ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, May 8, 2009

ဖဖူးေရာင္ အာရီယန္ နိဂုံး

အစာရွာဖ္ို.
ဌာနီကို စြန္.ခြာလားေရ
အာရီယန္ ဆိုေရ
ႈငွက္တရြီ...............................။

အစာ၀လို.
ဌာနကိုေလ့ မျပန္
ဆင္ေျခတိ
အမ်ိဳးမ်ဳိး ပီးလို. ......................။

ကိုယ့္စြာကို
ဆိုက္ေဘးရီးယား လတ္...........။

ဆိုက္ေဘးရီးယားဆိုေက
ဆိုက္ေဘးရီးယား
အလုပ္ကို လုပ္.........................။

အာရီယန္ ဆိုေက
အာရီယန္ အလုပ္ကို လုပ္.........။

အဂု ယပိုင္မဟုတ္
အစာ၀ လာခါ
အျငိမ္ မနိန္ႏိုင္
ထိုလူကို ႏွသီးနန္. ဆိတ္
ေဒလူကို ႏွသီး နန္.ထိုး ...............။

ေနာက္ဆံုး
ကိုယ္ရပ္ ကိုယ့္ဌာနီ
ကိုယ့္ျပည္
ကို မိန္.လို.
လူရပ္၊ လူဌာနီ မွာ
ယင္း အာရီယန္
ငွက္တိ
ပုတ္သိုးနိန္ေရ
ဘ၀င္ တိနန္.
၀မ္းဖဖူး ေရာင္ဘနာ
ဆားမရ ရီမရ
သီက် လီကတ္ယင့္ ..................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP