ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Thursday, July 16, 2009

ပသင္

ငါေျပာေမ..ပသင္..
ေသခ်ာနားေထာင္ဗလင္...
မင္းအေတြးတိ..လမ္းေခ်ာ္စြာေလ
ငါဖမ္းဗ်ာလ္ျပေမေဒ...

လာလားေမ..ပသင္ေသ်ွ
ဇာေတြဗ်ာလ္ေငးနိန္ေလ
မင္းေဂါင္းညိတ္ဖို႔..အက်င့္ပါနိန္စြာမွာ..
၀မ္းေလ့..ဖူးဖူးလာယာ...

ဇာလဲေ၀...ပသင္
ငါေတာ့ယံုၾကည္ခ်က္ကိုမပ်င္
မင္း၀မ္းေျမာက္ဖို႔..တြက္နန္႔ေတာ့ခါ
ငါ့စကားတိအေရာင္မေျပာင္းႏိုင္ဂါ...။

ယာ.. ဂြရာ..ပသင္ေသ်ွ
ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္ပ်က္ျပိဳေရဆိုျပန္ေရ
မင္းေျပာေရစံမွီလူ႔ေဘာင္ဆိုစြာဂါး
တံု႔ျပန္မွဳမဟိေရသင္းခ်ဳိင္းကုန္းလား...။

ငါျပေမ..ပသင္
ငါေတာ့မင္းပိုင္မထင္
တက္ၾကြမွဳတိနန္႔..ေျပာင္းလဲဖို႔အားယူလို႔
ေယမွ..မသီဆံုးေရလူ႔ေဘာင္ျဖစ္ဖို႔...။

မွာထားေမ...ပသင္ေသ်ွ
ငါေလ့ရခိုင္သားပါေ၀
ရခိုင္ျပည္တည္ေထာင္ရဖို႔စြာ
မင္းမိန္႔မလားစီခ်င္ဂါ...။

ၾကာလားယာ.. ပသင္
ငါရို႔ဖိုးဖီးတိခုိုက္...အယင္
ေဒျမီမွာထီးနန္းစိုက္ပ်ာလ္
ျပည္တကာဦးညြတ္ခဗ်ာလ္...။

နာဖို႔ေဒ..ပသင္ေသ်ွ
မ်န္မာကိုအထင္ၾကီးေရ
လာသိမ့္ေရ..အျမင္က်ယ္ယေယာင္
မင္းရို႔တမ်ဳိးလံုး..မ်ဳိးဖ်က္ေကာင္...။

၀ါမနိန္ေက့.. ပသင္
ရရိုးေသ်ွေျပာဗလင္
မင္းေျပာေရစကားတိထြီးယွဳပ္ေရ
မ်န္မာတိစကားအတိုင္းဆြီးယုတ္ေတ...။

ငါေညာင္းယာ.. ပသင္ေသ်ွ
ရခုိင္မိဘကမြီးလာစြာမနားေ၀
ေရာက္ေတနိန္ရာမွာ..၀င္ေရာဗ်ာလ္ေယာင္
မင္း...ပသင္ပိုင္အေရာက္ေျပာင္းေရေကာင္....။

....................

DO_OR_DIE

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP