ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, July 3, 2009

မုန္းဖို႔ေကာင္းလိုက္ေတ

မတြိ႔ခ်င္ယာဆိုခါမွ
သတိရနိန္ေရ
ငါ့စိတ္တိကို...။

လားဖို႔ယာဆိုခါမွ
ႏႈတ္လို႔မရေရ
ငါ့ၿခီေထာက္တိကို...။

ႏႈတ္ဆက္ပါေရဆိုခါမွ
ေထာင္လို႔မရေရ
ငါလက္ေခ်တိကို...။

ငိုဖို႔က်ခါမွရာ
ထြက္မလာေရ
ငါ့မ်က္ရည္တိကို...။

အလကားလားေရခါ
ဝါးလံုးကိုထိုးပစ္ေစာ္ပိုင္
ၿမန္နိန္ေရ ငါ့ၿခီေထာက္
ၿပီးဖို႔က်ေရခါမွာ
မ,လို႔ေတာင္မွမရယာေစာ္ကို...။

ထမင္း ဝ,နိန္ေရခါ
လူမ်ားအိမ္မွာစားလို႔ရာ
ၿခီခေရ လူတေယာက္
စားစရာမဟိေရခါ
ေတာင္းစားရဖို႔ကို
႐ွက္ေတအၿဖစ္တိကို…။

မြီးဖြားလာေရခါ
ၿပံဳးစိစိနန္႔
သီဖို႔က်ေရခါမွရာ
မ်က္ရည္ပါးရည္တိ
က်ေရအၿဖစ္တိကို…။

ကို္ယ့္လူမ်ဳိးအတြက္
အက်ဳိးေဆာင္ေရလူတိကို
လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းကဖယ္ထုတ္
အမ်ဳိးယုတ္ကိုက်ေဂ
သခင္ပိုင္ကိုးကြယ္ေရလူတိကို…။

“ကိုယ့္စကား”ကိုေၿပာေဂ
ေအာက္ေတဆိုပနာ
“ပထြီးစကား”ကိုက်ေက
ၾကြိနိန္ေအာင္ေၿပာနိန္ေရလူတိကို…။

အမ်ဳိးသားေရကိုဗန္းၿပပနာ
ကိုယ့္ဝမ္း ဝ,ေရးအတြက္ရာ
လုပ္နိန္ဂတ္ေတလူတိကို…။

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
ပထြီးေအာက္မွာ
ဆိုင္းဘုတ္တင္ပနာ
လမ္းမွားစြာလုပ္နိန္ေရ
ႏိုင္ငံၿခားလူ႔အဖြဲ႔တိကို...။

အမွန္တရားကုိေထာက္ၿပလို႔
ငါ့႐ို႔အဖြဲ႔ကိုထိေရဆိုပနာ
အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္နိန္ေရလူတိကို
အဝီးသို႔ဖယ္ထုတ္..
အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
စက္ဆုတ္စရာ
Sexy ႐ုပ္ေပါက္နိန္ေရ
ပ ပိန္မေခ်တိကို
ဘုရားတဆူပိုင္
ကိုးကြယ္နိန္ေရလူတိိကုိ...။

ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို
ကုိယ္ေစာင့္ရဖို႔အစား
ကိုယ့္ေဖသာကို ကိုယ္ၿဖဳန္းလို႔
ကိုယ့္ရတနာကိုတိကို
ပထြီးရတနာအၿဖစ္
ေၿပာင္းလဲပစ္ေတ
ရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိကို...။

ကိုယ့္အမ်ဳိးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုမေၿပာေက့
ကိုယ့္ကုိယ္ကိုေတာင္မွ
စားစရာမဟိေရ
ငါ့ဘဝေခ်ကိုလည္း...။

..................
ေက်ာကၿဖဴသားေခ်
၄-၇-၂၀၀၉

၆:၄၅ am

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP