ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Wednesday, May 27, 2009

ရခိုင္သားသို႔

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“နီ”မင္းၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
အီးစက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တုိင္က“လီ”ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခၽြဲလံုးတိတၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား….။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“လမင္း”ၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ပူေလာင္၊ ေမွာင္မိုက္နိန္ေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“ၿခသႌး”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ၿမက္စားလို႔နိိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အုိ…ရခုိင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“က်ား”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခြီးကိုရာေၾကာက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
ေသခ်ာစဥ္းစားပါ
ယင္းဘဝစုပ္တိထဲမွာရာ
အသက္ထက္ဆံုး ဘဝတံုးေအာင္
ဇာတ္ၿမွဳတ္ဖို႔လို႔ရာ စဥ္းစားပါေက
ေလာကေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္လားဖို႔…။
………………

Ven.Eindobhasa

၂၇-၅-၂၀၀၉
၈:၄၆ am

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP