ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Monday, November 23, 2009

ရခိုင္စာ


ရခုိင္ရို ့ဘ၀
ရခိုင္ရို ့အလွ
ရခိုင္ရို ့ကိုးကြယ္ရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့ဂုဏ္သိကၡာ
ရခိုင္ရို ့ကံၾကမၼာ
ရခိုင္ရို ့အားထားရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့တန္ဖိုး
ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးရိုးအမြီ
ရခိုင္ရို ့အသိပညာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့ဂီတ
ရခိုင္ရို ့ရသ
ရခိုင္ရို ့ယိုင္ေက်းမွဳ
စီးဆင္းလားနိန္ေရနိန္ရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့အတိတ္
ရခိုင္ရို ့အရိပ္
ရခိုင္ရို ့ျခီရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့ပစၥကၡ
ရခိုင္ရို ့အႏၱိမပန္းတိုင္
ရခိုင္ရို ့ဆုပ္ကိုင္လားရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့အနာဂတ္
ရခိုင္ရို ့စိတ္ဓါတ္
ရခိုင္ရို ့ရွင္သန္ရာ ရခိုင္စာ။

ရခိုင္ရို ့အသက္
ရခိုင္ရို ့အိမ္မက္
ရခိုင္ရို ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိ
ကိန္းေအာင္းနိန္ေရနိန္ရာ ရခိုင္စာ။


ရခိုင္ရို ့သြီး
ရခိုင္ရို ့ခရီး
ရခိုင္ရို ့လြတ္လမ္းကို
လမ္းျပပီးစီႏိုင္ေရအရာ ရခိုင္စာ…။

..................

မွတ္ခ်က္။ရခိုင္သားရခိုင္သမတိက ရခိုင္စာကို ျမတ္ႏိုးပနာ တန္ဖိုးထားလို ့ ရီးသားဖို ့မၾကိဳးစားကတ္ေက တျခားဇာလူမ်ိဳးကေလ့ လာျပီးေက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျမွင့္တင္ ရီးပီးဖို ့မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္စာနန္ ့ရခိုင္ရို ့စာပီ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာလာေအာင္ လုပ္ရဖို ့ဆိုေရ အသိစိတ္နန္ ့၀တၱရားက ရခိုင္သားရခိုင္သမတိုင္း ယုံၾကည္စြဲမွတ္ထမ္းေဆာင္လားရဖို ့ မြီးရာပါတာ၀န္ ပင္ျဖစ္ေတ။

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP