ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Thursday, May 28, 2009

ဝီးလြင့္အိပ္မက္

ဖိုးေခါင္ေတာင္ထက္္မွာ
မ်ဥ္းေၿဖာင့္တေၾကာင္း
ဆြဲၾကည့္ကတ္ဖို႔ဆိုေက
အကို ဇာနိန္ရာမွာမဆို
ပါၿဖစ္ေအာင္ပါပါဖို႔ဆို…။

ပင္ၿမင့္ထက္ကငွက္
အေတာင္ကၽြတ္ငွက္ေတာ့
မဟုတ္ပါႏွန္း အကို…။

ရီးလာဖို႔အတြက္
ေၿမာင္းေသွ်ေဖာက္
ေပါက္တူးေသွ်ေပါက္လို႔
ေစာင့္ကတ္ရဖို႔ဆို…။
ေဒါသတရာ….
မာနတရား….
ဥေပက္ခါတရား….
ၿငိလားေရဆိုေက
ကၽြန္ေတာ္ေလ
ေၿမာင္းေဘာင္ေသွ်ထက္ကၿဖစ္ၿဖစ္
သစ္ေၿခာက္ပင္ေအာက္ကၿဖစ္ၿဖစ္
ေစာင့္နိန္ေမႏွန္း…။
……………….
ေနာင္ရဲခိုင္

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP