ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, June 12, 2009

နယူးေယာက္ရခိုင္သႀကၤန္ရခိုင္သား ရခိုင္သား
၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္ ရခိုင္သား --။

ရခိုင္သား ဇာတိနာ
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ မရပါ --။

မိုးရာသီမွာ သႀကၤန္ခ်
ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္ပါရ --။

ေပ်ာ္ရပါးရ ၿပီးေသာခါ
မ်က္ႏွာျပာျပာ အိမ္ျပန္လာ --။

ျပည္ထဲမွာ ရခိုင္သမ
ျပည္ပမွာ ရခိုင္သမ
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္ရ --။

.........
(သံေဘာဒူ)

မွတ္ခ်က။ ။နယူးေယာက္တြင္ ရခိုင္သႀကၤန္တခါခ်ၿပီးတိုင္း အနည္းဆံုးရခိုင္သမတေယာက္ ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္ခိုးရြာလိုက္သည္ဟူ၏။ ရခိုင္အမ်ိဳး၊ ရခိုင္သီလ၊ ရခိုင္ယိုင္ေက်းမႈကို အလြန္႔အလြန္ ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကတ္ပါေပသည္တကား။

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP