဒနာ ေပၚေပါက္လာလို႔
ကာမ,ဘဝ ဝိဘဝေခၚ
တဏွာသံုးတန္ ေပၚေပါက္ျပန္၏....။

တဏွာသံုးတန္ ျဖစ္ေပၚျပန္လို႕
ငါးဒါန္ဥပါ ရလာရေက
ထိုဥပါဒါန္ စြဲလန္းဒဏ္ေၾကာင္႔
တဖန္ဘဝ ျဖစ္ေပၚရ...။

ကမၼ,ဥပ ထိုဘဝေၾကာင္႔
ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း အို,နာ,သီ,ျခင္းနန္႕
စိုးရိမ္ျခင္း,ငိုၾကရျခင္း
ဆင္းရဲ ႏွလံုးမခ်ိခံစားရျခင္း
ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတရားတိဆက္တိုက္ခံစားရ၏.......။
Ashon(အသ်ွင္)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP