ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, May 11, 2009

ပန္းၿမတ္သဇင္

ပန္းျမတ္သဇင္ - ပန္းသဇင္ - သဇင္ေပၚစ
ႏွင္း၀ီ၀ီေက - နတ္ေတာ္လ --။

ၿပိဳင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း
ခေမာင္းပင္မွာ - သဇင္ပန္း --။

ဆြတ္ခီဆြတ္ခီ
မယ္ႏွမမွာ - သဇင္ပန္းကုိပန္ရစီ --။

ႏွမပန္ခ်င္
ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္ေတ - ပန္းသဇင္ --။

မယ္ၾကင္ေမာင္ေ၀ - တက္လို႔ဆြတ္ေက
ရခေရ --။

ပန္းပြင့္သဇင္
မယ့္ေဂါင္းထက္မွာ - လွလုိ႔ပင္ --။

တ၀က္ကုိပန္ - တတန္ေနာင္က်ဳိး
ျမတ္စိေႏၲေလ - ေညာင္ရည္အုိးမွာ
အျပည့္ထုိး --။

ေမာင္ႏွင့္ႏွမ
သဇင္ပန္းကုိ - အရင္းတည္
ေမာင္မယ္ႏွစ္၀
အခါတန္ - သႀကၤန္လမွာ ေပါင္းရပါစီ --။

ဆံေတာ္ရွင္ေလ - ေစတီရင္းမွာ
ဆုေတာင္းလီလည္း - ဆုေတာင္းလီ --။

(ရခုိင္ကၽြန္းရြာကဗ်ာ)
(ရွာေဖြတင္ျပသူ - ခိုင္ေဇယ်)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP