ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Sunday, May 24, 2009

ေယာက္ဖကိုၾကက္ဥ တိုက္ေတလူတိအတြက္

တြင္းမွား၀င္မိေရ
ၾကြက္တစ္ေကာင္နန္႔တူေရမင္းကို
ငါစကားတစ္ခြန္းေလာက္
ေျပာခ်င္မိေရ...။

မင္းSign Inလုပ္ခါ
Burmese Meeting Point ထင္လို႔မ်ား
မျမင္မကန္းနန္႔
မွား၀င္မိစြာလာလို႔...။

ၾကြက္ထဲမွာေလ့
ၾကြက္စုပ္ဆိုစြာမွ
မ်က္စိမွဳန္ေရ ၾကြက္မ်ဳိးလို႔
ငါၾကားဖူးေရေ၀...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ တြင္းမွားမ၀င္ဖို႔
ငါရို႔၏မ်က္စိတိကို
အဆိပ္သင့္နိန္ေရဗမာစာသားတိနန္႔
အဆိပ္မခတ္ဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ အိမ္မွားမ၀င္ဖို႔.
ငါရို႔၏ႏွလံုးအိမ္ကို
သြီးဆိုးသြီးပုတ္တိနန္႔
မညစ္ပတ္စီဖို႔...။

မင္းအနီနန္႔
ပုပ္ေဟာင္နိန္ေရ ဗမာတိ၏
ေပါ့ပ်က္ပ်က္စကားလံုးတိကို
ငါရို႔၏မိသားစုအသိုက္အျမံဳ
ႏြီးထြီးေရကမၻာထဲကို
ေဆာင္ယူမလာဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေလာက္က်နိန္ေရ ဗမာငပိရည္တစ္ခြက္ကို
မကိုင္ေဆာင္လာဖို႔
ငါရို႔၏မ်ဳိးဆက္သစ္တိ
႐ွင္သန္ေရနိန္ရာကို
ငပိရည္ နံ႔နန္႔မပုတ္ေဟာင္စီဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
မ်ဳိးမစစ္ေတ လကၡဏာတိကို
ထုတ္ဗ်ာလ္မျပဖို႔
ငါရို႔၏ရြီေရာင္မ်ဳိးဆက္ေသ်ွတိကို
ကၽြန္ဇာတ္တစ္ခါထပ္မသြင္းဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
မင္းေယာက္ဖက
ိုေနာက္တစ္ခါၾကက္ဥမတိုက္ဖို႔
ငါရို႔ဘိုးဘီးတိ၏ အစိုင္အလာျမင့္မားေရ
စာပီကိုမေစာ္ကားဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ
ရကၡိတရို႔အလင္းအိမ္ထဲ
မျမင္မစမ္းနန္႔
တြင္းမွား၀င္မလာဖို႔
ငါေတာင္းပန္ခ်င္ေရေ၀
ၾကြက္ေခ်....။


DO_OR_DIE

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP