ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Sunday, July 12, 2009

အမ်ိဳးခ်စ္ေတလူ

ဆီးရံုထက္က
ငါ႔ကုတင္ေဘး
ထိုဖက္ေဒဖက္
ငါ႔ၿခီရင္းဖက္မာပါ
ဖက္ရြက္တိႀကီြပိုင္
တျဖဳတ္ျဖဳတ္နန္႔ေထာ...။

ငါသီလို႔မျဖစ္
မျဖစ္သိမ္႔ပါ
ငါ႔လူမ်ိဳး
ငါ႔ျပည္အတြက္
ဇာတခုေလ႔ ..
မလုပ္ရသိမ္႔ကါ
အသက္တြင္း၀ရာ တိုင္
ဇာတခုေလ႔လုပ္မျပနိုင္ခ
အုတ္တခ်ပ္လား
သဲေခ်တပြင္႔ပင္က... ။

ဇာပ်င္နီခေလ
ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္
အသက္ငင္ခါမ
အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္တိက
ေကာက္ဗ်ာယ္ငင္ဗ်ာယ္
ဇာအေပါက္က၀င္
“လူလားမေျမာက္သိမ႔္ေရ
ငါ႔ျပည္နန္႔ငါ႔လူမ်ိဳး
စိတ္မခ်နိုင္သိမ့္” လို႔
ဇာလုပ္လို႔ရခန္႔သိမ့္...။

ရွက္ကန္ေခ်နန္႔
အသီေျဖာင့္နိုင္ဖို႔
ေဒခ်င္႔ေခ်ကိုဘင္
ႀကံဖန္လို႔ေၾကနပ္လီဖို႔ေယ
“ကိုယ္႔ဖို႔ကိုယ္
ငါေလ႔
အမ်ိဳးခ်စ္ေတလူ လို႔ ... ။”

..................
ကိုမင္း

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP