ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, August 10, 2009

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအားဂါရဝျပဳျခင္း

ဆရာ…
ဆရာ့ကိုတစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်
မတြိဆံဖူးေကေလ့
ဆရာ့အမ်ဳိးသားေရလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ကြ်န္ေတာ္ အားရမိပါေရဆရာ ။

ဆရာ…
ဆရာ့မ်ဳိးဇာတိမာန္
မေလ်ာ့ေရဇြဲလံု႕လ
ခိုင္မာေရသိႏၵဌာန္
မျပိဳလဲေရစိတ္အားမာန္
ကြ်န္ေတာ္အားက်လုိက္ေတပင္ဆရာ။

ဆရာ…
ဆရာ့စိတ္သံတုိင္
ေဒအတုိုင္းအစဥ္အျမဲ
မျပိဳမလဲယွိစီဖို႕
ကြ်န္ေတာ္ဆုမြန္ျခီပါေရဆရာ ။

ဆရာ…
ဆရာ့ပိုင္ပညာသွ်င္တစ္ေယာက္
ရခိုင္မွာယွိနီလို႕ေတာ္သိမ့္ယင့္
ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာမွာ
ရခိုင္သမိုင္းကိုေဖ်ာက္
သမိုင္းအလိမ္နီရာေရာက္
ဝက္သားစားကုလားတိ
ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းမွဳကို
ဆရာတစ္ေယာက္တည္း
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံဒိုင္ခံေျဖယွင္း
ဆရာ့အမ်ဳိးသားေရပီးဆပ္မွဳကို
နက္ယွဳိင္းဆံုးႏွလံုးသားတစ္နီရာမွာ
ကြ်န္ေတာ္ထာဝရသိမ္းဆည္းထားပါဖို႕ဆရာ။

ဆရာ…
ဇရာကိုပ်က္ရယ္ျပဳလို႕
အားမာန္အျပည့္နန္႕
ဆက္ေလွ်ာက္နီေရ
ဆရာ့စိတ္ခြန္အား
ကြ်န္ေတာ္ရို႕မ်ဳိးဆက္သစ္တိ
ဆရာ့ကိုအမီလုိုက္ဖို႕
အားထုတ္ပါေမဆရာ ။

ဆရာ…
မလြန္ဆန္နိုင္ေရအနိစၥ
ေရာက္လားေရတစ္နိန္႕
ကုလားသမိုင္းလိမ္ကို
ဆက္လက္တိုင္ပြဲဝင္ဖို႕
ကမၻာ့စာမ်က္ႏွာ
ရခိုင္ရို႕တစ္နီရာစာအတြက္
ကြ်န္ေတာ္ရို႕ၾကိဳးစားဖို႕
တိုင္တည္သစၥာျပဳပါေရဆရာ ။

....................
လင္း (ေအအမ္ပီ)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP