ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Sunday, June 21, 2009

ေဒခ်င့္ လား ရခိုင္သား

ၾကက္ကို ခဲ၀ါလာဆြဲခါ
တိန္းနိန္ၿပီးေက
အိမ္သွ်င္၀င္လာေရခါ
တေဂါင္းေဂါင္းနန္႔ထေဟာင္ေရ
ေဒခြီး ...
ဇာပိုင္ ခီြးေလ့ ......။

ကိုယ္စကား၊ကိုယ့္စာကို
ရီြးဖို.၊ေျပာဖို. စြာကို
ရွက္ေတ၊ ေၾကာက္ေတ
လူမ်ား စာ၊လူမ်ားစကားကို က်ေက
ၾကိြ နိန္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ ရီြးႏိုင္ေရ
လူတိ....
ဘေဇာင္လူတိ ေရာင္....။

သူခိုးတိ ယာကိုဖ်က္ပခစြာကို
မျမင္ဟန္ေဆာင္
ေမ်ာက္ႏွင္ခါမွ
ထေအာ္ေရ
ယာသွ်င္...
ဘေဇာင္ ယာရွင္ေလ.....။

ကိုယ့္အိမ္မွာခ်က္ေတ
ဟင္းကို မေကာင္း
လူအိမ္က ဟင္းကိုရာ
စားလို.ျခီေရ လတ္
ဘေဇာင္ လူအိမ္ ေကာင္းတိလဲ....။

ကိုယ္လူမ်ိဳး ေ၀ဖန္ေက
ရိုင္းေရလတ္
ေအာက္သား ေကာ္ႏွက္ခါ
ျပံဳးစိ၊ ျပံဳးစိ နန္.
ပန္းက် က်လို.
ေဒခ်င့္လား တိုးတက္ေရ
လူအဖြဲ.အစည္း .....။

ထမင္းငတ္နိန္ခါ
ရခိုင္အမ်ိဳးသား
ေကာင္းစားေရ
လြတ္လပ္ေရး
ညီညြတ္ေရး
ႏိုင္ငံျခားေရာက္လို.
အဆင္ေျပ
ဇိမ္တိြလားခါ
အဖ ျပည္ လွည့္ေတာင္
မၾကည့္ကတ္ယာ
ေဒခ်င့္လား ...
အာရီယန္ .....။

...............
ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP