ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, November 23, 2009

ပညာတတ္ ဖျပဳတ္ေကအဘာေလး ...
ၾကည့္ခ်ေထာ
ကိုယ့္စြာကို က်မ္းတတ္ပိုင္
ေျပာလိုက္ေတ စကားတိ
ငါရို႕ လိုက္မမွီရာ ေဒ ....။

အဘာေလး...
ၾကည့္ခ်ေထာ
ခ်ျပလိုက္ေတ ပံုေသနည္း
အိုင္စတိုင္းေတာင္
အဖိုးသ်ွင္ေခၚနိန္ရယင့္ ....။

အဘာေလး
ၾကည့္ခ်ေထာ
ကလိုက္ေတဓား ျပိဳန္းေတာမွာ
သနားဖို႔ ေကာင္းလိုက္ေတ
တေတာလံုး ေျပာင္လား ယင့္ .....။

အဘာေလး
ၾကည့္ခ်ေထာ
ျငင္းလိုက္ေတ ျပႆနာ
ရိုင္တည္ထားေက
ရခိုင္ျပည္ ကမၻာေက်ာ္လားဖို႔ ေယ....။

အဘာေလး
ၾကည့္ခ်ေထာ
သ်ွင္ျပဳပြဲေလ့ ေဒလူ
သမက္တတ္ပြဲေလ့ ေဒလူ
မေရာက္စြာ ဟိမ့္သိမ့္လာဂု ......။

အဘာေလး
ၾကည့္ခ်ေထာ
မေျပာခ်င္လို႔ နိန္ေရလႈတိကို
ဆီးဆံုး ထင္နိန္လာမသိမ့္
ေက်ာက္ခ့ဲပိုက္ေက
လက္ေညာင္းလတ္ေမ လို႔ ေဒ..........။

ေျပာခီေက ခီြးပိုင္ကိုက္
မေျပာခီေက လေဘာထင္
ဆီးေဆာက္ကေရာက္ ေပါလဆီတိနန္႔
အရည္မရ အဖတ္မရ
စုတ္ပီ စုတ္ပ ရီမွာဆံုး
ဖျပဳတ္ေက ရာဇ၀င္ တံုး .....။

မင္းရို႕တိလား
ရကၡတိုင္းကို ကယ္တင္ဖို႔ လူတိ
အလွပနိန္....မဟုတ္ေက
ငါ...ဒရြင္စည္တီးလို႔
ကမင္ညစ္ဖို႔ က်ဖို႔ ေဒ.....။
...............................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၆၊၁၀၊၀၉

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP