ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Sunday, May 31, 2009

ငါ သိေရေဒ


ပင္လယ္ျပင္ကို
စိုးမိုးခေရ
လူတစ္ေယာက္
အဂု...
ေခ်ာင္းကိုေတာင္
ျဖတ္မကူး၀ံ့ယာဆိုစြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

မိုးပါ ႏီြပါ
ဘယ္လေခါင္မွာ
ရိုင္အျပည့္ နန္႔
၀မ္းစာ ဟိေရ
မိသားစု တစ္စု
အဂု...
သူမ်ားဘက္မွာ
ကပ္စားနိန္ရစြာ
ဇာေၾကာင့္ေလ့ ဂု...။

အယင္က စာတက္ပီကတ္
က၀ိ ပညာေက်ာ္ တစ္ေယာက္
အဂု
"၀" လံုးေတာင္ မရီြးတက္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

ကိုယ့္လီ၊ကိုယ့္သံ၊
ကိုယ္ပိုင္ဟန္နန္႔
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြား
ေျပာပါလတ္ေတ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး
အဂု ...
လီသံေျပာင္းပါလတ္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

သဇင္ပန္းခ်ည္းယာ
တစ္သက္လံုး
ပြင့္ပါလတ္ေတ
ပင္ျမင့္ က ေတာ္၀င္
စံတင္၊ရာဇ၀င္ပန္း
အဂု...
ေခါက္ရမ္းတိဂ်ီးယာ
ပြင့္ပါလတ္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

သီလ သမာဓိကို
အသက္နန္႔လွဲ
ကာကြယ္ပါလတ္ေတ
ေဒ ကိုယ္ေတာ္ၾကီး
အဂု..
သူေတာ္မ နန္႔
ေဖာက္ျပန္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

ကိုယ့္လယ္ ကိုယ့္ယာ
ကိုယ့္ကြ်ဲ ကိုယ့္ႏြားနန္႔
တစ္သက္လံုး
လုပ္စားပါလတ္ေတ
ယာခင္းပိုင္သ်ွင္ တစ္ေယာက္
အဂု..
ေတာ၀က္နန္႔ ေမ်ာက္
ေပါင္းႏွင္ခံရစြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

...................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၃၁၊၀၅၊၂၀၀၉(၂၁:၁၇)

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP