ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Tuesday, August 4, 2009

ကၽြန္ဘဝရခိုင္ၿပည္


မိစၦာေအာက္သား ခြီးမသားတိ
ငါ့႐ို႕ကိုကၽြန္ၿပဳ ၿပည္ကိုလုပနာ
က်င့္ခ်င္ပိုင္က်င့္ ခြီးထက္မိုက္ယင့္...။

႐ႊီၿပည္ကထြက္ မ်ားၿပားလွစြာ
ရတနာကို အညာကိုေၿပာင္း
သူ႐ို႕လူမ်ဳိး ဝမ္းစာရဖို႔
တိုက္ေဆာက္ဖို႔အတြက္
ရခိုင္သားတိ သြီးနန္႔ေခၽြးနန္႔
႐ွာထားရိကၡာ ဝမ္းစာတိကို
အဓမၼသိမ္းယူ ခြီးပိုင္မူေရ
မိစၦာေအာက္သား စစ္ခြီးမ်ား…။

ရခိုင္ပင္လယ္ ယင္းကမ္းၿခီက
ဓာတ္ေငြိ႔သဘာဝ ထြက္ၿပန္ၾကလည္း
ေအာက္သားစစ္ခြီး မိစၦာမ်ဳိးတိ
တိုက္ယူၿပီးကာ သိမ္းက်ဳံးလာလို႔
ကၽြန္ၿပဳခံထား ရခိုင္သားတိမွာ
ဆီးမီးခြက္ေခ်ေတာင္ မထြန္းေၿပာင္ႏိုင္…။

ထိို..႐ွိအခါက
ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ၿပည္ ကိုယ့္ဌာနီကို
ရခိုင္ဘုရင္ ထီးၿဖဴအုပ္ခ်ဳပ္
မင္းလုပ္စဥ္က ငါ့႐ို႕မြီးရာ
ၿပည္ရကၡာမွာ ဘုရားေက်ာင္းကန္
ဇာတီပုထိုးတိ ႐ႊီေရာင္ငြီေရာင္
ထထိန္ေၿပာင္ခ ခန္႔နားခရ
ထင္႐ွားစြ…။


ေအနိန္႔ခ်ိန္ခါ ၿပည္ရကၡာကို
ေအာက္သားယုတ္မာ ခြီးမိစၦာတိ
သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြီးပိုင္ယုတ္လို႔
ေက်ာင္းကန္ဘုရား ဇာတီမ်ားမွာ
ထံုးၿဖဴမဟိ ရညွိတိတင္နိန္
ဇာတီတိကို ၿပန္ပ်င္ေရပိုင္
ဟန္တိေဆာင္လို႔ ႐ွိေဟာင္းအမြီ
မြီသရီကိုလည္း ခိုးယူနိန္ေရ…။

အို..ရကၡမ႑ိဳင္ ၿပည္ရခိုင္သား
လူအမ်ား႐ို႕...
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မြီးနိ႔၊ အာဇာနီနိ႔
လြတ္လပ္ေရးနိ႔၊ ေဒၚစုမီြးနိ႔”
နိန္႔ေပါင္းမ်ားစြာ ရခိုင္သားတိ
Gtalk ကနီ Message တင္ေရ
Mail ကနီပနာ Forward လုပ္ေတ
ေဖသာကုန္ခံပနာ က်င္းပပါေရ
ရခိုင္သားတိ အသိတရား
သတိထားပနာ စဥ္းစားပါကတ္...။

ရခိုင္သား/သူတိ ယင္းခြီးတိကို
သတိတရ တမ္းတနိန္သမွ်
ကာလပတ္လံုး ရခိုင္ၿပည္မ
ကၽြန္ဘဝက ႐ြတ္ဖို႔အေရး
ဝီလာဝီေရ မွတ္ထားလီဖိ...။

............

ပန္းဇင္း ေဂါင္းေဗ်ာင္
အေနာက္႐ိုးမ

၁၉-၇-၂၀၀၉
၁၆:၄၆ pm

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP