ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Thursday, May 28, 2009

မ်ဳိးနန္႔ပိုး

၁)
အေနာက္လီမွာ
႐ြင့္ပါလာေရ
ေဒၚလာတ႐ြက္…။

(၂)
ေဒၚလာတ႐ြက္
မက္ေလာက္ေတေထာ
ရမက္ေဇာငင္….
“အမ်ဳိးသီလ
ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင့္ထပိုင္ပိုင္…
ရခုိင္တံဆိပ္
ၿဖဳတ္ဆိပ္ေကထင္…။

(၃)
ဂႏၶဝင္စံထား
ရင္မွာခံစားဗ်ာ
မစားရ ငတ္ပတ္စီ
မသီသ႐ြိ
ဇာဒုကၡတြိတြိ
ဇာတိတခ်က္
အပ်က္မခံ
ဆီးမၿပယ္ပန္းမညႈိး
မ်ဳိးမွာပိုးမထိုးစီရ
“ရခိုင္သမ
ရခိုင္သမ
ရခိုင္သမဟိတ္”လို႔
ထဗ်ာယ္ေဟာပလိုက္ဖိ…။
…………..
နတ္ၿမစ္လႈိင္းၿပာ

(ေဒၚလာစစ္ၿမီၿပင္မွာ တိုက္ပြဲဝင္နိန္ကတ္ေတ အမ်ဳိးေကာင္းသမီး႐ို႕အတြက္ဂဏ္ၿပဳပါေရ။)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP