ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Friday, July 3, 2009

ရခိုင္ဆိုစြာ……..

ရခိုုင္ဆိုစြာ..
တေယာက္တည္းထိုင္
ေငးမႈိင္မိႈ္င္နန္႔
ပ်င္းေရဆိုပနာ
အေဖာ္႐ွာေရ….။

ရခိုင္ဆိုစြာ..
တေယာက္ကႏွစ္ေယာက္
စုၿပီးအေဖာ္
ရၿပီးေသာ္ကား
ေပ်ာ္ေရဆုိပနာ
ပုလင္းကိုင္လို႔
ဇာတိနာကို
ထုတ္ၿပဖို႔ရန္
ပ်င္ဆင္ၿပန္ေရ…။

ရခိုင္ဆိုစြာ..
မူးလို႔ယစ္လို႔
ကို္ယ့္ၿခီေထာက္ကို
ကိုယ့္မႏိုင္ခါ
“ငါ့.ေဟ့…ရခိုင္”
ပုလင္းကိုင္းယင္း
အမ်ဳိးကိုခ်စ္ေၾကာင္း
ဖင္ေဟာင္းေလာင္းနန္႔
ခေတာင္း(ဒေယာ)မပါ
ဗလခ်ာနန္႔
လူတိ႐ွိမွာ
႐ူးၿခင္းေပၚေရ…။

ရခိုင္ဆိုစြာ..
ဝိုင္းကာေသာက္ကာ
ဇာတိနာကို
ပုလင္းေထာင္ယင္း
ေသာက္နိန္ယင္းမွာ
မဆံုးပါသိမ့္
ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း
ဓားဆြဲဒုတ္ဆြဲ
ဝုန္းဒိုင္းၾကဲပနာ
သတ္ကတ္ထိုးကတ္
ခြတ္ကတ္ၿပန္ေရ…။

ရခိုင္ဆိုစြာ..
“အမ်ဳိးသီလ
ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင့္ႏိုင္ခ”လို႔
ပိုင္ဆိုင္ခရ
ေဒနာမကို
ဆက္ၿပီးေကရာ
မထိမ္းပါေက
ေနာင္လာေနာက္သား
ရခိုင္မ်ားအတြက္
မွတ္တမ္းတင္ခါ
ရခိုင္ဆိုစြာ…..
………………..
……………….။

--------------
ေက်ာက္ၿဖဴသားေခ်
၃၀-၆-၂၀၀၉
၂၃:၄၂ pm

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP