ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Wednesday, November 4, 2009

ျဖစ္တည္မႈ


တဖက္တခ်က္မာ မင္းနန္႔ငါ
နားလည္မႈနန္႔ ျဖတ္သန္းနီကတ္ရခါ
သံသယဆိုေစာ္ကို စားလုံးမေပါင္းမိေအာင္
ေသ်ွာင္ပနာ ေလ်ွာက္လွမ္းနီကတ္ယင္း
မႀကာမႀကာ ဝင္လာေစာ္အတြီးတခု
သြီးအီးယင္း အရွိန္ပ်က္မလားဖို႔
အားတင္းယင္းနန္႔ ေျဖသိမ္႔ရေရ...။

ပူတုန္းေသာက္မွ အာဟာရျဖစ္ေတ
ဆန္ျပဳတ္ေခ် တခြက္ပုိင္ေတာ့မျဖစ္ခ်င္
သုံးတန္ရာသီနန္႔ အစဥ္အျမဲလန္းျမန္းစီဖို႔
မေတာင့္တလည္း ေတာက္ပေရနီတစင္းအျဖစ္
ရွိျဖစ္ပ်က္သမ်ွ ေဒ့ရင္ဆုိင္ယင္းရွိနီေမ
ႀကီြကြဲျခင္းဆိုေရေခါင္းစုိင္ ေအာက္မာေတာ့
ငါမင္းသားတပါးျဖစ္ နာမည္မႀကီးခ်င္
ညီမ်ွျခင္းက ငရို႔ႀကားမာျဖစ္နီသင္႔ေရေလ...။

နိတိဆက္ယင္း ရက္တိေျပာင္း
မေဟာင္းမႏြမ္း သသပ္ယယပ္နန္႔
လည္ပတ္နီေရ ငါ့သြီးနွလုံးအိမ္ေခ်က
လြမ္းေစညႊန္ရာသို႔ ဦးတည္စီးဆင္း
သတ္မွတ္ခ်က္ အနီနန္႔က တက္မက္မႈရာ...။

ယုံႀကည္ပသ ကိုးကြယ္မႈဆုိေစာ္က
စိတ္၏သန္႔စင္ ေျဖာင့္ျဖဴးရာေလ
သက္ဝင္ျမတ္နူိး တြယ္တာယင္းနန္႔
မင္းရင္ရိပ္တြင္း ခိုလႈံအေရာက္လွမ္းဖုိ႔
ေမ်ွာ္လင့္တမ္းတယင္း .....။

ရိုးရွင္းစြာ ဝန္ခံဘာေရ အရိပ္ေခ်
မင္းဆိုေရ တေယာက္ေသာသူေႀကာင့္
တက္ႀကြေစ့ေဆာ္မႈ တြန္းအားနန္႔
င့ါျမစ္တစင္း အသက္ဝင္လႈပ္ရွားဗ်ာလ္
ေထာင္ခ်ီေရခရီး မရပ္မနားစီးဆင္းယင္း
မင္းေႀကာင့္ငါ ျဖစ္တည္ခရဗ်ာလ္ေယ....။
........................
ေက်းဇူးဘာ။

ပုိင္ေသ်ွ

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP