ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Thursday, May 28, 2009

ေၿမာက္ဦး

႐ိုးမခ်က္ၾကြီ၊ သႏၱာၿမီဖြား
နဒီကစၦပ၊ အဥၨလြင္ၿပင္
ရင္ခြင္မွာၾကီး၊ ခ်စ္သားထြီး…။

သမိုင္းတေခတ္၊ ေမာ္ကြန္းသစ္ကို
ဖြင့္လွစ္ကမၺည္း၊ ထိုးလီဗ်ာယ္…။
မ်ဳိးဂုဏ္ၿဖိဳးေမာက္၊ ထီးနန္းေဆာက္လို႔
ထြန္းေတာက္ကမၻာ၊ ေက်ာ္လီဗ်ာယ္…။

ရကၡိဳင္ေအာင္လံ၊ ဇာတိမာန္ကို
တိမ္ယံမိုးထိ၊ လႊင့္လီဗ်ာယ္…။

႐ိုးမသားေကာင္း ဘဝေၿပာင္းလဲ
႐ွိေဟာင္းမြီႏွစ္၊ ရတနာစစ္႐ို႕
ဆန္းသစ္ၾကီးက်ယ္
ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး…။

အို…ခ်စ္သားထြီး…
နင္ကားမသီ၊ ေဒရီၿမီမွာ
တည္အံ့ကမၻာ၊ တိုင္လိမ့္တည္း…။

……………..
တက္ထြန္းနီ-ေၿမာက္ဦး

(မွတ္ခ်က္။ ။“ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး…” ၌ “တံုး”ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ “အသံုးမက်၊ ၿပီးဆံုးလားသည္၊ မ်ဳိးတံုးလားသည္” စသည္မွာသာလွ်င္သံုးသင့္သည္ဟု ဦးဇင္းထင္ၿမင္မိပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါစာပိုဒ္သည္ ယင္းအဓိပၸါယ္မ်ဳိးကိုဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္ဘဲ “ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ဆက္လက္႐ွင္သန္ၿခင္း” ကိုဆိုလိုေသာေၾကာင့္ “ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး” အစား “ခမ္းနားထည္တုန္း၊ ဝင့္ၾကားတုန္း” ဟုသာသံုးသင့္သည္ဟုဦးဇင္းယူဆပါသည္။)

Ven.Eindobhasa

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP