ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, May 8, 2009

ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ

ရခိုင္ဟူသည္၊ အမ်ဳိးသီလ
ေစာင့္လွပိုင္ပိုင္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔
မႊီးၾကိဳင္သတင္း ကမၻာခြင္မွာ
ဂုဏ္ေရာင္လင္းခ ေက်ာ္ေဇာခယင့္။

ေဒနိရခိုင္ မခိုင္က်င့္ပ်က္
အမ်ဳိးဖ်က္ကာ သြီးေရာလာေက
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

ေဒနိရခိုင္ ႏိုင္ရာဖိနင္း
အခ်င္းခ်င္းပင္ ၾကင္နာကင္းၿပတ္
ညီညြတ္မႈဝီး အၿမင္ဆီြးေက
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

ေဒနိရခိုင္ က္ိုယ္ပိုင္စီးပြား
ဝမ္းခါးလံုမွ် ၾကြယ္ဝလွေက
မာနတံခြန္ မိုးယံကိုထိ
မ်ဳိးလလည္းမသိ ဆီြမသိယာ
ဇာသူပင္သီ ငါမသီဗ်ာ
တစ္ထပ္စာကိုပင္ တစ္သက္ထင္ေက
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

ေဒနိရခုိင္ ယိမ္းယိုင္စီးပြား
က်င့္ေဖာက္ၿပာကာ ဇာတီပုထိုး
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႐ိုက္ခ်ဳိးၿမီလွန္
မက်န္ပါေက ရခိုင္သားေလ
ရင္လီးေရ။

ေဒနိရခိုင္ မ်ဳိးစိုင္သီြးစု
ႏုႏုငယ္ငယ္ လူငယ္အမ်ား
တတ္ထားပညာ ဟိကတ္ပါလည္း
လိမၼာႏွံ႔စပ္ ကိုယ္သမိုင္း
မသိကတ္ၿပန္ မ်ဳိးမာန္ကင္းဝီး
မဆိုင္ရာမာ အၿပိဳင္လုပ္ေက
ယစ္ထုတ္ၾကီးတိ ေဒနိခ်ိန္ခါ
ၿဖစ္မ်ားလာေက ရခိုင္သားေလ
ရင္လီးေရ။

ဓညဦး

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP