ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, May 25, 2009

အမဲလိုက္ခီြး(သို႔)ရခိုင္သား

စိမ္းညိဳမည္းမိုင္ ေတာဂႏိုင္မွာ
ဂဂိုင္လွမ္းေအာ္ ေတာလံုးေက်ာ္ေအာင္
သံေပ်ာ္သကုန္ ေတာလံုးတုန္...။

အားဟိသားေကာင္း သူမေသွ်ာင္ဘဲ
တန္းေတာင္လည္းပြမ္း ျခီလည္းႏြမ္း
ပင္ပန္းရင္တုန္ ႏွလံုးခုန္...။

အမဲလည္းရ အိမ္ျပန္ခလို႕
သူ႔ကိုေတာ္ေရ သားဖမ္းေရလတ္
လိုင္ေခ်ကိုပြတ္ ဂုတ္ကိုဖက္ဗ်ာလ္
ႏႈတ္ထြက္အလို ေျမွာက္ပင္႔ဆို...။

အမဲသင္ခါ ယင္းနားမွာပင္
ရိုက္ကာရိုက္ေစာင္း ေအာင္းေအာင္းေခၚဖို႔
သားေတာင္းဟန္ပန္ သူလုပ္ျပန္....။

သင္လို႔လည္းျပီး ထခါနီးမွာ
ပီးပစ္ခစြာ စိတ္မွာအထင္
အသားျမင္ကါ ျဗီးထလာလို႔
စားဖို႔ပ်င္ခါ အရိုးပါ...။

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ စိတ္မွာတြက္စြာ
လက္ကလည္းပြမ္း ျခီလည္းႏြမ္းေအာင္
ေတာတန္းကိုေက်ာ္ သံကုန္ေအာ္ခစြာ
ေမ်ာ္ရအက်ိဳး အရိုးရာတိြ႔ကာ
အမဲလိုက္ခီြးဘဝ...။


ေၾသာ္....
ငါ႕ရို႕ရခိုင္သားတိလည္း
ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ေရ
သယံဇာတတိကို ကိုယ္မစားရ
ေမာ္ယင္းယင္းနန္႔ေမ်ာ္ဗ်ာလ္
သူမ်ားပစ္ခ်ခေရ အရိုးတိကို
ကိုက္နီရဗ်ာလ္မလားေယ...။

ဇာထူးလဲအမဲလိုက္ခီြးနန္႔
...... တတူတူဗ်ာလ္
အမဲလိုက္ခြီး(သို႕) ရခိုင္းသား...။

Ashon(အသွ်င္)

(ကိုျပည္ကထြက္စြာတိကို အားလံုးကိုယူပနာ အျမင္ေကာင္ေအာင္လမ္းဆိုး..တာဆိုးလုပ္ပီးစြာနန္႕ ေၾကနပ္နီရေရ ရခိုင္းသားရို႕ဘဝကိုခံစားဖြဲ႕ဆိုလိုက္သည္..။)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP