ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Thursday, May 28, 2009

အမွတ္တရ

မင္းထီးဘုရာင္
နန္းသက္ကုန္ခါ
လက္ညႈိးကမပါ…။

အဂၤုလိမာလေလ့
စကနန္႔ရာညွပ္
ၿဖတ္ခ်င္ဆီၿဖတ္
ညွပ္ခ်င္ဆီညွပ္လီ…။

နန္းတိုင္ကထံုးၿဖဴ
မုန္႔လံုးမွာစကၠဴကပ္
လက္ညႈိးန႔ံထြက္လာေရ…။

အဘာအဘာ
မင္းၾကီးနန္႔သမင္
ခင္နိန္လို႔ေတာ္သိမ့္ယင့္…။
………………..
ေနာင္ရဲခိုင္

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP