ကိုယ့္ဘေလာ့ေခ်တိမွာ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ထည့္လို႔ ဂုဏ္ၿပဳကတ္ေမ

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္၏ ေတးစီးရီးသစ္ “အာရကၡၿမီ” ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာ ထည့္ခ်င္ေက ေအနိန္ရာ (Fileden)ကို Click ႏွိပ္လို႔ ( Mediafire ) ကုတ္ကိုေဒါင္းယူပါ။ ၿပီးေက ယင္းကုတ္ကို ေကာ္ပီကူးလို႔ Add a Gadget > Edit HTML မွာလားလို႔ Paste လုပ္လုိက္ပါ။

Sunday, May 31, 2009

ငါ သိေရေဒ


ပင္လယ္ျပင္ကို
စိုးမိုးခေရ
လူတစ္ေယာက္
အဂု...
ေခ်ာင္းကိုေတာင္
ျဖတ္မကူး၀ံ့ယာဆိုစြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

မိုးပါ ႏီြပါ
ဘယ္လေခါင္မွာ
ရိုင္အျပည့္ နန္႔
၀မ္းစာ ဟိေရ
မိသားစု တစ္စု
အဂု...
သူမ်ားဘက္မွာ
ကပ္စားနိန္ရစြာ
ဇာေၾကာင့္ေလ့ ဂု...။

အယင္က စာတက္ပီကတ္
က၀ိ ပညာေက်ာ္ တစ္ေယာက္
အဂု
"၀" လံုးေတာင္ မရီြးတက္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

ကိုယ့္လီ၊ကိုယ့္သံ၊
ကိုယ္ပိုင္ဟန္နန္႔
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြား
ေျပာပါလတ္ေတ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး
အဂု ...
လီသံေျပာင္းပါလတ္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

သဇင္ပန္းခ်ည္းယာ
တစ္သက္လံုး
ပြင့္ပါလတ္ေတ
ပင္ျမင့္ က ေတာ္၀င္
စံတင္၊ရာဇ၀င္ပန္း
အဂု...
ေခါက္ရမ္းတိဂ်ီးယာ
ပြင့္ပါလတ္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

သီလ သမာဓိကို
အသက္နန္႔လွဲ
ကာကြယ္ပါလတ္ေတ
ေဒ ကိုယ္ေတာ္ၾကီး
အဂု..
သူေတာ္မ နန္႔
ေဖာက္ျပန္စြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

ကိုယ့္လယ္ ကိုယ့္ယာ
ကိုယ့္ကြ်ဲ ကိုယ့္ႏြားနန္႔
တစ္သက္လံုး
လုပ္စားပါလတ္ေတ
ယာခင္းပိုင္သ်ွင္ တစ္ေယာက္
အဂု..
ေတာ၀က္နန္႔ ေမ်ာက္
ေပါင္းႏွင္ခံရစြာ
ဇာေၾကာင့္လ့ဲ ဂု ...။

...................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၃၁၊၀၅၊၂၀၀၉(၂၁:၁၇)

အသွ်င္ဥတၱမသို႔


အ-ေ႐ွ့က နိန္ဝန္းထြက္ေရပိုင္ ‘အာယွ’ တစ္ခြင္ကို
အလင္းေရာင္ပီးလို႔ ‘အာယွ နိန္ဝန္း’ လို႔
တင္စားခံရေရသူ။

သွ်င္-ေတာ္ဗုဒၶၾကြေရာက္ခပနာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ထားလို႔
ဗုဒၶကိုယ္ပြားေတာ္စံေပ်ာ္ကိန္းဝပ္ရာ ၿပည္ရကၡာမွာ
မြီးဖြားခေရသူ။

ဥ-တုဂီမႏၱမာ ဖနပ္မပါ ထီးဗလာနန္႔
ေသာက္ရီနတၳိ ခိုစရာမဟိၿဖစ္နိန္ေရ ၿပည္သူတိအတြက္
အသက္ကိုစေတးပနာ ခို၊ေသာက္၊နားရာ အရိပ္ဆာယာကို
ပီးေဆာင္ခေရသူ။

ဥတ္-(အုတ္)တခ်ပ္သဲတပြင့္ေလာက္တိုင္းၿပည္အတြက္
အက်ဳိးၿပဳေရလူတိထက္ အဆေပါင္းမ်ာစြာသာခေဂေလ့
မ်က္ကြယ္ၿပဳထားၿခင္းကို ခံနိန္ရေရသူ။

တ-စ္ေကာင္ကိုလည္းမေၾကာက္ ၿခသီၤးေဟာကေတပိုင္သံနန္႔
“အေဝ..ဂရက္ေဒါက္! ငါ ႐ို႕ၿပည္က အဂုထြက္လားလီ” လို႔
ႏွင့္ထုတ္ဝ့ံခေရသူ။

မ-တရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေခါင္းငံု႔မခံ ဇာတိမာန္နန္႔
ကိုလိုနီကၽြန္ဘဝက လြတ္ေၿမာက္ရေအာင္
အသက္ကိုပီးလို႔ လြတ္လပ္ေရးမီးယွဴးတိုင္ကို
ထြန္းညွိခေရသူ။

သို႔-ေသာ္…..
အသွ်င္ထြန္းညွိပီးခေရ မီးကိုသံုးပနာ အၿခားလူတိ
တိုက္တာတိနန္႔ နိန္ႏိုင္ဂတ္ေကေလ့
အသွ်င္မီြးရာ ၿပည္ရကၡာမာ စားစရာမဟိ နိန္စရာနတၳိ
အဂုအထိ ငရဲအတိပိုင္ဗ်ာယ္ “အသွ်င္”။

.........................
ေက်ာက္႐ိုး-လႊမ္းမိုးခိုင္

ဦးဥတၱမ


ဦး-စြာပထမ က်ြန္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္လီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ညႊန္ျပ
ေဟာျပခလီ အာဇာနီကား
‘The Light of Asia’ ဟု
နာမတြင္ရ ဦးဥတၲမ။

ဥ-တုရာသီ ေျပာင္းလားလီေလ့
အသွ်င့္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းကား
ရိုးေတာင္ထိပ္က သဇင္ရနံ့ပိုင္
သင္းျပန္႔ႀကိဳင္ၿမဲ မီြးနိန္ဆဲးပါ။

တၲ -စ္ခြန္းေေခ်မွ် မဟဝံ့ဘဲ
နွဳတ္ပိတ္နိန္ရာ ယင္းခ်ိန္ခါက
”အေဝ…ဂရက္ေဒါက္ ငါ့႐ို႔ျပည္သား
မင္းကားမဟုတ္ အဂုထြက္လားလီ”ဟု
ရဲဝ့ံစြာနန္႔ ေျပာဝံ့ဆိုဝ့ံ
နွင္ထုတ္ဝ့ံခ ဦးဥတၲမ။

မ-ဟုတ္မခံ ဇာတိမာန္နန္႔
ျပည္သူအမ်ား ကြ်န္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္လားေအာင္ အသက္သြီးကို
ပီးဆပ္ပါခ ”ဦးဥတၲမ“ကို
ရိုက်ဳိးဂါရဝါ ေဒကဗ်ာနန္႔
ဦးညြတ္ပါယင့္ ဦးညြတ္ယင့္။

.....................
ေက်ာက္ျဖဴ- လြမ္းမိုးခိုင္
၁၁-၁၂-၀၈

Saturday, May 30, 2009

ဘ၀ေခ်နီမ၀င္ခင္


၀မ္းေခါင္းေခ်ဗလာက်င္းပနာ
စားစရာမဟိခါမွရာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆင္းရဲတြင္းနက္မွန္းအသိ
ႄကီြးၿမီတိ တခရီြနန္႔ --။

ေဒၾကားထဲ
အေခ်တြဲလီတြဲေလာင္းနန္႔
ဆန္ႏွစ္သိုက္လာေတာင္းေရ လယ္သမား။
အေခါင္မိုးယိုလို႔ဆိုပနာ
အုန္းပ်စ္လာေတာင္းေရ လက္သမား။
စားစရာမဟိလို႔လတ္
ဟင္း႐ြက္ေခ်ဆြတ္ခြင့္ေတာင္းေရ ကိုင္းသမား။
အစားမၿခီလို႔ဆိုပ်ာယ္
ငါးတခြက္လာေတာင္းေရ ပိုက္သမား။

ထိုတေယာက္ ေဒတေယာက္နန္႔
ဒုကၡေခ်ေရာက္လိုက္ကတ္ပံုတိ
ၾကံဳေရလူတိုင္းသိေရ --။

ေယနန္႔ရာ…
ကိုယ့္အပူနန္႔ ကိုယ္လို႔ေျပာေျပာယင္း
မိုးလင္းက နီတ၀င္ထိ
ဒုကၡကို လႊတ္ထားမိကတ္စြာ --။

ေဖာင္စီးယင္း ရီငတ္ယင္းနန္႔
ကုေဋ သွ်စ္ဆယ္ႄကြယ္သူဌီးသားပိုင္
လပ္ယ်ားလပ္ယ်ားနီခၿပီးေရဘ၀
ထည္ႀကီးပ်က္ နာမည္ခံလွ်က္
သခၤါရတြင္းနက္ထဲက အဖျပည္
ဇာပေယွာင္ ေျဖသာဖို႔လဲေယ --။

အတိတ္က ႄကြယ္၀ခေရတိုင္းျပည္
အတိတ္က ေပါမ်ားခေရ တိုင္းျပည္
အတိတ္က ထိတ္ဆံုးျဖစ္ေတ တိုင္းျပည္
အခု... ႏိႈင္းလီေက ဘိတ္က်
အိပ္စက္ျခင္းက မထႏိုင္ပ်ာယ္လားလို႔
လက္မိႈင္ခ်ေတြးေတာနီဖို႔အစား
ထထိုင္လွ်က္ သီြးစကားေျပာပါပလင္
သူငယ္ခ်င္း...
ဘ၀ေခ် နီ၀င္မလားခင္ --။

..................
(ပန္းႏုဇံ)

ေျပာင္းလဲျခင္း


ပင္လယ္ေပ်ာ္လို႔ခံယူခပါယင့္
ရီကူးမတတ္ေတ ကၽြန္းေခ်ပိုင္ဗ်ာယ္
ႏႈတ္မရေရ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲမ,ယင္း
က်မြတ္အိုင္က လိုင္ပင္းေရာက္လာေရခါ
ပုတ္သမွ်လိႈင္း ခတ္သမွ်ဒဏ္ကို
ခါးစီးခံရကတ္စြာက မဆန္းဗ်ာယ္ --။

ေယနန္႔ …
ညဇာက ႐ြာခ်လိုက္ေတမိုးတစက္
႐ိုးမကို အရည္ေဖ်ာ္ခ်ပ်ာယ္
က်ဳပ္႐ုပ္လုပ္ ကဇတ္ခံလိုက္ရေရ
နဖားႀကိဳးတန္းလန္းနန္႔ --။

ယင္ပိုင္နန္႔ရာ ဘ၀တိက
နီ႐ိုဘုရင့္တေယာတလက္က က်က်န္ခေရ
မီးတိုက္ခံ သံစဥ္တိကိုအာခံယင္း
ဖေနာင့္ျပတ္ ဖနပ္ပါးေခ်ကထြက္ေတ
စည္း၀ါးက်ၿခီသံေခ်ကို မက္ေမာတတ္လာေရ --။

ဇာပင္ဆိုဆို...
ေပ်ာ့ညံ့နီေရ က်ဳတ္အိုင္ေခ်အျဖစ္နန္႔
အနင္းခံလိုက္ရဖန္မ်ားလာေရအခါ
ရီေခ်ခမ္းေျခာက္ယင္း အသားက်
ျပန္ဗ်ာယ္ မာမာလာကတ္ရေရမလား --။

...................
(ပန္းႏုဇံ)

သြီးပ်က္


ေကာက္စရီတခရီြနန္႔ ပိတ္ဖုံး
တိတ္တိတ္ပုန္း ကန္ရီျပင္ေခ်မွာလည္း
မိုးေငြ႔မိုးလွ်ံျဖစ္ဖို႔ ရီအျပည့္နန္႔ရာ
တိမ္ေရကာလို႔ ေျပာပစ္ဖို႔
ျမင္ကမျမင္ႏိုင္မလား --။

အဇၥ်တၱေကာင္းကင္ျပင္တခုထဲ
ပ်ံ၀ဲလိုက္မိေရ စကၠဴစြန္ေခ်မွာေတာင္
ေၾကာက္တတ္ေတအသဲမဟိ
မိုးထိေရာက္ခ်င္ေရာက္လီဖိေယ --။

ေထာ...!
ကတ္ထူစကၠဴပံုးခြံေခ်တပံုးနန္႔
တန္းဗ်ထက္မွာ ရီခံလို႔မျဖစ္ေတအခါ
ရီကိုရာ ခဲေအာင္လုပ္မိကတ္ေတ ဘ၀မွာ
အိမ္မက္ဆိုးရာ ထူထူလာလတ္ေတ --။

လူသားဘ၀ဆိုေရ အခန္းတခုမွာ
အတၱၾကပ္ခိုးတိ တြဲလီတြဲေလာင္းနန္႔
မြန္းက်ပ္ပိတ္ေလွာင္နီေကေတာင္က
ဘ၀ကို မေလွာင္တတ္စြာထားဖိ
သိသိနန္႔ ေရာင့္ရဲမိသူ ႏွလံုးသားထဲ
သူ႔တကိုယ္စာတည္းကိုဖက္တြယ္
ျပကၡဒိန္လည္း ရက္ရွည္လားခပ်ာယ္ --။

ယင္းပိုင္နန္႔ရာ...
ေက်ာက္သင္ပုန္းေဘာင္ေခ်အဆံုး
စီးစိုင္တခုလံုးကို တင္ရီြးယင္း
ျမင့္မားျခင္းဟူသည္ကို လိုက္ရွာ
သီြးပ်က္ေတ ဘ၀ကမၻာအဆံုးေယ
ျပာပံုေဘးမွာ ပိတံုးေခ်ကုတ္လို႔ --။

....................
(ပန္းႏုဇံ)

ရရိုးခ်ခ်င္းေခ်ပါ


ပုပ္ထဲကစပါးတိ ရာဆိုေက
အနင္းခံသမွ် လွလွပါလတ္ဖို႔ …။

အိမ္ျပတင္းဖြင့္လွ်က္နန္႔ပင္
အလင္းတစမွ်င္ မ၀င္ႏိုင္ေရ အိပ္ခန္းထဲ
လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္မိေရ အဖျပည္ခမွ်ာ
ၿခီေလးေခ်ာင္း ႐ုန္း႐ြိမရေရ စားပြဲခံုတလံုးပိုင္
အနည္ေခ်ထိုင္နီခစြာ ၾကာပ်ာယ္
ဖုန္တေသာနန္႔ …။

ဗါဒီေခ်အေပါက္တလံုးနန္႔
ရီခတ္မိေရ ဘ၀တိဆိုေရပိုင္
လၻက္ရည္ဆိုင္စကား၀ိုင္းမွာ
၀င္ဆန္႔လားေရ နာမည္တခုအတြက္
ဂုဏ္ယူဖို႔အင္အား ထြက္လာကတ္စြာအမွား --။

ေထာ…
မွန္ဘီလူးခံုးထက္မွာ ေျဖာင့္စင္းေရဓါးကို
အျပင္မွာ တံဇဥ္တလက္ရာလို႔
ဇာသူယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႔လဲလို႔
ေတြးလိုက္ၾကည့္လိုက္မိတိုင္းမွာ
အပ်င္းတခ်က္ ဆန္႔တတ္ေတစိတ္နန္႔
ညေခ်… အိပ္အိပ္လားစြာမနည္းပ်ာယ္ --။

ေယပိုင္နန္႔
ေက်ာက္ခဲေရာ မီးသြီးေရာ ျဒပ္အေရာအေႏွာထဲ
ေပ်ာက္ပ်က္လားေရယိုင္ေက်းမႈတခုကို
အခု…တိြႏိုးျမင္ႏိုးလိုက္ရွာမိသူမွာ
ပိြဳင့္ကမ္းမွာ ခ႐ုေကာက္ခံစားမႈနန္႔မတူမွန္း
(အကၽြန္႐ို႕လူငယ္တိုင္း)
သိဖို႔ေတာ့ ေကာင္းယင့္ထင္ပါေရ --။

.......................
(ပန္းႏုဇံ)

ေသခ်ာမႈတခု ရြီး


ရင္ထဲအသိစိတ္ဟိယင့္နန္႔ရာ
ေဘာင္ခတ္စည္းတားခံဘ၀မွာေပ်ာ္ပိုက္
ရက္ျပတ္.. ငိုက္နီကတ္ဖို႔လား --။

ဘ၀၏အနီေရာင္ တန္းခါးတခ်ပ္ကို
မဖြင့္၀ံ့ ဖြင့္၀ံ့နန္႔ရာ တြန္႔ဆုတ္
ေဂ်ာင္မွာကုတ္ျဖစ္ခေရ နိရက္တိပင္
ငါရို႕ကို ရယ္ခ်င္ရယ္နီမည္ ..ေထာ --။

ရခိုင္ျပကၡဒိန္တခ်ပ္ကို ၾကည့္လိုက္
အမ်ိဳးသားနိ မဟိ
ေတာ္လွန္ေရးနိလည္း မလာ
လြတ္လပ္ေရနိသစ္လည္း မပါ
ဗလာဗလာ ကြင္လပ္ထက္မွာ
ျပသဒါးရက္တိရာအျပည့္ --။

ယင္းနန္႔ရာ
ရာဇ၀င္ထဲကရခိုင္ျပည္
ေညာင္ပင္သဆီေခ်ပိုင္တြဲလဲလဲ
တစစနန္႔ လြဲလြဲပါလတ္ေတ မိုင္တိုင္ေအာက္
လူမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ေပ်ာက္လာလတ္ပ်ာယ္
အပူဆိုးနန္႔ ေျခာက္ေျခာက္လာလတ္ပ်ာယ္ --။

ပန္းေမ်ာက္ကဇတ္ေတပိုင္
ဆန္႔က်င္ဖက္မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဘက္
က်ခ်င္ေရဖက္က် လန္ခ်င္ေရဖက္လန္
ပန္းနန္႔ ေမ်ာက္
အမွန္နန္႔ အမွား
အျဖဴနန္႔ အမဲ
ကၽြန္ဘ၀နန္႔ လြတ္လပ္ေရး
ဇာကိုအမွန္ ရီြးဖို႔လဲ --။

တခုေတာ့ဟိေရ
တနိ... လြတ္ကိုလြတ္ေျမာက္ဖို႔လိုေရ --။

....................
(ပန္းႏုဇံ)

ရခိုင္လို႔ ခံယူမိေရနိက


ဘ၀မွာ
ငါ့စိတ္ငါ လိမ္မရစြာက ဒုကၡ
ဟုတ္သမွ် အားလံုးကို အစုလိုက္
မီးတိုက္ သၤၿဂိဳဟ္လိုက္ခ်င္ေရ...
ရင္ဖတ္ၾကီး ဟက္တက္ကြဲနန္႔
အသက္လည္း ဆက္မရွင္လိုပါ --။

အားနည္းခ်က္တခုအတြက္စိုင္းစား
ရိုင္းလားေရ သမိုင္းေၾကာင္းတခုအတြက္
အခုထိ နီေတာင္မထြက္ႏိုင္သိမ့္
ေယနန္႔ရာ.... တလမွာ
သံုးဆယ့္တရက္လကြယ္ခ --။

အေခ်ခါပိုင္
၀ါးနန္႕ေက်ာက္နန္႔ထုကတ္လို႔
၀တၳဳျဖစ္လားေက ေကာင္းယင့္
ပုပ္သိုးေဟာင္းႏြမ္းၿပီးသား အမာ႐ြတ္ကို
မိတ္ကပ္ထူထူႏွိမ္းဖို႔လည္း
ငါကား သတိၱမဟိကာ --။

ေယနန္႔ရာ
အိပ္ေမာက်ေရနိရက္တိကို ဆုတ္ၿဖဲယူ
ဘ၀တူ ေမာင္ႏွမတိၾကားထဲ
ငါလည္း ေတးျခင္းဆိုလိုက္ေတ...
(ရခိုင္ျပည္ xxx ငါ႐ို႕ျပည္ xxx ငါရို႕ျပည္ကို ငါရို႕အုပ္ခ်ဳပ္မည္ xxxx)

...................
(ပန္းႏုဇံ)

ဆႏၵတခုနန္႔ ပ်ံသန္းျခင္း

မဦးမစိုက္
ျဗဳန္းစားႀကီး ဆိုက္လာေရ အလင္းေအာက္
နေမာ္နမဲ့ ျဖတ္ပ်ာယ္ေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ --။

ငါ့ကိုယ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးနီေရ အိမ္မက္တခုကို
႐ုတ္ခ်င္း ေကာက္ရလိုက္ေတပိုင္မ်ိဳး
ရခိုင္သားဘ၀ဆိုေရ အႏွစ္သာရကို
၀မ္းသာအားရနန္႔ ဧည့္ခံ
ေက်နပ္စြာ လက္ခံလိုက္ခ်ိန္မွာ
ဘ၀၏အေမွာင္ေကာင္းခင္က
ပေရာမီးသယပ္စ္ (Prometheus) လက္ေဆာင္ပီးခေရ
နီမင္းလင္းေရာင္ျခည္ပိုင္ပ်ာယ္ ငါ့ရွိမွာ
ျဖင္းခနန္႔….လင္းလို႔ --။

မီြးလာေရအခ်ိန္ကပင္
ဘ၀၏နိဒါန္းတံခါး၀မွာ ရီြးထိုး
“နီထြက္ဘုရင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး” လို႔
႐ိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရေရ အသိတခုကို
နိတိုင္းစားသံုးယင္း စားသံုးယင္းနန္႔
အဆိပ္လည္း ျပင္းျပင္းလာတတ္ေတ
အတိတ္လည္း ယွင္းယွင္းလာလတ္ေတ
ေယပိုင္နန္႔ ရာ
ငါ… ကၽြန္ျဖစ္နီခေရ --။

အိမ္မက္တခုထဲက ျဗဳန္းဆိုႏိုးၿပီးမွ
မပ်ိဳးလိုက္ရေရ ျပဇာတ္တခုအတြက္
ျပန္ထြက္ကျပဖို႔ကား မေရရာ
ေသခ်ာေရ ေက်ာက္ထြင္းအႏုပညာတိက
အဖရခိုင္ အသဲျပင္တခုပိုင္ေျပာျပ
အခုတိုင္ ရင္ကြဲပက္လက္နန္႔ --။

ငါေတြးၾကည့္မိေရ…
ငွက္ေခ်တေကာင္ကို အေတာင္ျဖတ္ပ်ာယ္
ေလွာင္အိမ္ထဲက လႊတ္ပီးလိုက္စြာပိုင္
ငါခ်စ္ေတ အဖရခိုင္ျပည္ကို
ႀကိဳးရွရွည္နန္႔ တြဲေလ်ာင္းခ်ိဳင္
မိုင္တိုင္ (၂၂၅) အထိ
သူ႐ို႕တိ ေက်ာင္းထားႏိုင္ေရဆိုတည္းက
ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္သီဖို႔ေကာင္းယင့္ --။

ေယပိုင္နန္႔ရာ
ငါလူျဖစ္နီေရ နိရက္တိုင္း
ႏွလံုးသီြးကို ေဖာက္ထုတ္အစားခံ
တခါျပန္ တခါျပန္နန္႔
ဇာခါအမွန္ မလြတ္လပ္ႏိုင္သရိ
ဆယ္ခါျပန္ အက်ဥ္းခ်ခံလိုက္မည္
(အဖရခိုင္ျပည္အတြက္) ငါ့ကိုယ္ငါ…
ဒုတိယ ပေရာမီးသယပ္စ္ (Prometheus) ျဖစ္ခ်င္ေရ --။

...................
(ပန္းႏုဇံ)

ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ ျပန္လတ္ဖို႔

ခရီးေဆာင္အိတ္တလံုးကို
ခိုင္မာေရ လက္ေခ်ာင္းအစံုနန္႔ ဆြဲမ
ခြဲရဖို႔ အသိေခ်က ျမႇားတစင္းပိုင္
ငါ့ရင္စိုင္ကို ျဖတ္၀င္လားစြာ နင့္ခနန္႔ --။

ဇာသူမဆို
မီြးရပ္မီြးၿမီကို ခြဲရေရအခါ
ေဒပိုင္ရာ ၾကံဳလာတတ္စြာမ်ိဳး
အဆိုးဆံုးက
အဖရခိုင္ျပည္နန္႔ ၀ီးနီရေရဘ၀အျဖစ္
လြမ္းရစ္လြမ္းေျဖ လြမ္းမေျပႏိုင္စရာမလား --။

တခ်က္ မွင္သက္မိခါၿပီးမွ
ေကာင္းခင္ျပင္တခုလံုးကို
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ ၿပံဳးျပ
ငါျပန္လာမည္ စိတ္ခ်လို႔
ငါ့စိတ္က ေျပာမိေရစကား
သူၾကားေရပိုင္ ငါနားလည္
အံႀကိတ္ပ်ာယ္ ထြက္လာမိပါေရ --။

ေအာ္...
လြမ္းလိုက္ပါ့မည္ တနင့္နင့္
လွမ္းလိုက္ပါမည္ တဆင့္ဆင့္
ႄကီြလြင့္ၿပီးျဖစ္ေတ သမိုင္းအပင္အို
ကိုင္းရြက္ညိဳ ႄကီြခ်င္ႄကီြပါလီ
သီြးေရာင္နီ အလင္းစက္ေခ်ေအာက္
အဆင္းတလွ ျပန္ပ်ာယ္ေပါက္ေက
ငါ... ျပန္လာလတ္မည္
ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ ျပန္လတ္ဖို႔ --။

...............

(ပန္းႏုဇံ)

(အဖရခိုင္ျပည္နန္႔၀ီးကြာနီရေရ သူငယ္ခ်င္းရဲေဘာ္အေပါင္းအား ဦးထိတ္ထားလွ်က္)

နာတာ႐ွည္


ခံုထက္က
သူ႔ကိုျမင္ေက
ဇာတိနာ
ဖ်ာကာလို႔ကမရ
နတ္ေကာင္းမ
ပတ္သံၾကားစြာပိုင္
မနီနိုင္ လက္ဖ်ားေခ်ယားလို႔
က,မိလားစြာက
ဘေလာ႔ဂ္ က,ကြက္ ။ ။
...................
ကိုမင္း

ဒီးဒီး!ဘားဘား! ဒီးဒီး!ဘား!

ေက်ာင္းတက္ပ်င္းေရ ညီပုေခ်
အၿဂိဳထြက္လိမ့္ေမ။

အၿဂိဳထြက္ေက ဗဂ်ီးႏြား
တူဖို႔မေၾကာက္လား။

ႏြားနန္႔တူေက ဇာစားေရ
ထမင္းမစား ၿမက္စားေရ။

ညီပုေခ် သတိထား
ထမင္းမစားၿမက္ကိုစား
ႏြားေခ်လုပ္ဖို႔လား။

ဒီးဒီး!ဘားဘား! ဒီးဒီး!ဘား!
...................
Wanlet (Lay Waddy)

႐ြင့္ရာ ႐ြင့္လီ

အစ္ကိုေခ်
ခ်င္းလား
ကရင္လား
သွ်မ္းလား
ျမန္မာလား --။

ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္႔ကို လာႏႈတ္ဆက္ပါ --။

ေယေကလည္း အစ္ကိုေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ”ရာဆို
အကၽြန္႔ကို အဖတ္လုပ္စရာ
မလိုပါ --။

အခင္ႀကီး
မြန္လား
ကယားလား
ကုလားလား
တရုတ္လား
ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္နန္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ
ေယေကလည္း အခင္ႀကီး
“ယခိုင္” “ယခိ” ရာဆို
အကၽြန္႔ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာ
မလိုပါ --။

အရီးေခ်
ထိုင္းလား
တိဘက္လား
ဗီယက္နမ္လား
အိမ္ဒိုနီးသွ်ားလား
ယင္းပိုင္ဆိုေက အရီးေခ်
အကၽြန္ရို႕အိမ္မွာ လာတည္းပါ --။

ေယေကလည္း အရီးေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ” ရာဆို
အကၽြန္႔အိမ္တည္းစရာ
မလိုပါ --။

ဂိုးေခ်
ရိုမီးနီးယားလား
ဂ်ာမန္လား
အေမရိကန္လား
ျပင္သစ္လား
ယင္းပိုင္ဆိုေက
အကၽြန္ရို႕ တိုင္းျပည္လာလတ္ပါ
ေယေကလည္း ဂိုးေခ်
“ယခိုင္” “ယခိ” ရာဆို
အကၽြန္႔တိုင္းျပည္ လာစရာ
မလိုပါ --။

တမ်ိဳးေတာ့ခါ
မထင္ကတ္ပါကဲ့
“ယခိုင္” နန္႔ “ယခိ” ကို
သီေအာင္ေၾကာက္လို႔ပါ --။

.........................
ေအးေမာင္ (ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၃၀၊၀၅၊၂၀၀၉ (၁၈:၄၆)

ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔

ေစာင့္နီပါေရ ေမာင္းေမာင္
ဇာခါလာဖို႔လဲ
သြီးေတာင္ဆံုးလားယာ --။

တိုက္စိုး႐ို႕ပိုင္
လက္နက္ခ်ရစြာကို
မိႈရေရမ်က္ႏွာနန္႔
ျပန္၀င္လာဖို႔လား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ကို
တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ
“လက္နက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႕“ ဆို --။

မယံုပါ ေမာင္းေမာင္
မနာလိုလို႔ ေျပာစြာရာျဖစ္ဖို႔ --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ အစြာေလာက္
မ်ိဳး“ျခစ္”စြာကို သိပါေရ --။

ေမာင္းေမာင္သူရဲေကာင္း
မင္းအေလာင္းကို
ပန္းကံုးစြပ္လို႔ သၤၿဂိဳဟ္ပါဖို႔ --။

လာရာလာလတ္
ျပန္မရႊတ္ပါ --။

လက္ရြီးမလွ စာလံုးက်၍
သတ္ပံုမွားက
သည္းခံ၍ဖတ္ပါ --။

....................
(လက္မွတ္)

(ၿခစ္/ခ်စ္?---ကဗ်ာပိုင္ခ်င္သာဆံုးၿဖတ္ပီးပါ။)

ျမန္မာမ

အနာျပည္ပုတ္တိကို
ဖုန္းအုပ္ထားမရ
ရဲရဲႀကီးခဲြထုတ္
ၿမီျမဳတ္ပစ္ရမည္ --။

ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုေရ
“မလာဥ” စကားတိနန္႔
အတြင္းျပည္နာ လိႈက္စား
တရိရိေ၀ဒနာ
ခံနီရစြာက ျပည္သူ --။

တနိက်
ေအာင့္မရလို႔
ျပည္ပုတ္တိ မီးေတာင္ပိုင္ေပါက္ကဲြ
ျမန္မာျပည္မွာ (၈၈၈၈)
အေရးအခင္းျဖစ္ေတ --။

အခုလည္း
က်န္နီသိမ့္ေရ အနာျပည္ပုတ္တိကို
ႏႈတ္ပစ္ဖို႔
ျပည္ျမန္မာမွာ
ဆရာ၀န္တိလိုေရ --။

ေအနီရာမွာ
(ေၾကာင္ခ်ီး) တိ မပါ --။

”ျပည္ေထာင္စု” လတ္
သကာလူးထားေရ
အာလူးဂါထာနန္႔မန္းမႈတ္
ဆီသုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားစြာ
လက္တြိမွာ
စိန္နားကပ္နန္႔ ပါးေျပာင္
အေယာင္ေဆာင္တိရာျဖစ္ေတ
သူငယ္နာ ႏွပ္စားတိရာျဖစ္ေတ --။

ယင္းပိုင္နန္႔
တလင္ကြာ မဆမ
မိခင္ျမန္မာမသည္
၀မ္းတြင္းပါ ”မာျဒာ” ကို ခၽြတ္မရ
အနိစၥျဖင့္ စ်ာန္ႄကြ
(မရဏ)
ဘ၀ေျပာင္းရလီကုန္သတည္း --။

..........................

(ေမာင္ေပါက္)

ၾကြီး

အတင္ဆိုေလ႔ က်ီ
အဆပ္ဆိုေလ႔ က်ီ
ဥေပကၡာစကား တိနန္႔
“ပေ၀သဏီကစြာတိကိုေလ့”လို႔
ႀကီြးေဟာင္းတိကို
မိန္႔ဂြန္ေဆာင္လို႔သိမ္႔ ... ။

စကားကမဆံုး င/ျပာသားမာ
ဖြဲမီးနန္႔အဂုထိအကင္ခံရတုန္းဆိုစြာ
ေနာက္ကုန္းကို " အုန္း " ခနဲျမည္မ
ႀကီြသစ္တိ တခရီြနန္႔
စစပ္ေခ်တိြယင္႔ ... ။

ရီေခ်တခြက္ ကြမ္းတယာေခ်ရာလို႔
စားပတ္စီထိုင္ၾကည့္နီခကတ္စြာ
မေျပာမဆို
အိုးဖြင္႔လို႔တက္စားနီဗ်ာယ္ “ယာ!!!”
ယေကေလ႔
ႀကီြးဆပ္ဖို႔ နကၡတ္ႀကံဳဖို႔ရက္
ထိုင္ေစာင္႔နီဖို႔သိမ္႔လား ... ။

ေဒပံုနန္႔
တတုတ္ကုန္ကတ္ယါ
ဂိုးေခ်အလွည့္ဆိုစြာ
ဇာခါျမင္ခီရဖို႔ .... ။

......................
ကိုမင္း

မိုးေမ်ွာ္တမ္း လြမ္းျခင္း

(၁)
တက္သီးတခ်က္
ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္မိသည္ --။

ရင္ထဲမွာ မေက်နပ္ခ်က္တိမြန္းက်ပ္
အသက္လွ်ဴမ၀ --။

လက္သီးကို နေနာင္းဆုပ္
အေၾကာင္းမဲ့ ၾကမ္းျပင္ကို
ထုလိုက္မိေရ --။

ပါးစိကို တင္းတင္းကိုက္ထား
မိတ္ရိုးမ်ား ကားထြက္လာ၏ --။

ေဂါင္းထဲမွာ ထိုအေတြး ေဒအေတြး
အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ေယာက္ယက္ခတ္
ခ်ဳပ္ထြီးလွ်က္ဟိေရ --။

မ်က္စိကို စစိမွိတ္
ထြက္သက္ကို နေခါင္းထဲက
မႈတ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ေဒါသအေငြ႔ေၾကာင့္
ထြက္လီ၏အပူရသ
ေၾကာင္းလို႔ ခံစားလိုက္ရေရ --။

နားဂ်ီႏွစ္ဖက္က
စမုတ္ေၾကာမ်ား
ေထာင္တက္တင္းမာ
သံေခ်ာင္းမ်ားပမာ --။

ကုတ္ထားသည္မ်က္မႈန္
ရႈန္႔တက္လာေရ တြန္႔ေၾကာင္း
အေပါင္းမ်ားစြာ --။

ခံစားခ်က္မ်ားျပင္းထန္
ေအာင့္အည္း သည္းမခံႏိုင္ေရအဆံုး
ငါးသေလာက္ၿပံဳး ၿပံဳးလိုက္မိသည္ --။

(၂)
နီရာတကာ မသမာမႈတိႀကီးစိုး
ကေကာင္း အရုပ္ဆိုး၏ --။

ဒုကၡကို ျဂင့္ခါးသီးပိုင္
ခ်ိဳၿမိန္စြာ စဲြလမ္း
တမ္းတမ္းတတ ေလာဘရမၼက္
သက္ျပင္းခ်ရ အခါခါ --။

မေကာင္းမႈကို ခ်ိဳၿမိန္စြာေသာက္သံုး
ယစ္မႈးနီကတ္သူမ်ား
၀င္းႄကြားမင္းမူ ေအာင္လံထူလွ်က္ --။

အဆိုးအညွက္ အမိႈက္သရိုက္တိကို
တိုက္စားပစ္ဖို႔
ေတာ္လွန္ေရးျမစ္ရီခမ္းေျခာက္
မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ လူမမာ --။

နာရီစက္၀န္း၏မိနစ္စကၠန္႔ရို႔သည္
အခိုက္အတန္႔လိုက္ ကုန္ဆံုး
နီလံုးညိဳညိဳ ညရိပ္ခို --။

အတၱ အတၱ
အတၱ အေမွာက္ထု တြင္းနက္ေအာက္
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒိုးယိုေပါက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီးဆင္း
ခြာသံျပင္းျပင္း --။

ေနာက္က်ိက်ိ အေမွာင္အတိၿပီးေသာ
ငရဲအိုင္ႀကီးထဲက
လြတ္လမ္းမဲ့ ငါးေခ်တိပိုင္
က်ဳပ္ပုတ္ရည္ ညစ္ညမ္းသည္ရာ
အသက္ရွင္ရာလား
လြတ္ေျမာက္ရာလား --။

အေရာင္ႏွမ္းႏွမ္း မဲြေျခာက္ေျခာက္
လိုင္တံတို ပ်ိဳင္းအိုတခ်ိဳ႕ကလည္း
ပြက္သည့္ငါးကို အလိုက္ေခ်ာင္း
အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ --။

ဘုရားသခင္ ဖန္တီးထားသည့္
ဤကမၻာၿမီႀကီးသည္ကား
ဒုကၡအတိမႊမ္း
ဆိုးသြမ္းလွပါဘိတကား --။.

ပူေလာင္ထန္ျပင္း
ဆင္းရဲလွပါဘိတကား --။

အပူမီးမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း
အီးခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္
မိုးထက္ေကာင္းခင္
စၾကာ၀ဠာတခြင္လံုး
လွပသာယာ ၾကည္လင္လာဖို႔
ရတနာမိုး ေပါကၡရ၀ႆမိုး
ထိန္႔ႀကိဳးရြာသြန္း
ေလာင္းျဖန္းပီးပါဖိေလာ့ --။

............
(သာလွဦး)
29/5/2000

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ညီၫြတ္ေရးဆို ပုသင္ညိဳ
လိုင္ကိုလႈတ္လႈတ္
ခလိမ္ယႈတ္ ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ေတာ္လွန္ေရးဆို ေတာထဲခို
ျဂာအိုလည္းက်
လက္နက္ခ် ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ရဖ်ဴဂ်ီကို မလိုဆို
မလိုဘဲေလွ်ာက္
နတ္ျပည္ေရာက္ ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
တံုးပိုင္းကိုကိုင္
ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
တံုးပိုင္းလည္းက်ိဳး
ဂၽြမ္းလည္းထိုး ---။

...................
ေမာင္ေပါက္
(ရခိုင္ျပည္)

သဇင္သတၱိ

နယ္ပယ္တခု၊ ကိုယ္စားျပဳလွ်က္
ႏိႈင္းထူပံုထင္၊ ျမတ္သဇင္သို႔
ပင္ယံျမင့္ျမင့္၊ မာန္ခ်ီ၀င့္ၿပီး
ဖူးပြင့္၀ီဆာ၊ မႊီးႀကိဳင္စြာလွ်င္
ျမလႊာတမူ၊ ပန္းမိဥၥဴတည္း ---။

လူမ်ိဳးရခိုင္၊ ျပည္မ႑ိဳင္တြင္
သာကီႏြယ္ျမတ္၊ တိုင္းေလးရပ္၏
ျပဳမွတ္တံဆိပ္၊ ေအာင္နိမိတ္ျဖင့္
ရကၡိတမည္၊ မ်ိဳးဂုဏ္ရည္ျဖင့္
စည္ပင္သာယာ၊ သာသနာႏွင့္
ကမၻာ့အလယ္တြင္
ထည္၀ါရပ္တည္ ဟိလတ္၏ ---။

ရပ္တည္ထည္၀ါ၊ မ်ိဳးမဟာကို
မိစၧာ၀င္ေရာက္၊ သစၥာေဖာက္ေၾကာင့္
နန္းေပ်ာက္ထီးပ်က္၊ စစ္ဒဏ္ခ်က္ႏွင့္
သက္ေပါင္းလည္းခ၊ ကၽြန္ျဖစ္ရ၏
ဘ၀ယႈံးနစ္ ---
သကၠရာဇ္ေႏွာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းကို
သြန္းေလာင္းထုဆစ္၊ အားမာန္သစ္ျဖင့္
ဖက္ဆစ္၏ရန္၊ တိုက္တြန္းလွန္မည္
တာ၀န္အသိ၊ အားလံုးဟိ၏
ကတိခိုင္ျမဲ၊ လက္ခ်င္းတဲြ၍
ေအာင္ပဲြတဖန္၊ ကိုယ္ျပန္ရယူ
ၿပိဳင္တူရွိသို႔ လွမ္းခ်ီတက္ ---။

အို -- ရကၡတိုင္းသား၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား႐ို႕
ရွိသို႔တူၿပိဳင္၊ လွမ္းတက္ႏိုင္ေရး
ငိုင္ေငးေတြေ၀၊ ထိုင္နီေရလား
ေနာက္ထားက်န္လိုက္၊ ထိုစနစ္မွ
ကူးေျပာင္းသည့္ေခတ္၊ အမွီလိုက္လို႔
နည္းသစ္ပညာ၊ ဆည္းပူးကာလွ်င္
ျပည္ရြာေကာင္းက်ိဳး၊ ထမ္းပိုးရြက္ေဆာင္
မုကၡ်ေအာင္မည္
ရႊီေရာင္၀င္းပ အနာဂါတ္ ---။

၀ီဆာခန္႔ျငား၊ မာန္၀င့္ႄကြားလွ်က္
ထင္ရွားမ်ိဳးမွန္၊ ဇာတိမာန္ျဖင့္
ညွာတံမက်ိဳး၊ ႄကြီမညွိဳးေအာင္
ပ်ိဳးေထာင္ကာလွ်င္၊ ခိုင္သဇင္ကား
ရွိတြင္မားမတ္၊ ဦးတည္ရပ္လွ်က္
သတၱိစြမ္းရည္ျပေတာ့မည္ ---။

..................
ေမာင္သာေလာင္းျဖဴ (ရမ္းၿဗဲ)

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

သူ႔ကၽြန္သေဘာက္၊ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္၊ စိတ္အၾကံျဖင့္
ႏိုင္ငံေျမာက္ျမား၊ ခက္ခဲၾကားက
လားေရာက္ေလ့လာ၊ ႀကိဳးပမ္းပါသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ဆရာေတာ္ --။

သူ႔လူမ်ိဳးျခား၊ စာစကားကို
သင္ၾကားတတ္လြယ္၊ သိနားလည္မွ
နယ္ခ်ဲ႕အၾကံ၊ စိတ္ထားမွန္ကို
အျမန္ဆံုးသိ၊ ခံယူမိ၍
ေရာက္ဟိနီရာ၊ ဘာသာစကား
ေျမာက္အျမားကို၊ သင္ၾကားေလ့လာ
တတ္ေျမာက္ပါသည္၊ အာဂမ်ိဳးခ်စ္ ဆရာေတာ္ --။

ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ၀ီးရပ္ဌာန္မွ
၀ံသာႏုစိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
ယိုဖိတ္စီရန္၊ စိတ္ထက္သန္လွ်က္
ျမန္မာျပည္အား၊ စာရြီးသား၍
ႀကီးမားေစတနာ၊ သြန္းၿဖိဳးရြာသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ေပသတည္း --။

ကၽြန္စိတ္ကင္းေပ်ာက္၊ မမႈေၾကာက္ပဲ
လြတ္ေျမာက္ခရီး၊ လမ္းၫႊန္ပီး၍
ဖမ္းဆီးျပစ္ဒါဏ္၊ မ်ားစြာခံလည္း
ႏိုင္ငံအတြက္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
ထက္ျမက္စြမ္းေဆာင္၊ ထြန္းလင္းေျပာင္သည္
ဂုဏ္ေရာင္နီသို႔ေတာက္၏တည္း --။

........................
မင္းေရႊမင္း (အင္းစိန္)
ရခိုင္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၂၅)

မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္မဂၢဇင္း၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ရြီးထားသည္ကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ိုးမတဖက္က ငါ

ရခိုင္႐ိုးမ၊ ဟိမ၀ႏၲာ
ေတာင္မဟာမွ၊ ခက္ျဖာသြယ္တန္း
ပင္လယ္ကမ္းတိုင္ --။

ႏြယ္ခ်ိဳ႐ိုးမ၊ ေျမာက္မွေတာင္သို႔
ညိဳေမွာင္မႈိင္းမိႈင္း၊ အလိႈင္းလိႈင္းျဖင့္
တံတိုင္းထီးထီး၊ ျမင့္မားႀကီး၏
ဆီးကာရံတား၊ နဂါးေတာင္ႏွယ္
ေတာင္ငယ္ေတာင္ထိပ္၊ ျမံဳခိုးလိပ္ႏွင့္
အရိပ္ျမင့္မိုရ္၊ ေကာင္းခင္ညိဳျဖင့္
မအို႐ုပ္ဆင္း၊ ႏုပ်ိဳျခင္းျဖင့္
မာန္တင္း႐ိုးမ၊ ၾကည့္မ၀တည္း --။

ပင္လယ္ကမ္းနား၊ ရခိုင္သား႐ို႕
အားသစ္ခြန္သစ္၊ သမိုင္းသစ္ျဖင့္
ဖြင့္လွစ္က႑၊ ႏိုးၾကားၾကျမဲ
ရကၡိဳင္နာမ။ ထိန္းသိမ္းၾကျမဲ
ဘ၀မမိ၊ မ်ိဳးမမိဘဲ
အမိဘာသာ၊ သာသနာကို
တြယ္တာျမတ္ႏိုး၊ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္
အရိပ္မထိုး၊ ဂုဏ္မၫႇိဳးေအာင္
ပန္းပ်ိဳးလက္မ်ား၊ ႏွလံုးသားမွာ
လႈပ္လွ်ားသြီးနီ၊ စည္းလံုးညီ၏ --။

ရခိုင္႐ိုးမ၊ တဖက္ကလူ
ငါ႐ို႕မူလွ်င္၊ ပင္လယ္မျမင္
လႈိင္းမျမင္ဘဲ၊ သဲျပင္ေငြေသာင္
ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တန္း၊ သႏၲာကမ္းႏွင့္
လျခင္းေဒသ၊ မိနီၾကယင့္
ဘ၀အသိ၊ အမ်ိဳးသိေလာ့
အမိမြီးၿမီ၊ အၿခီမခ်
အနီက်ေသာ္၊ ကိုယ္ကရခိုင္
မ်ိဳးေစာင့္ႏိုင္လား၊ ရကၡိဳင္နာမ
ထိန္းႏိုင္ၾကလား
႐ိုးမက ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္
အေနာက္ႏွင့္အရွိက ငါ႐ို႕
အမ်ိဳးခ်စ္ဖို႔လိုသည္ --။

..................
ေမာင္ၾကင္ႏြယ္
ရခိုင္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၂၅)

အမ်ိဳးခ်စ္စြာမွာလည္း ျမန္မာစကားျဖင့္မခ်စ္ဘဲ ရခိုင္စကားျဖင့္ခ်စ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ဟုထင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္မဂၢဇင္းဟုေခၚေသာ မဂၢဇင္း၌ ျမန္မာစကားျဖင့္ရြီးထားသည္ကို ရခိုင္စကားျဖင့္ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Friday, May 29, 2009

အလိုေတာ္ရိမ်ားသို႔

ျမန္မာအငုတ္ကို
အဟုတ္ဟုထင္
လုလင္ ဘ၀င္ျမင့္ျမင့္
စပ္ျငင့္ျငင့္
၀မ္းၾကင့္နီပ်ာလား --။

................
(သာလွဦး)

ငါးစ်ီးတန္း

စစ္ေတြ ကမ္းနားလမ္းက
ယင္ေကာင္မ်ားစု၀ဲရာ အရပ္ကို
အမိႈက္ပံုဟုေခၚပါသည္ --။
.........
သာလွဦး

သခၤန္းစာ


လွပၿပိဳင္းပင္
႐ြက္သစ္ဆင္လည္း
ေညာင္ပင္ကဖ်က္
က်(က်ီး)ေဘာင္းၾကက္က
မူလသစ္ပင္
သီပြဲဝင္ပနာ
သစ္ပင္လည္းၿပဳန္း
မ်ဳိးလည္းတံုးေရ...။

...............
Ven.Eindobhasa

၂၉-၅-၂၀၀၉

၁၆:၂၅ pm

Thursday, May 28, 2009

မတတ္သာလို႔ရာ

ခြီးသူေတာင္းစားတိက
င႐ို႕ျပည္ကိုလာအုပ္ခ်ဳပ္
လူလုပ္နီကတ္ေတ --။

သူ႐ို႕တိက
အႏူလက္နန္႔
ေရႊခြက္ကိုင္ခ်င္နီကတ္ေတ --။

ေသာက္ပံုမလာေရမ်က္ႏွာနန္႔
ခြက္စားတိ --။

အကုသိုလ္ရုပ္နန္႔
အယုတ္တမာတိ --။

အခုက်မွ
ငိုျပတတ္ကတ္ေတပင္
ကေကာင္း
သနားဖို႔ေကာင္းလွပါ၏ --။

ကြကြကြကြ
ေမ်ာက္မအိုနာတိ --။

အားနာပါယင့္
မင္း႐ို႕ပါးစေပါက္ကို
ဂြမ္းဆို႔ထားလိုက္ခ်င္ေရ --။

........................
(ခတ္ေက်ာက္သီး)
ေမလ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၀၂ - ခုႏွစ္။

သီြးထပ္ မွာတမ္း

သံ တိုတၱာထဲက
ပန္းလိပ္ျပာ၀ိညာဥ္တစ္ေကာင္
သမရိုးက် မဟုတ္
ရစြာနိန္ရာက စထားေရ
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ...။

အရည္မရ ၊ အဖတ္မရ
အိပ္ရာ၀င္ စိတ္ကူးယဥ္
အိမ္မက္တိေအာက္
သမိုင္း မ၀င္ႏိုင္ေရ
ဘ၀ပိုင္သွ်င္တစ္ေယာက္ ...။

လိွဳင္းလီ ၾကီးေရ
ပင္လယ္ျပင္ၾကီးကို
ေဖာင္လုပ္ထားေရ
၀ါးဆယ္လံုးနန္.
စိမ္ေခၚ၀ံ့ေရ
အညၾတအရက္သမား ...။

ဖမ္းဆုပ္္လို႔မရေရ
အနာဂတ္တိကို
တစ္ထစ္ခ်င္းမတက္ဘဲ
ေက်ာ္တက္ဖို႔စိတ္ကူးေက
ခါးရိုးက်ိဳးစြာ အတန္က်သိမ့္ယင့္ ...။

အတိတ္နန္႔အနာဂတ္ကို
လက္ခုပ္သီးခတ္
လတၱံ႔တိကို ခႏွဳန္႔သတ္ပနာ
လက္ဟိအခ်ိန္ကို
ေပတံ နန္႔တိုင္း
ယံုၾကည္ ခ်က္ကို
ဇမ္းပြတ္ ကိုင္ေက
ကေကာင္းမ၀ီး ေဒ ...။

..................
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၉၊၀၅၊၂၀၀၉(၀၁:၀၀)

ဘ႑ာ

ၾကားလာ…
ေထြေတာင္ထိပ္က
အေညွာက္ေပါက္ဇာတီတိ
ေၿပာၿပနိန္ေရစကား…။

ၾကားလာ…
လက္ဆည္ကန္ရီၿပင္
ညင္သာလီညွင္းဖိတိုး
႐ိုးအီမလားေရ
သီၿခင္းစာသားတိ…။

ၿမင္လာ…
အတိတိက
အိပ္မက္ၿဖစ္လီရဖို႔လား
ေထြေက်ာက္ထက္စာတိ
တည္ဟိလီသမွ်ကာ…။

ၿမင္လာ…
အတိတိကို“ဇစ္”ၿဖဳတ္
ရင္ဖြင့္အထုပ္ၿဖီၿပေရ
နန္းေတာ္ၿခီရာကို….။
.................

အ႐ိုင္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း

ေၿမာက္ဦး

႐ိုးမခ်က္ၾကြီ၊ သႏၱာၿမီဖြား
နဒီကစၦပ၊ အဥၨလြင္ၿပင္
ရင္ခြင္မွာၾကီး၊ ခ်စ္သားထြီး…။

သမိုင္းတေခတ္၊ ေမာ္ကြန္းသစ္ကို
ဖြင့္လွစ္ကမၺည္း၊ ထိုးလီဗ်ာယ္…။
မ်ဳိးဂုဏ္ၿဖိဳးေမာက္၊ ထီးနန္းေဆာက္လို႔
ထြန္းေတာက္ကမၻာ၊ ေက်ာ္လီဗ်ာယ္…။

ရကၡိဳင္ေအာင္လံ၊ ဇာတိမာန္ကို
တိမ္ယံမိုးထိ၊ လႊင့္လီဗ်ာယ္…။

႐ိုးမသားေကာင္း ဘဝေၿပာင္းလဲ
႐ွိေဟာင္းမြီႏွစ္၊ ရတနာစစ္႐ို႕
ဆန္းသစ္ၾကီးက်ယ္
ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး…။

အို…ခ်စ္သားထြီး…
နင္ကားမသီ၊ ေဒရီၿမီမွာ
တည္အံ့ကမၻာ၊ တိုင္လိမ့္တည္း…။

……………..
တက္ထြန္းနီ-ေၿမာက္ဦး

(မွတ္ခ်က္။ ။“ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး…” ၌ “တံုး”ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ “အသံုးမက်၊ ၿပီးဆံုးလားသည္၊ မ်ဳိးတံုးလားသည္” စသည္မွာသာလွ်င္သံုးသင့္သည္ဟု ဦးဇင္းထင္ၿမင္မိပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါစာပိုဒ္သည္ ယင္းအဓိပၸါယ္မ်ဳိးကိုဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္ဘဲ “ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ဆက္လက္႐ွင္သန္ၿခင္း” ကိုဆိုလိုေသာေၾကာင့္ “ခမ္းနားထည္တံုး၊ ဝင့္ၾကြားတံုး” အစား “ခမ္းနားထည္တုန္း၊ ဝင့္ၾကားတုန္း” ဟုသာသံုးသင့္သည္ဟုဦးဇင္းယူဆပါသည္။)

Ven.Eindobhasa

အမွတ္တရ

မင္းထီးဘုရာင္
နန္းသက္ကုန္ခါ
လက္ညႈိးကမပါ…။

အဂၤုလိမာလေလ့
စကနန္႔ရာညွပ္
ၿဖတ္ခ်င္ဆီၿဖတ္
ညွပ္ခ်င္ဆီညွပ္လီ…။

နန္းတိုင္ကထံုးၿဖဴ
မုန္႔လံုးမွာစကၠဴကပ္
လက္ညႈိးန႔ံထြက္လာေရ…။

အဘာအဘာ
မင္းၾကီးနန္႔သမင္
ခင္နိန္လို႔ေတာ္သိမ့္ယင့္…။
………………..
ေနာင္ရဲခိုင္

မ်ဳိးနန္႔ပိုး

၁)
အေနာက္လီမွာ
႐ြင့္ပါလာေရ
ေဒၚလာတ႐ြက္…။

(၂)
ေဒၚလာတ႐ြက္
မက္ေလာက္ေတေထာ
ရမက္ေဇာငင္….
“အမ်ဳိးသီလ
ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင့္ထပိုင္ပိုင္…
ရခုိင္တံဆိပ္
ၿဖဳတ္ဆိပ္ေကထင္…။

(၃)
ဂႏၶဝင္စံထား
ရင္မွာခံစားဗ်ာ
မစားရ ငတ္ပတ္စီ
မသီသ႐ြိ
ဇာဒုကၡတြိတြိ
ဇာတိတခ်က္
အပ်က္မခံ
ဆီးမၿပယ္ပန္းမညႈိး
မ်ဳိးမွာပိုးမထိုးစီရ
“ရခိုင္သမ
ရခိုင္သမ
ရခိုင္သမဟိတ္”လို႔
ထဗ်ာယ္ေဟာပလိုက္ဖိ…။
…………..
နတ္ၿမစ္လႈိင္းၿပာ

(ေဒၚလာစစ္ၿမီၿပင္မွာ တိုက္ပြဲဝင္နိန္ကတ္ေတ အမ်ဳိးေကာင္းသမီး႐ို႕အတြက္ဂဏ္ၿပဳပါေရ။)

တာဝန္က်ီ

ကို္ယ့္သားကိုယ့္သြီး
နီးရာပီးပါ
မြီးဖြားၾကီးၿပင္း
အခ်င္းခ်င္းတိ…။

စကားလီသံ
ကြဲစြာမွန္လည္း
အမွန္စိတ္ထား
တသြီးသားတည္း…။

လူမ်ဳိးမေပ်ာက္
မိန္႔မေပ်ာက္ဖို႔
တစ္ေယာက္ကိုယ္စီ
တာဝန္က်ီေအာင္
ေရာက္နီေရရပ္
စြမ္းေဆာင္ကတ္မွ
ရခိုင္ပီပီ
တာဝန္က်ီ…။
………………
ေအာင္ၿမတ္၊ ယိုးတ႐ုတ္

ေၿမာက္ဥၿမိဳ႕ကို႐ႈေမွ်ာ္ေသာ္

ရခိုင္သမိုက္၊ ကနက္စိုက္
ေၿမာက္ဥေခတ္ကို၊ ၿမင္ေယာင္ေရ..။

ၿမိဳ႕႐ိုးနန္းက၊ က်ီ-ၿပ၊ တံတိုင္း
အံ့လႈိင္းက်ဳံေၿမာင္း၊ ခံတပ္ေပါင္း
တင့္ေတာင္းအင္အား၊ ဝင့္ၾကြားဖြယ္...။

ေတာင္စိုင္ရံပတ္၊ ၿမီမလပ္
ထြဋ္ၿမတ္သရီ၊ ပဏာညီ
မြန္ခ်ီလွပ၊ သာစြာေလ...။

ရခိုင္ညြန္႔ဖူး၊ ေၿမာက္ဥမွန္ကင္း
အာဏာခ်င္းေရ၊ ၿပည္ေထာင္မင္း...။

ဖက္ကင္းတုႏႈိင္း၊ ခံ့က်ဳိင္းအေက်ာ္
မေဟာ္ၿမတ္ညာဏ္၊ ၿဖိဳးၿပည့္ရံ
႐ႊီလ်ံေရာင္ခပ္၊ အံတမြတ္...။

ရခိုင္ေၿမာက္ဥ၊ မြန္ၾကည္ၿမဴး
ဧလ်က္ပ်ံ႕ပ်ဴး၊ ၾကည္ႏူးေရ...။

ခ်ီးက်ဴးအံ့ၾသ၊ သာတေမာ
တြက္စားမိန္႔ေမာ၊ ကၽြန္႔မေနာ
ေစာေစာလြန္႔လူး၊ လႈိင္းဂယက္မူး
ဝမ္းႏူးမၿပယ္၊ နိဒါန္းသြယ္
ရင္ဝယ္ခံစား မိခေရလ..။

ေၿမာက္ဥတစ္ၿဖစ္၊ ထြန္းေပၚလွစ္ေက
ရင္ႏွင့္ေပ်ာ္ၿမဴး၊ ေဖာ္က်ဴးရေရ...။

......................

နတ္ၿမစ္-စန္းေအာင္

လီညွင္းမ႐ိုင္း မုန္တိုင္းမသင္း

ဘုရင္မင္းဘာၾကီး
မာစီဒီးမစီးခရစြာ
သေရာ္စရာလား…။

ေလဒီဒိုင္ယာနာ
လွ်ာပူအာပူမစားဖူးခ
႐ွဳတ္ခ်စရာလား…။

မာစီဒီမစီးရေကေလ့
မင္းဘာၾကီးဘဝမွာ
ကန္ကမကန္စည္းစိမ္တိ
ဂုဏ္႐ွိန္မေလွ်ာ့….။

လွ်ာပူအာပူမစားရေကေလ့
မိဘုရားေလာင္းဒိုင္ယာနာ
လွ်ာအရသာခံစရာ
အရာစြာတိအၿပည့္….။

သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ
သူ႔နိန္ရာသူ႔ေဒသ
ေဒခ်င့္ကအဟိ
ထိုခ်င့္ကိုမသိ
မဟိကာေယေက…..လို႔
႐ွည္လွ်ားေပတံ၊ အၿခီခံနန္႔
ေဝဖန္စရာမလို
တဖက္ၿမင္အပ်က္တိနန္႔
ငယ္ထိပ္္ကိုဖေနာင့္တိုက္
ကထိုက္က႐ိုက္စြပ္စြဲ
အယူကြဲခံ၊ အၿငင္းသန္ေရ
ေပတံအဆိုး….။

ဖဲ့ခ်ဳိးေဝးပလိုက္
ေခတ္စနစ္အခ်ိန္အခါ
ကာလေဒသပေယာဂကို
အလွပခ်ိန္ဆ၊ နားလည္ရဖို႔
မွ်တေလ််ာ္ကန္၊ အယူမွန္ေရ
ေဝဖန္ေရးလီညွင္း
ပန္းသသတင္းေဆာင္ပနာ
ေလာကၿပတင္းကိုဝင္လာႏုိင္ဖို႔အတြက္
နက္ၿဖန္ခါ မုန္တိုင္း…။


(မွတ္။ ။ “သူ႔ေနရာသူ႔ေဒသ” ကို “သူ႔နိန္ရာသူ႔ေဒသ”
“႐ွည္လွ်ားေပတံ၊ အေၿခခံနန္႔” ကို “႐ွည္လွ်ားေရ ေပတံ၊ အၿခီခံနန္႔” လို႔ေၿပာင္းသံုးလိုက္ပါေရ။
ကဗ်ာခ်စ္သူ)
………….
စစ္ေတြညိုသန္႔

ဝီးလြင့္အိပ္မက္

ဖိုးေခါင္ေတာင္ထက္္မွာ
မ်ဥ္းေၿဖာင့္တေၾကာင္း
ဆြဲၾကည့္ကတ္ဖို႔ဆိုေက
အကို ဇာနိန္ရာမွာမဆို
ပါၿဖစ္ေအာင္ပါပါဖို႔ဆို…။

ပင္ၿမင့္ထက္ကငွက္
အေတာင္ကၽြတ္ငွက္ေတာ့
မဟုတ္ပါႏွန္း အကို…။

ရီးလာဖို႔အတြက္
ေၿမာင္းေသွ်ေဖာက္
ေပါက္တူးေသွ်ေပါက္လို႔
ေစာင့္ကတ္ရဖို႔ဆို…။
ေဒါသတရာ….
မာနတရား….
ဥေပက္ခါတရား….
ၿငိလားေရဆိုေက
ကၽြန္ေတာ္ေလ
ေၿမာင္းေဘာင္ေသွ်ထက္ကၿဖစ္ၿဖစ္
သစ္ေၿခာက္ပင္ေအာက္ကၿဖစ္ၿဖစ္
ေစာင့္နိန္ေမႏွန္း…။
……………….
ေနာင္ရဲခိုင္

ေမွ်ာ္ပါယင့္လည္း ေမာင္ေတာ္ကမလား

အိုဘယ္သာစြ
ေတာင္စြယ္ၾကားမွာ
တိမ္ယံတိမ္ေတာက္ ေရာင္ျခယ္ျဖာေသာ္
ခ်စ္သူသက္လွ်ာ ေဆာင္ေတာ္ကူူးခ်ိန္မို႔....။

စံုဖြယ္ခ်က္ျပဳတ္ ခင္းက်င္းျပင္ဆင္
ခန္း၀ယ္ပန္းခင္း သင္းရနံၾကိဳင္လို႔
ထိန္ထိန္သာ မီးတိုင္းေအာက္ လိုသည္မယ္မဟိရ
စီမံကာ ျဖည့္လို႔ ၊ တစ္ေဆာင္လံုး ဗ်ာမ်ား
အၾကိဳေတာက္ပို ေစာင့္လိုၾကိဳစီေရ...။

လာသူလမ္း အေညာင္းေျဖ စိတ္ေတာ္ျပယ္လန္းစီးဖို႔
မီးေက်ာင္းေစာင္းလက္သံ
ခမ္း၀ယ္ယံ ညံဟိန္းလို႔
သံသာေတးဆက္ ပန္းေကာ္ေဇာနီျဖင့္
ီရီေတာ္ဆက္ ကပ္စီေရ...။


အိုနွမ ငါကိုယ္တိုင္
စြမ္းသေလာက္ ဖီးလိမ္းလို႔
ျမပ၀ါအစိမ္းေရာင္ စိန္မႈန္ေရာ
လွပါယင့္လားခ်င့္......။

ပန္းရင့္ေရာင္ အခ်ိတ္ထက္
ေရႊေျခထိုး လြန္းရာခ်ိတ္က ပိုလွနီွဖို႔လား
ယဥ္စစ ပုလဲကြန္႔ နံသာသီြး အဆင္ေပၚ ပိုးပု၀ါ ထပ္ကာဆင့္
ေသာကမ်ား ဗ်ာပါ မေမာနိုင္ မပမ္းနိုင္
ပန္းနံသာ မိတ္ကပ္ကူလို႔
ပါးသီြးနီၤနီၤ ဗိုလ္ျပည္ျဖစ္ သံုးလို႔ရာ
လွစီေအာင္မရွက္အား
ေတြးရံုႏွင့္မျပီး စမ္း၀တ္ရ ခၽြတ္ရလိုက္နန္႔
အခ်စ္ေတာ္ ပိုခလီပါေရ...။


အိုဘယ္ေမာင္ေတာ္
ဇာကိုေရာက္ ဇာကိုေပါက္လို႔
ခရီးေတာ္ ၾကန္႔ၾကာနီပါေလ
စည္သံေတာင္ ၾကားရဗ်ာလ္
စားဖိုေဆာင္ မီးလည္းတိတ္ အေဆာင္ေတာင္ ပိတ္ဗ်ာလ္
အီးနီေရ ထမင္း၀ိုင္း ညိုးနီေရ ပန္းၾကားမွာ
မလႈပ္၀့ံ သစ္လြင္ေရ ၀တ္ရံုျဖင့္
အရွက္ရစီေအာင္ အထိန္းေတာ္ မိတ္သံ ၾကားမွာ
မေဖာ္သာ ငိုမယ့္မ်က္နွာ ၀ွက္လို႔ အသည္းမွာ လြမ္းနာက်
စိမ္းရက္သူကို အမုန္းေတာ္မ၀င္၀ံ့ဘဲ
အိပ္ေဆာင္ေတာ္ကို ကူးရေရ...။

ခ်စ္စကားဆိုမည့္ ႏႈတ္ခမ္း နီေသြးေရ နွစ္လႊာက
“အရီးမိုးဒါျဖဴ ထမင္း၀ုိင္းသိမ္းလိုက္”
မ်က္နွာေတာ္လႊဲ မကုန္ေရစိတ္နန္႔
အီးစက္ေရ ထမင္း၀ိုင္း လားနိုးနန္႔ ေမွ်ာ္သူအျပစ္
စည္ဗဟို သံုးခ်က္အတီး ရင္ထဲက စကား
ေအနီလည္း ေမာင္ေတာ္မလား … ။

..............
ေစာစစ္

လြမ္းပါယင့္လည္း အလြမ္းညက မကုန္နိင္

ဘံုယံဖ်ား ၾကယ္သီပါလို႔
ဆည္းသံသာသာ ညယံအခါ
မေျဖသာ စိတ္ေတာ္ငယ္ ႏြမ္း
ျမတ္ဘုရားေဆာင္ေတာ္လွမ္း
ပန္း ရီခ်မ္း ဆီမီး ပူေဇာ္ပါလည္း
မေျပေရ အလြမ္္း
မျငိမ္းေရ ရင္ခြင္
ျမတ္ဘုရားေရွ႔ေမွာက္
လက္ဆယ္ျဖာ ထိပ္မွာတင္၍
ခိုကိုးရားမယ့္ ေတာင္းဆုေတာ္ ျပဳမိေရ...။


ဖဲေမြ႔ရာ ေညာင္ေစာင္း
သလႊန္က မာေတာင့္နီလိုရာ
ေတာင္တစ္ဖက္ ေျမာက္တစ္လွည္း
သက္ျပင္းက အၾကိမ္တစ္ရာ လွဴးလို႔ရာ
အိပ္မေပွ်ာ္ ရင္မွာ အလြမ္းပို စြာထင္...။


သည္းေျခပင္ထိတ္ ညယံ၀ယ္ ဆိတ္ပါလို႔
တစ္ကိုယ္ေတာ္ အလြမ္းအိုင္းဖြဲ႔
ရတုေတာ္ဖြ႔ဲပါလည္း စိတ္ေတာ္မရႊင္
ကိုယ ္ပု၀ါ မ်က္ရည္ေတာ္ စိုရြ႕႔ဲလို႔
မၾကင္သူ စိမ္းေလသူကိုမွ
လြမ္းစိ္တ္ေတာ္ပို လို႔
အာရံုကို ေမ်ာ္…။

“မ်က္နွာေတာ္ သစ္ ၀တ္ရုံေတာ္လဲွမယ္
ထမ္းစင္ကို ျပင္ၾကစမ္း”
ငါထိပ္ထား ေစာစစ္
ေမ်ာက္သားေတာ္ဆီ အခစား ၀င္မယ္။

...................
ေစာစစ္

Wednesday, May 27, 2009

ရခိုင္သားသို႔

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“နီ”မင္းၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
အီးစက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တုိင္က“လီ”ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခၽြဲလံုးတိတၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား….။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“လမင္း”ၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ပူေလာင္၊ ေမွာင္မိုက္နိန္ေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“ၿခသႌး”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ၿမက္စားလို႔နိိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အုိ…ရခုိင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“က်ား”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခြီးကိုရာေၾကာက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
ေသခ်ာစဥ္းစားပါ
ယင္းဘဝစုပ္တိထဲမွာရာ
အသက္ထက္ဆံုး ဘဝတံုးေအာင္
ဇာတ္ၿမွဳတ္ဖို႔လို႔ရာ စဥ္းစားပါေက
ေလာကေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္လားဖို႔…။
………………

Ven.Eindobhasa

၂၇-၅-၂၀၀၉
၈:၄၆ am

စာပီလက္

စိမ္းဖတ္ရင္ဖတ္အိမ္မက္တိ
၂၁ ရာစု ေရာင္စုံညဥ့္မွာ
ၾကီြက်နီရယင့္…။

မ်က္ရီတိ စီးနီေရ ျမစ္
သြီးနန္႔ ထုဆစ္ထားေရ လယ္ကြင္းတိ
ပဋိပကၡလီျပင္းတိုက္နီေရ
ေဒ ပဂ်ီကားခ်ပ္ကို
သမိုင္းနန္႔ ဆြဲထားရေရ…။

မခင္းရသိမ့္ေရလမ္း
မလားရသိမ့္ေရ ျခီလွမ္း
(မလွမ္းရသိမ့္ေရ ၿခီလွမ္း)
ပန္းတိုင္စခန္းကို မွန္းပနာ
နီ၀င္ညဇာ
ဘ၀တိ တို တိုပါလတ္ဗ်ာယ္…။

ရင္ဖတ္အထူအပါး
ခံစားတတ္မွရာ နားလည္
စကားလုံးအတိမ္အနက္
စာမ်က္ႏွာမွာ သက္သီျပ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အေရာင္တင္
စာပီပလႅင္မွာ
အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္ဖို႔
ငါရုိ ့လက္တိ
ငါရုိ ့လက္တိ
တာ၀န္အသိနန္႔
ယုံၾကည္လားကတ္ေမ…။

...................

၀ံလက္ျဖဴ
၂၇၊၀၅၊၂၀၀၉

Tuesday, May 26, 2009

အယင္က်ီ ပါဖိ

တျဖိန္းျဖိန္း တက္ပါလတ္ေတ
အနာဒဏ္ရာေဟာင္းတိ
ေတြးၾကည့္လီတိုင္း
ရင္ပြင့္ေအာင္
ခါးသီးေရ ...။

ကေ၀အတက္နန္႔
ေအာက္တန္းစား
လွည္းဖ်ားမူတိေအာက္
ရိုး အ,ေရ ငရို႕တိ
ဆားမရ၊ ရီမရ ခံဖိ ...။

စိတ္နာတက္ေအာင္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈတိ လိုအပ္နိန္ေရ
"ငါ" ဆိုေရလူတိကေလး
အယင္က ဒဏ္ရာေဟာင္းတိကို
မီးနန္႔ထိုးနိန္ကတ္သိမ့္ယင့္ ...။

ပင္လယ္ျပင္ ညဥ့္ေမွာင္ေအာက္
ေၾကာက္ေကာင္း ထမန္း
လွည့္စားမႈတိေအာက္က
လူနာနန္႔ဆီးသမ(သမား)
မေလာက္ င,ေရ ငရို႕ဘ၀ ...။

က်ယႈံးသူရို႕ဘ၀မွာ
ဆားငန္ရီနန္႔
ရီတိုက္ စြာကို ခံခါ ခံ
ပ်ားရည္နန္႔ ၀ါးခ်စြာကို
ခံခါ ခံနန္႔
ၾကာလာေက“ဗ်”က်န္ယာ ...။

ေတာယွင္းဖို႔ လာေရပိုင္ပံုစံနန္႔
ဇာတီဌာပနာ ေဖာက္ယူလားေရ
ေဒ လူဆိုး၊ သူခိုးတိ
ေဖာက္ျပန္မူတိ ေအာက္က
ငရို႕၀ဋ္ၾကီြးတိ
ဇာခါ က်ီဖို႔ေလ့ခ်င့္ ...။

..............
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၆၊၀၅၊၀၉( ၃၂:၃၆)

ေငြေသာင္ယံခံစားမႈ

ကမ္းရိုးတန္းကို
လြမ္းေရ --။

လိႈင္းေက်ာက္ေဆာင္
ေငြကမ္းေသာင္ျပင္က
သဲျဖဴစင္တိကို --။

မ်က္စိထဲစဲြ
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းစြာတိက်ည္း
တမ္းတ၀မ္းနည္းယင္း
လြမ္းယင္း ေငးယင္း --။

ၾကည့္မဆံုး
လိႈင္းတိ တလံုးၿပီးတလံုး
တ၀ုန္း၀ုန္းရိုက္
မုန္တိုင္းတိုက္ေသာခါ
ေငြလႊာျဖဴစ
သဲရြရြ
ဖုန္မထဘဲ
ကမ္းကလြင့္ေပ်ာက္စဥ္
ေက်ာက္ဆိုင္ေတာင္ႀကီး
လီဟုန္စီး
ထီးမားတည္ရပ္
ဟားတိုက္ရယ္ကတ္ေတ --။

ပင္လယ္တိမ္တင္းခြန္
လီခၽြန္သံတိုးတိုး
လႈပ္ခတ္ႏိႈးခါမွ
ဘ၀အေထာင္းအထု
အဖုအထစ္တိက
အစစ္အမွန္တရားကို
မိက်န္လိုက္ပ်ာယ္လား
ကဗ်ာဆရာ
စဥ္းစားယင္း စဥ္းစားယင္း --။
..................

ႏြယ္ (စစ္ေတြ)

(မွတ္ခ်က္။ ။ ၿမန္မာပိုင္႐ြီးထားၿခင္းကို ရခိုင္ပိုင္ၿပန္႐ြီးထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။)

မိုးသထအာရုဏ္

ညဥ္႔သန္းေခါင္ေလ၊ အေမွာင္လြန္ေျမာက္
အာရုဏ္ေရာက္လို႔၊ ခတက္ေခါက္ေက
စိတ္ေရာက္ရည္မွန္း၊ သဒၶါဆြမ္းကို
လွဴဒါန္းဖို႔ေလ၊ ခ်က္လတ္ေတ --။

ၿဂိဳးငွက္လူပ်ိဳ၊ ေတးျခင္းဆိုလို႔
စိမ္းညိဳရြက္ႏု၊ ႏွင္းထု၀ီ၀ီ
လီေခ်သြတ္သြတ္၊ တိုက္ကာခတ္ေက
ရင္ဖတ္အီးေရ၊ ခ်မ္းလတ္ေတ --။

အာရုဏ္ပ်ိဳးလို႔၊ မိုးသထမွာ
ႏိုးထအားမာန္၊ ၿဗိန္းေစာင္းသံေလ
ေတာင္ယံကိုဟပ္၊ ဂလိုင္ထပ္ပ်ာယ္
ရိုက္ခတ္ျမည္ဟိန္း၊ စည္ေတာ္ႀကိမ္းေက
ၾကက္သိမ္းထေရ၊ အားရေရ --။

ေရာင္နီသန္းေက၊ ဆြမ္းပန္းရီခ်မ္း
လႈဒါန္းမွ်၀ီ၊ မိတၱာၿမီမွာ
ပီတိႏိႈးေဆာ္၊ သာထုေခၚမိ
မွန္းေမွ်ာ္နိဗၺာန္၊ သံစည္သံလည္း
မာန္စြယ္ႏွိမ့္ခ်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြ --။

.....................
ေမာင္နန္းလွ (ေျမာက္ဦး)

ဇာတ္၀င္ခန္း

က်ားက လူကိုႏိုင္
လူက ဓါးကိုႏိုင္
ဓါးက က်ားကိုႏိုင္
သံုးပြင့္ဆိုင္ဇာတ္လမ္း
ဇာတ္၀င္ခန္းမွာ
ဇာအခန္းက ပါပါ
ေလာကဇာတ္စင္ထက္မွာ
အကြက္တူေက
ညံ့လူခံလိုက္ --။

................
(စစ္ေတြညိဳသန္႔)

ၾကက္ၿခီ (နန္႔) ခြန္း

အမွားၾကက္ၿခီ
အမွန္ခြန္းခ်ိတ္
နိမိတ္လကၡဏာ
ဆရာရို႕က
ေဖာ္ညႊန္းျပ၏ --။

ၾကက္ၿခီနန္႔ ခြန္းခ်ိန္
နိမိတ္သေဂၤတ
အမွတ္ျပရန္ ---။

ကမၻာ့သမိုင္း
အခန္းတိုင္းမွာ
အရိုင္းနန္႔အယဥ္
အယဥ္နန္႔အရိုင္း
ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပ
မုသ၀ါဒ
ဘက္မက်ဖို႔ --။

မ်ဥ္းခ်ဆဲြတန္း
သစၥာလမ္းကို
ေမွ်ာ္မွန္းၾကေသာ္
ေတြးေခၚျဖန္႔ကား
အမွားဆံုးၿပီးအမွန္
အမွန္ဆံုးေသာ အမွား
ခဲြျခားၾကည္လင္
ျမင္ပါဖို႔ --။

..........
(သွ်င္အုန္း)

သမိုင္း (ႏွင့္) လူ

(တစ္)
ေလာကမွာ
ကဗ်ာရြီးဖို႔
အမင္ မြီးပီးခေရ ငါ --။

(ႏွစ္)
ယံုၾကည္ခ်က္
ခံယူခ်က္တြက္
အသက္သီဖို႔ မေၾကာက္ေတ ငါ --။

(သံုး)
ကာလသန္းေခါင္
အေမွာင္ထုေအာက္
ထိုးေဖာက္ရုန္းကန္
ရွင္သန္ထေျမာက္
ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္လားဖို႔ ငါ --။

(ေလး)
ကဗ်ာတပုဒ္
စာတအုပ္
ကိုင္ဆုပ္ဖက္လွ်က္ သြီးအသက္ေလ
ေခ်ေဂြဗားရား ဖူးခ်စ္အားပ
တရားတဖက္ ဓါးတလက္နန္႔
နက္ဖန္မ်ားစြာ မဟာအနာဂါတ္
ျမင့္ျမတ္သည့္လမ္း ခရီးၾကမ္းကို
ျဖတ္သန္း၀ံ့ရဲ ေလွ်ာက္ၿမဲငါ --။

...............

(မင္းျပားေမာင္ယုႏြယ္)
ရခိုင္မဂၢဇိန္းအမွတ္ (၂၅) စာမွ်က္ႏွာ (၂၀)
(မွတ္ခ်က္။ ။မူရင္းၿမန္မာပိုင္႐ြီးထားၿခင္းကို ရခိုင္လိုၿပန္ထားသည္။)

သဇင္ပြင့္စီ၊ ၿပည္သာစီ

ငြီႏွင္း၀ီ၀ီ
မိွဳင္းျပာရီလြမ္း၊ ျပည္ရခိုင္ေလ
ေဆာင္းညခ်မ္းမွာ၊ သဇင္ပန္းခိုင္
ၾကိဳင္ၾကိဳင္မႊီးဗ်ာယ္၊ ရွဳေယာင္မျငီး
အလွဆင္ေက၊ ရႊီျပည္ၾကီးကို
သာယာအီးဖို႕၊ သာစီဖို႔...။

သဇင္ပန္းမ်ိဳး၊ စပ်ိဳးသေႏၶ
အျမစ္တြယ္ျပဳ၊ သဇင္ဥကို
သစ္စုရွာဖြီ၊ ေရာင္းစားနီလို႔
၀ိုေညာင္လဲတံုး၊ သဇင္ျပဳန္းရ
မ်ိဳးဆံုးရေက....
သာစြရခိုင္ ျပည္မ႑ိဳင္မွာ
ေနာင္လာေဆာင္းည၊ ႏွင္းမွဳန္ရြထဲ
ၾကိဳင္စြသဇင္၊ ပန္းဘုရင္ကို
ျမင္ခ်င္ေဇာ္နန္႔၊ ေရႊရင္ေမာရလိမ္႔တကား...။


(မွတ္ခ်က္။ ။ ႐ြီးသူနာမည္ကိုမိလားခပါယာ။)

လၿခမ္းသဇင္

၁။ သဇင္...
ျမင့္ျမတ္နိန္ရာ၊ ပင္ယံမွာလန္း
ႏွင္းရည္ၿဖန္းလူး၊ မ်ိဳးဂုဏ္ထူးႏွင့္
ေဆာင္ကူးရာသီ၊ ခါေတာ္မီပန္း...။

၂။ ပန္းမိြ႔ရာမွန္၊ ေကသာစံနန္း
လျခမ္းသဇင္၊ ဂုဏ္တင္ထိပ္ထား
ပန္းမ်ားေတာ္၀င္ တုႏိွဳင္းပင္မဲ့...။

၃။ မႊီးပ်ံ(ၿပန္႔)သင္းၾကိဳင္၊ ရနံ႔လိွဳင္ဖက္
ေငြလႊာယွက္ျဖာ၊ မ်ိဳးျမတ္ဇာတိ
ေစာင့္သိသီလ၊ ခိုင္ျမဲဂတ္လို႔...။

၄။ သဇင္ႏွမ၊ ဆန္းစလထြက္
နိန္႔ရက္ဆက္ပ်ိဳး၊ အားသစ္တိုး၍
မညိဳးဂုဏ္ေရာင္၊ ထြန္းေတာက္ေျပာင္စီ...။

၅။ မယြန္း ေဖာက္ျပန္၊ မူမွန္မ်ိဳးရိုး
သြီးထိုးမေႏွာ၊ ျမတ္ႏိုးေစာႏွင့္
မွန္ေသာနိန္ရာ၊ ပြင့္လန္းပါေလ
မႊီးသင္းစီ...။

.....................
ျမတ္ေရႊ[ေျမစာရင္]

(မွတ္ခ်က္။ ။ မူရင္းၿမန္မာပိုင္႐ြီးထားေရ ကဗ်ာကို ရခိုင္လိုၿပန္လိုက္ပါသည္။)

ရြက္ၾကီြေခ်

ေဟာင္ႏြမ္းရြက္ၾကီြ
ရြက္၀ါေခ်ရို့
ၾကီြကာက်ဆင္း
ေျမၾကီထက္၀ယ္---။


ဖူးငံု၊ဖူးစံု
ရြက္သစ္တိ၀ီဖို့အတြက္
သစ္အို ရြက္တိက
နိန္ရာလဲပီးရေရ---။

ငါရို့ကလည္း
ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ရို့
ရီၾကိဳင္ျမက္ႏုဖို႔အတြက္
ငါရို႕ဘ၀တိကို စေတးျပီးေက
အဖျပည္အတြက္
ေက်းဇူဆပ္ရဖို့သိမ့္---။

................
မင္းခရာ MU

ျခင္ေထာင္ထဲက ပစိကိုက္ျပသူမ်ား

“အီကရီး” မတြန္
“ေအာက္အီးအီး” ရာ
နားညီးေအာင္
အေတာင္ေခ်ကို ဘုန္းဘုန္းသတ္
တြန္တတ္ေတ ၾကက္ဖ
ေတာင္းထဲက --။
...............
(သာလွဦး)

ဖက္ခြက္မ်ားသို႔

မယံုပါဗ်ာ
------------
အခ်စ္ထန္ျပင္းေက
ေနာက္မီးမလင္းကဲ့ --။

ေမာင္းေမာင္က အကၽြန္႔ဘ၀
ယင္းပိုင္ဆို မလြရ --။

ေမာင္းေမာင္က အကၽြန္႔အခ်စ္အိုး
ယင္းပိုင္ဆို ခိုးမစားသင့္ --။

ေမာင္းေမာင္မဟိေက အယင္သီမည္
ယင္းပိုင္ဆို ကတိတည္ေလ --။

ေမာင္းေမာင္နန္႔ မခဲြႏိုင္
ယင္းပိုင္ဆို က်မ္းကိုင္ --။

ေဖာက္ျပား ေမွာက္မွားနီေက
ေပါက္ၾကားလားဖို႔နန္းရာ ဘုေခ် --။

ဖက္ခြက္
ပက္စက္ေတ --။

(ခတ္ေက်ာက္သီး)

Stone

ပန္းတိုင္ေရာက္ရာ

ဘဝပန္းတိုင္
လွမ္းဆုပ္ကိုင္ဖို႔
အားမာန္ကိုတင္း
ဇြဲကိုရင္းပနာ
ၾကိဳးစားပါေဂ
မရဇာမွာ
ဟိအံ့နည္း...။
............

Ven.Eindobhasa

၂၆-၅-၂၀၀၉

၁၈:၁၅ pm

ငိုျခင္းစီလို႔ငိုလိုက္ခ်င္

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
ရြာအလယ္မာ
မ်က္ႏွာပြင္႔ခစြာတိ
ေဒဂုခါမာ
ခြက္ကိုင္ဗ်ာယ္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္မေတာင္းရေကေလ႔
အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ မာ
ကၽြန္ခံနီဂတ္ရဗ်ာယ္ေထာ
အဘာ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာရို႕အိမ္မာ
ဧယိုင္သာျခင္းသံညံလို႔
စာပီလကၤာ
ထထိန္႔ႀကိဳးခေကေလ႔
ေဒဂုခါမာ
အဘာသားသမီးတခ်ဳိ႕
ကိုယ္႔စကားကိုမေျပာခ်င္
ကိုယ္စာကိုေဒါင္ရီြးဖို႔ရွက္နီဂတ္ဗ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဟိခါက
အဘာသားသမီးတိ
အမ်ဳိးေစာင္႔ထိန္းေရလို႔
ရာဇ၀င္မာ ထင္ေပၚခေကေလ႔
ေဒဂုခါမာ
ရစြာယူလို႔
ဘေဘာင္းဆံုးနီဂတ္ဗ်ာယ္
အဘာ ... !

အဘာေလ အဘာ ... !
အဘာဖိုးဖီးရို႕
ဆယ္သက္စားမကုန္
ထားခကတ္ေကေလ႔
ရြာလယ္မာေျပာစရာျဖစ္လားစြာစကားက
မ မ နန္႔ ဗ် ရာက်န္ဗ်ာယ္လတ္
အဘာေလးးး .... !
အဘာတခ်က္လာၾကည့္ဖိ ... !

..........

ကိုမင္း

Monday, May 25, 2009

ဘဝမိလားေရ သူငယ္ခ်င္းသို႔

သူငယ္ခ်င္း…
မိုးဦးကိုေရာက္ ဝႆန္ေရာက္ေက
ငါ့႐ို႕ဘဝ မိန္႔မရာစရာ
အေခ်ခါကို ငါ့မ်က္စိမွာ
ၿပန္ၿမင္လာေရ…။

သူငယ္ခ်င္း…
ထုိ...ငယ္စဥ္က
မင္းနန္႔ငါနန္႔ လက္ခ်င္းယွက္လို႔
ကို္ယ့္မြီးရပ္႐ြာ ယင္းေတာ႐ြာမွာ
ဖနပ္မပါ ထီဗလာနန္႔
သလူနန္႔မိုး မက္ကလာဆိုးကို
အားရဝမ္းသာ ေဂါင္းမွာေဆာင္းကာ
မိုးရီထဲမွာ ေပ်ာ႐ႊင္စြာနန္႔
ေက်ာင္းတက္လားခ အေခ်ဘဝကို
အၿမဲတမ္းငါက သတိရေရ…။

သူငယ္ခ်င္း…
မင္းဘဝက ကံေကာင္းလွလို႔
အထက္တန္းနန္႔ တကၠသိုလ္ပညာ
အၿဖာၿဖာကို ဆက္လက္ဆည္းပူး
ပညာမ်ဳိးစံု လြန္ၿပည့္စံုေရ
ဘြဲ႔ဒီဂရီ အလီလီကို
ပိုင္ဆိုင္လီစြ မင္းဘဝက
တင့္တယ္ထည္ဝါ ရန႔ံၿဖာေရ
မင္းကအာစရိယာ ေက်ာင္းဆရာ…။

သူငယ္ခ်င္း…
ဆင္းရဲၿပာက် ငါ့ဘဝက
ေက်ာင္းစာကိုလည္း ဆက္မသင္ႏိုင္
တလုတ္ဝမ္းစာ စားစရာကို
နပ္မွန္ဖို႔အရီး လံုးပန္းထြီးပနာ
႐ွာယင္းဖြီယင္း ႐ုန္းကန္ယင္းနန္႔
ပင္ပန္းၾကီးစြ ငါ့ဘဝပါ…။

သူငယ္ခ်င္း
မင္းသိေရအတိုင္း
ၿပည္အတြက္ အသက္သြီးေၾကာ
လယ္သမားပီပီ မိုးဦးခ်ိန္ေထာက္
ဝႆန္ေရာက္က အပ္ကိုင္းကိုကိုင္
ထြန္တံုးကိုင္နန္႔ ယင္းကမတက္
လယ္ထြန္လ်က္ပါ…။

သူငယ္ခ်င္း…
မင္းမြီးခရာ ကိုယ့္ရပ္႐ြာအတြက္
မင္းတတ္ထားေရ ပညာေခ်နန္႔
သိညာဏ္ေခါင္းပါး မင္း/ငါ့႐ို႕႐ြာသားကို
သြန္သင္ဆံုးမ လမ္းညြန္ၿပပနာ
အမိၿမီ(အဖၿမီ)ေက်းဇူး ဆပ္သင့္ေရ…။

……………..

Ven.Eindobhasa

၂၆-၅-၂၀၀၉

၈:၃၃ am

အလြမ္းညည့္

ခ်စ္သူနန္႔ဝီးနိန္ေရညည့္
ငါ့ရင္မွာ
အလြမ္းဒဏ္ရာတိနန္႔
အိပ္လို႔ရဖို႔ဆိုစြာဝီးလို႔…။

ငါက
မင္းေၾကာင္းကို
တညည့္လံုးထိုင္ေတြးၿပီး
သီြးပ်က္မတတ္
အ႐ူးတေယာက္ပိုင္…။

မင္းကိုမတိြ႔ရေရေနာက္
သာယာလွပေရညည့္တိမွာ
အသံတိတိတ္ဆိတ္
ေပ်ာ္႐ႊင္စရာတိဆိတ္သုဥ္းၿပီး
လူသူကင္းေရ တစၿပင္ပိုင္…။

မင္းမဟိေရေနာက္
ငါ့၏
တေယာက္တည္းညည့္မွာ
မိုးေကာင္းကင္ၾကီးကိုၾကည့္လိုက္ေတခါ
လမင္းၾကီးက ငါ့ကို ပ်က္ရယ္ၿပဳ
ၾကယ္ေခ်တိကကလည္း
ငါ့ကို ဟားတိုက္နီကတ္ၿပန္ဗ်ာယ္…။

-------------
Mg Tha Hla

25-5-2009

7:40 am

အခ်စ္ဆံုးသူသို္႔

႐ိုး႐ိုးေခ်ဝန္ခံရေက
ထုိ...အယင္တုန္းက
ငါစြာ
အခ်စ္ဆိုစြာဇာလဲလို႔
ငါမစဥ္းစာမိခ...။

ခ်စ္ၿခင္းအစ ရင္ခုန္ၿခင္းက
ဆို႐ိုးစကား ဟိနီၿငားလည္း
ငါ့ကိုရင္ခုန္စီေရသူဆိုစြာ
မင္းကလြဲလို႔
ငါ့ဘဝတေလ်ာက္လံုးမွာ
မဟိခပါ...။

အိပ္စက္နီေရ
ငါ့ ႏွလံုးသားကို
မင္းကလႈပ္ကိုင္ႏိႈးလိုက္လို႔
ေက်ာက္ဆစ္ထက္မာေရ
ငါ့ ႏွလံုးတိ
အရည္တိေပ်ာ္လို႔
မင္း၏
ေမတၱာစမ္းရီအိုင္ထဲကိုစီးဝင္...။

ေယေကေလ့..
အခုခ်ိန္မွာေတာ့ခါ
ငါပိုင္ဆိုင္လိုက္ရေရ
အခ်စ္ဆိုစြာက
ပူေလာင္ၿခင္းတိနန္႔ၿပည့္လွ်ံနီေရ
ႏီြကႏၱာရပိုင္
ငါ့ရင္ကိုေလာင္ၿမိဳက္နီလီေရ...။

မင္းသင္ေပးလိုက္ေရ
အခ်စ္ဆိုစြာက
ငါ့ဘဝအတြက္ေတာ့ခါ
အလြမ္းတိ၊၊ အေဆြးတိ၊မ်က္ရည္တိနန္႔
ၿပည့္နီေရ
အလြမ္းညည့္တိရာလား....။

မင္းပီးခေရ
အမွတ္တရတိကို
ရင္မွာ တပံုတပင္ေပြ႔ပိုက္ယင္း
မင္းကိုမွ ႐ူးမိုက္စြာနန္႔
ထာဝရခ်စ္နီ၊ ေမွ်ာ္နီေရ
ငါ့ ဘဝစြာလည္း
အလြမ္းဒဏ္တိသင့္လို႔
မလွပပါဗ်ာယ္....။

ငါ့ကို
မင္းပီးခေရ အၾကင္နာတိ
မင္းေၿပာခေရ အခ်စ္စကားတိ
အၾကံအဖန္ရာၿဖစ္ၿဖစ္
မင္းက ငါ့၏
အခ်စ္ဦးနန္႔ အခ်စ္ဆံုးသူၿဖစ္လို႔
တဖန္ၿပန္လို႔
မသံုးသပ္ခ်သ္ပါဗ်ာယ္....။


ငါစြာ
မင္းဘဝအတြက္
အခ်စ္ဦးသူမဟုတ္ေကေလ့
အခ်စ္ဆံုးသူတေယာက္ဆိုစြာ
မင္းယံုပါ...။

ၿပီးေက..
ငါစြာ
မင္းဘဝအတြက္
အခ်စ္ဦးသူ မဟုတ္ကေလ့
ငါဘဝအတြက္ေတာ့ခါ
အခ်စ္ဦးသူနန္႔ အသက္ထက္ဆံုး
ခ်စ္သူဆိုစြာ
မင္းးနားလည္ပါ...။

..............

Mg Tha Hla

၂၄-၅-၂၀၀၉

၄:၄၄ am>၆:၁၁ am

အမဲလိုက္ခီြး(သို႔)ရခိုင္သား

စိမ္းညိဳမည္းမိုင္ ေတာဂႏိုင္မွာ
ဂဂိုင္လွမ္းေအာ္ ေတာလံုးေက်ာ္ေအာင္
သံေပ်ာ္သကုန္ ေတာလံုးတုန္...။

အားဟိသားေကာင္း သူမေသွ်ာင္ဘဲ
တန္းေတာင္လည္းပြမ္း ျခီလည္းႏြမ္း
ပင္ပန္းရင္တုန္ ႏွလံုးခုန္...။

အမဲလည္းရ အိမ္ျပန္ခလို႕
သူ႔ကိုေတာ္ေရ သားဖမ္းေရလတ္
လိုင္ေခ်ကိုပြတ္ ဂုတ္ကိုဖက္ဗ်ာလ္
ႏႈတ္ထြက္အလို ေျမွာက္ပင္႔ဆို...။

အမဲသင္ခါ ယင္းနားမွာပင္
ရိုက္ကာရိုက္ေစာင္း ေအာင္းေအာင္းေခၚဖို႔
သားေတာင္းဟန္ပန္ သူလုပ္ျပန္....။

သင္လို႔လည္းျပီး ထခါနီးမွာ
ပီးပစ္ခစြာ စိတ္မွာအထင္
အသားျမင္ကါ ျဗီးထလာလို႔
စားဖို႔ပ်င္ခါ အရိုးပါ...။

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ စိတ္မွာတြက္စြာ
လက္ကလည္းပြမ္း ျခီလည္းႏြမ္းေအာင္
ေတာတန္းကိုေက်ာ္ သံကုန္ေအာ္ခစြာ
ေမ်ာ္ရအက်ိဳး အရိုးရာတိြ႔ကာ
အမဲလိုက္ခီြးဘဝ...။


ေၾသာ္....
ငါ႕ရို႕ရခိုင္သားတိလည္း
ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ေရ
သယံဇာတတိကို ကိုယ္မစားရ
ေမာ္ယင္းယင္းနန္႔ေမ်ာ္ဗ်ာလ္
သူမ်ားပစ္ခ်ခေရ အရိုးတိကို
ကိုက္နီရဗ်ာလ္မလားေယ...။

ဇာထူးလဲအမဲလိုက္ခီြးနန္႔
...... တတူတူဗ်ာလ္
အမဲလိုက္ခြီး(သို႕) ရခိုင္းသား...။

Ashon(အသွ်င္)

(ကိုျပည္ကထြက္စြာတိကို အားလံုးကိုယူပနာ အျမင္ေကာင္ေအာင္လမ္းဆိုး..တာဆိုးလုပ္ပီးစြာနန္႕ ေၾကနပ္နီရေရ ရခိုင္းသားရို႕ဘဝကိုခံစားဖြဲ႕ဆိုလိုက္သည္..။)

Sunday, May 24, 2009

ေယာက္ဖကိုၾကက္ဥ တိုက္ေတလူတိအတြက္

တြင္းမွား၀င္မိေရ
ၾကြက္တစ္ေကာင္နန္႔တူေရမင္းကို
ငါစကားတစ္ခြန္းေလာက္
ေျပာခ်င္မိေရ...။

မင္းSign Inလုပ္ခါ
Burmese Meeting Point ထင္လို႔မ်ား
မျမင္မကန္းနန္႔
မွား၀င္မိစြာလာလို႔...။

ၾကြက္ထဲမွာေလ့
ၾကြက္စုပ္ဆိုစြာမွ
မ်က္စိမွဳန္ေရ ၾကြက္မ်ဳိးလို႔
ငါၾကားဖူးေရေ၀...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ တြင္းမွားမ၀င္ဖို႔
ငါရို႔၏မ်က္စိတိကို
အဆိပ္သင့္နိန္ေရဗမာစာသားတိနန္႔
အဆိပ္မခတ္ဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ အိမ္မွားမ၀င္ဖို႔.
ငါရို႔၏ႏွလံုးအိမ္ကို
သြီးဆိုးသြီးပုတ္တိနန္႔
မညစ္ပတ္စီဖို႔...။

မင္းအနီနန္႔
ပုပ္ေဟာင္နိန္ေရ ဗမာတိ၏
ေပါ့ပ်က္ပ်က္စကားလံုးတိကို
ငါရို႔၏မိသားစုအသိုက္အျမံဳ
ႏြီးထြီးေရကမၻာထဲကို
ေဆာင္ယူမလာဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေလာက္က်နိန္ေရ ဗမာငပိရည္တစ္ခြက္ကို
မကိုင္ေဆာင္လာဖို႔
ငါရို႔၏မ်ဳိးဆက္သစ္တိ
႐ွင္သန္ေရနိန္ရာကို
ငပိရည္ နံ႔နန္႔မပုတ္ေဟာင္စီဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
မ်ဳိးမစစ္ေတ လကၡဏာတိကို
ထုတ္ဗ်ာလ္မျပဖို႔
ငါရို႔၏ရြီေရာင္မ်ဳိးဆက္ေသ်ွတိကို
ကၽြန္ဇာတ္တစ္ခါထပ္မသြင္းဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
မင္းေယာက္ဖက
ိုေနာက္တစ္ခါၾကက္ဥမတိုက္ဖို႔
ငါရို႔ဘိုးဘီးတိ၏ အစိုင္အလာျမင့္မားေရ
စာပီကိုမေစာ္ကားဖို႔...။

မင္းအနိန္နန္႔
ေနာက္တစ္ခါ
ရကၡိတရို႔အလင္းအိမ္ထဲ
မျမင္မစမ္းနန္႔
တြင္းမွား၀င္မလာဖို႔
ငါေတာင္းပန္ခ်င္ေရေ၀
ၾကြက္ေခ်....။


DO_OR_DIE

Saturday, May 23, 2009

သြီးခင္းလမ္းက သြီးစက္တိ

ေဆာင္းလရာသီ ညဥ္႔ကိုလြန္ခ
အာရံုမိုးထက္ အလင္းေရာက္ေလ့
နီေရာင္မေရာက္ တိုးမေပါက္ပဲ
အရိုးကြဲအက္ သြီးခဲမတတ္
မညွာမတာ လီရိုင္းေၾကာင့္....။

ဖရကၡိဳင္ျပည္ အနာဂတ္ေလ့
ေဆာင္းလျပာသို မုိးေသာက္ခ်ိန္သို႔
ႏွင္းတ၀ီ၀ီ မွဳန္ဗ်ာလ္မိွဳင္းလို႔
႐ွိ(ေ႐ွ႕)ကိုမွန္းဆ ၾကည့္ပါေကေလ့
လက္တစ္ကမ္းထက္ မျမင္ရ...။

မိုးလ၀ါေခါင္ ေမွာင္ဗ်ာလ္မဲ(မည္း)လို႔
အာကာတစ္ခြင္ ငိုသံပီးလို႔
မိုးၾကိဳးသံေလ့ တဒိန္းဒိန္းႏွင့္
မိုးထဲရီထဲ ခ်မ္းခိုက္တုန္သည္
မညွာမတာ မိုးမင္းေၾကာင့္...။

ႏြံေတာထဲက တိုးထြက္မရ
က်ဳပ္တလူးလူး ျပည္နာဂတ္ေလ့
ကယ္သူကင္းမဲ့ ဆယ္သူေလ့၀ီး
ရင္ႏွစ္သားေလ့ ေရွာင္ခြာျပီးလို႔
ဆက္လို႔နစ္ျမဲ က်န္ရစ္၏...။

သို႔ပါေသာ္ေလ့
ျပည္ရကၡိဳင္သား ေမာင္ဘြားရို႔မွာ
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္းတြက္
ေဂါင္းထဲထည့္လ်ွက္ မင္းေလ့ရြီးေလ်ွာက္
ေဘးကင္းလမ္းကို ငါေလ့ေလ်ွာက္ဖို႔
ပန္းခင္းလမ္းဆို
ငတ္ျပတ္တစ္ခါ ၀မ္း၀ရံုႏွင့္
လမိုက္ညဥ့္တိ အံၾကိတ္ျဖတ္ယင္း
စူးေတာထဲက ဒုကၡ၀ဲႏွင့္
က်ည္ဆန္ေတာက သြီးခင္းလမ္းကို
ဇာသူ၀င္လို႔ ႏြဲပါ့မည္...။


DO_OR_DIE


မွတ္ခ်က္။ ေတာ္လွန္ရီးလုပ္စားနီေရလူတိကို မဆိုလို.. ျပည္ခ်စ္စိတ္နန္႔ ကိုယ့္အသက္ကိုလွဴပနာ ..ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔နီကတ္ေတ... ျမင့္ျမတ္ဇာနည္တိကိုဆိုလိုပါေရ...။

မွတ္ဗ်ာယ္လာ

၀င္း၀င္းပပ လျပည့္၀န္းသို႔
ခ်စ္ႏွမပ်ဳိ စက္စက္ယိုကို
စျမင္တည္းက ခ်စ္စိတ္ယိုဖိတ္
ျပဴးထြက္မတတ္... ကိုယ့္ႏွစ္လံုးႏွင့္
အားရဘားရငမ္းမိသည္...။

အိမ္ေရာက္သည္ႏွင့္ အခန္းထဲ၀င္
တန္းခါးပိတ္၍ သံုးရက္တိုင္တိုင္
ထမင္းမစား.. ခ်ဴေပါက္မအားဘဲ
ခ်စ္ႏွမအား... ဆက္မည္စာကို
ၾကိဳးစားပမ္းစား ရြီးဖြဲ႔သည္...။

ထိုသို႔ရြီးဖြဲ႔... ခ်စ္စာခြီကို
ႏွမလက္သို႔.. ဆက္ဖို႔ၾကံလ်ွင္
မင္းထီးဘုရင္ သတၱိေျပာင္သို႔
လက္ရံုးႏွလံုး.. ျပည့္၀မွန္လို႔
ေၾကာက္ဒူးတုန္၍..လန္႔ထိတ္သည္...။

သို႔ပါေသာ္လည္း
မဆက္ျပန္က မျဖစ္တဖန္
ဟိျပန္ေသာေၾကာင့္
ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း.. ေက်ာ္သန္းစိန္အား
သြားျဖဲကာျပ ေအာက္က်ဳိ႔ကာႏွင့္
ကူညီဖို႔အေၾကာင္း ေတာင္းပန္၏...။

ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက
“မစိုးရိမ္ကဲ့ စိတ္ရာခ်ေ၀
မင္းႏွမကို မင္းဘက္ပါေအာင္
မင္းစာခြီကို ေဆာင္ဗ်ာလ္ယူလို႔
ငါအမွန္ပင္ ပီးအပ္မည္...။”

တပတ္ၾကာေညာင္း ေက်ာ္သန္းစိန္အား
လမ္းမွာတြိေသာ္ ခ်စ္ႏွမက
ဇာသို႔ဆိုေၾကာင္း သိခ်င္ေဇာနန္႔
အငမ္းမရ ပင္ထက္ေမ်ာက္သို႔
မိန္းျပန္ေသာခါ ၾကားရသည္ကား..

“စာခြီကိုေလ့ ပို႔ျပီးေၾကာင္းႏွင့္
စာလကၤာစီ ကၽြန္႔လက္ရာေလ့
ႏွမပ်ဳိျဖဴ... သဲအူတုန္လို႔ု႔.
ဘ၀င္ခ်ဳိျမ.. ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၍
စိတ္မပူဖို႔ ဆိုလာ၏...။”

သို႔ပါေသာ္လည္း
ခ်စ္ႏွမပ်ဳိ ပပ၀င္းက
ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာေမာင္
ေက်ာ္သန္းစိန္အား စာစီကံုးသူ
“ကိုႏွေခါင္း”ဟု မွတ္ထင္ေသာေၾကာင့္
႐ွက္ျပံဳး၀င့္ကာ.. ေဂါင္းညိွတ္ကာႏွင့္
“သူ႔အားခ်စ္ေျဖ ပီးလုိက္သည္”ဟုဆိုလာ၏ ..။

မင္းထီးဘုရင္ ဘုန္းေရာင္ေျပာင္သို႔
သတၱိအေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေသာသူ
အကၽြႏု္ပ္ကား
“သူမ်ားအားကိုး ေပါက္ဆိန္ရိုး”သို႔
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မစြမ္းေဆာင္ဘဲ
ေယာက္ဖအားကိုး မိလီေသာေၾကာင့္
အသဲျဗျဗန္း... ကြဲရပါ၏...
တရားႏွင့္ရာ ေျဖပါမည္...။

DO_OR_DIE

ဇာတ္လမ္းကိုအဆံုးသတ္ၿခင္း

သဘာပတိမ်ားႄကြလာေက
ရပ္ေစာက္ရပ္အေလးျပဳရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

သက္တန္းကုန္ ၀န္ႀကီးတိနန္႔တြိတိုင္း
ခါးကိုင္းဦးၫြတ္ အ႐ိုအေသပီးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ျပကၡဒိန္မွာ ဆီးမွင္အနီကြက္က်ား
ရက္တိကမ်ားမ်ား
ညိတိုင္းညိတိုင္း ဆႏၵျပရဖို႔လား
အခမ္းအနား အခမ္းအနား နိမအားညမအား
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အစည္းအေ၀းတက္တိုင္း
ေငြေရေၾကးေရးအယႈတ္ယွင္းရ
ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရးဆိုဗ်ာ
နဖူးကဲြဒူးၿပဲ အလဲထိုးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အခ်ိန္တန္ေက အခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေရ
လံၾကဳတ္သတင္းတိကို
ေရဒီယိုဖြင့္တိုင္းၾကားနာရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရခိုင္တခြန္းမပါ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားျမန္မာသတင္းစာကို
လစဥ္ပံုမွန္ စာမ်က္ႏွာလွန္လွန္ဗ်ာဖတ္ရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္းေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

မျမင္ခ်င္ မၾကည့္ခ်င္အဆံုး
မ်က္ႏွာတိကို
ျမင္ရျပံဳးျပရ ဘ၀ဒုကၡမ်ားစြာနန္႔
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရန္သူကို ေတာ္လွန္ဖို႔အခ်ိန္မရ
ေရႊလဒမ်ားကိုက်ည္း တိုက္ခိုက္နီရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

Wednesday, May 20, 2009

သြီးၾကြီးဆပ္ရဖို႔သိမ့္

႐ွိခိုက္အဆက္ဆက္ကပင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း
ကိုယ့္ဘုရင္နန္႔.... ကိုယ့္သမိုင္းနန္႔
Independent Arakan Kingdom လို႔
ကမၻာေပၚမွာ ထင္ေပၚခေရ ငါရို႔ရကၡိဳင္....။

ဘုရားသွ်င္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကြေရာက္ခေရ
ဗ်ာဒိတ္၀င္ျမီ... ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ..
ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးပါလို႔.. ဂုဏ္ယူခကတ္ေတ..
အစိုင္အလာျမင့္မားေရ... ငါရို႔ရကၡိဳင္...။

ခြီးသားေမာင္၀ိုင္း!!
ေအာက္သားငပိ..
စစ္မေၾကာၿငာ အသံမျပဳ
ခြီးၾကံၾကံလို႔
ထီးက်ဳိးစည္းေပါက္
ရင္နာခရေရ... ဖရကၡိဳင္ျပည္...။

လူၾကီးလူလတ္
အစိတ္ေကမက်န္
ဓါးမိုးလွံေထာက္
မ်ဳိးျပဳတ္လားေအာင္
အသတ္ခံခရေရ
ႏွစ္ေလးဆယ္ငရဲခန္းကို
မိန္႔ဂြန္ေဆာင္နီကတ္လို႔ ျဖစ္ဖို႔လား...။

လူမွန္းမသိ
လ,သားရြယ္မွာ
ေလာကအေၾကာင္းဇာမသိဘဲ
အသတ္ခံရ ျမီက်ခေရ
ရကၡိဳင္သြီးတြက္
ေျမာက္ဦးထီးနန္း
ဗမာသီြးနန္႔ဆီးပစ္ေမ...။

DO_OR_DIE


December 31, 2006 ... 11:00 PM

Tuesday, May 19, 2009

“ရာစုအ၀င္ ေတးျခင္း”

ျပႆနာျပတင္းေပါက္က
ျပင္ပ၀န္းက်င္ကို လွမ္းပနာၾကည့္ေက
ျမင္လာရေရ ျမင္ကြင္းတိအားလုံးစြာ
ျပႆနာတိနန္႔ရာ ျပည့္လို ့နိန္လီဖို႔ေယ...။


အျပစ္တင္တတ္ေတဟင္းခင္းထဲမွာ
ရင့္မွည့္နိန္ေရ ပဋိပကၡတိ
ရာစုအသိနန္ ့ဆြတ္ခီ
နီ၀င္ညဇာတိနန္ ့
ခ်န္ထားခကတ္ေမ….။
.................

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၁၈၊၀၅၊၂၀၀၉

Monday, May 18, 2009

လာဖို႔ိနိန္တရက္

ၾကပ္ခိုးအထပ္ထပ္ တန္းဗ်င္းေဒါင္႔က
စဖိုနားမာ ေဆာင္႔ေျခာင္ေခ်ထိုင္
ေျပာင္းဂ်ီ(ဂ်ဳိင္/က်ဳိင္)တလံုးကိုင္လို႔
ထမင္းတလံုံးခ်က္ရဖို႔
မီးခိုးအလံုးလံုးၾကားမာ
မ်က္စိတိတ္တက္နန္႔
လိပ္ေဂါင္းထြက္ပါေအာင္
မီးမွုတ္နီရေရ
အိုအမိ...။

အိမ္ဦးခန္းဘုရားစင္ထက္မာ
မီးပူေဇာ္ပိုင္ေယွာင္
အခန္းလင္းေအာင္ထြန္းထားေရ
မွိဳင္းအူနီေရ မီးခြက္အလင္းေခ်နန္႔
အားျပဳပနာတရားစာဖတ္နီေရ
အိုအမိ...။

ခ်မ္းခ်င္ခ်မ္း မခ်မ္းခ်င္မခ်မ္း
ရခိုင္ေဆာင္းတြင္းမာ
ပဆိုးကိုေဂါင္းကၿခဳံ
ခီြးေခ်တရီြေဘးမာထား
အညာရီထင္းတံုးနန္႔
ေမာင္းဂါေအာက္ေခ်မာ
မီးလွံဳနီေရ
အိုအမိ...။

သူမ်ားတကာသားသမီးတိ
“ဂတ္စ္မီးဖို”နန္႔ အသားကိုကင္
လွ်ပ္စစ္ဆိုစြာရီပိုင္သံုးလို႔
“ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္”အေၾကာင္း
အာေဘာင္အာရင္းနန္႔
ေျပာနီဂတ္ခ်ိန္
အမိခမ်ာ
“ဂတ္စ္” ျဖည့္သည္ဆိုင္းဘုတ္ကိုျမင္
မီးဆြဲထြန္းဖို႔ေလာက္ရာသိထား
Heater ဆိုစြာ ျဖဴလား၊ မဲလား
စိုင္းစားရာမာေတာင္ ပါလီဖို႔မဟုတ္...။

ေအာ္....
မျမဲျခင္း သခၤါရ နိယာမထဲက
ေျပာင္းလဲလာဖို႔တနိန္႔ကို
အမိတခ်က္ ျမင္တိြ႔ရလီေအာင္
နီေကာင္းေအာင္ရာ နီပါလီ အမိ...။
....................

ကိုမင္း

၁၈-၅-၂၀၀၉

Saturday, May 16, 2009

အို....ရကၡိတ႐ို႕

ဘ၀င္မသန္ ့
မပ်င္၀ံ့လို ့
သဇင္ရနံ ့ မရွဴထိုက္ေတလူတိ ….။

အမ်ိဳးစေပ်ာက္
ပိုးက်ေဖာက္လို ့
ရိုးမေအာက္ကို မျပန္၀ံ့ေရလူတိ ….။

ရင္၀ယ္အမွား
ခင္တြယ္ထားလို ့
ပင္လယ္နားကို မလာ၀ံ့ေရလူတိ ….။

အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌာနကို
ျပည့္၀မ႑ိဳင္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္မွ
ရခိုင္ပီဟု ၀ိျဂိဳဟ္ျပဳခ
စာစုသခင္ သမိုင္းတြင္ေရ
အသွ်င္နာဂိႏၵ ဆိုဆံုးမဖို ့
ဗ်ာလႅစီးလို ့ လာဗ်ယ္ေထာ …..။

------
စစ္ေတြ ညိဳသန္ ့

Friday, May 15, 2009

အခ်ိန္တန္ေက သားနားလည္လာလိမၼည္

သားနန္႔အမိေမတၱာတရား
အျငင္းလုစရာစကားကမဟုတ္..။

အေ၀ ! ငါ႔သား
အမိေမတၱာယံုမွားစရာဟိလို႔လား...။

မလိုခ်င္ဘဲနန္႔ရာ
ရလာေရသားေလ႔မဟုတ္...။

ႏို႔ရင္လို႔နီမရ
သက္သာေအာင္လို႔္ရာတိုက္ခေရ
ႏို႔ရည္စက္တိေလ႔မဟုတ္...။

ရင္ထဲကလာေရ
ငါသားေခ်ဆိုေရစိတ္ကအရင္းခံ
ကရုဏာတရားတိမႊန္းပနာ...။

အိုင္း !
ေျပာစရာဆိုလို႔
မ်ဳိးဆက္မျပတ္စီဖို႔ဆိုေရ
အတၱေခ်တခုအတြက္ေဒါ႔ခါ
အျပစ္တင္ေကေလ႔အမိခံ၀ံ႔ေရ...။

အမ်ဳိးဘာသာအတြက္ရာျဖစ္လို႔
အမိလိပ္ျပာသန္႔ေရေ၀ ။ ။

၁၅-၅-၂၀၀၉
ကိုမင္း

Thursday, May 14, 2009

မင္းသာသိေက

မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီဝီးနီလို႔
မင္းကိုတြိ႔ဖို႔အေတာင္ပံတိမဟိေရဘဝမွာ
မင္း၏ ခ်ဳိၿမေရအသံကိုမၾကားရေရနိန္႔
ရင္မွာေၿခာက္သြိသြိနန္႔ပါ…..။

မင္းကိုမတြိရေကေလ့
မင္းအသံကိုၾကားနိန္ရ႐ံုႏွင့္
ေၾကနပ္နိန္ရေရဘဝမွာ
ငါက
မင္းဘားကဖုန္းအလာကိုေမွ်ာ္
တကိုယ္ေတာ္ဘဝနန္႔……။

အေဖာ္ကြဲေရငွက္တေကာင္ပိုင္
မင္းနန္႔အဝီးတနိန္ရာမွာဟိနိန္ေရ ငါက
မင္းပီးထားေရဓာတ္ပံုတိကိုၾကည့္ယင္း
မင္းပီးထားေရေတးၿခင္းတိကိုနားေထာင္ယင္း
ငါ့၏ အိပ္ပ်က္ညဥ့္တိကို
ေက်ာ္လြန္စီခ…….။

မင္းဘားကဖုန္းမလာေရနိန္႔တိမွာ
တခါတလီ
ငါစဥ္းစားမိေရ..
“အခုေလာက္ဆိုေဂ…
မင္းက အၿခားတစ္ေယာက္နန္႔
တြဲေပ်ာ္လို႔ဟိလီဖို႔”လို႔….။

တခါတလီ
ငါစဥ္းးစားမိေရ..
“မင္းနန္႔ ငါ႐ို႕၏အၾကားမွာ
ဘဝတံတုိင္းတိကာဆိုင္းနီလို႔
ေပါင္းဆံုဖို႔ဆိုစြာကဂါး
ၿဖစ္လာႏုိင္ဖို႔လား”လို႔….။

ၿပီးေက…
မင္း႐ို႕၏ဂုဏ္တံတိုင္းေအာက္မွာ
တဘဝလံုးအယံႈးသမားဘဝနန္႔
ယံႈးးနိမ့္နီရဖို႔ကို
ငါေၾကာက္မိေရ……။

ငါက..
မင္းကို
ေၿပာခ်င္ေရစကားတိ
အမ်ားၾကီးဟိေကေလ့
မင္းကိုဖြင့္ေၿပာရဲေရအားအင္သတၱိတိ
ငါ့မွာ မဟိ…..။

ဇာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေက…
ယင္းစကားကိုမင္းၾကားရေရနိန္႔
မင္းက ငါ့ကို
ခါးသီးစြာမုန္းေရနိန္႔မ်ားၿဖစ္လီဖို႔လားလို႔
စိုးရိမ္မိလို႔ပါ…..။

ငါ့ဘဝမွာ
မင္းကိုမွ႐ူးမူးစြာနန္႔
အခ်စ္ဦးအၿဖစ္ခ်စ္မိေရ
ငါက
အကယ္၍မ်ား
မင္းႏႈတ္ဖ်ားက“မုန္းေရ”လို႔ေၿပာလိုက္ဖို႔ဆိုေက
ယင္းအမုန္းတိကုိ ေပြ႔ဖက္ယင္း
ငါ ဇာပိုင္႐ွင္သန္ရဖို႔လဲ
ခ်စ္သူ….။

အခု…
ငါ့ရင္ထဲမွာ
ဇာေလာက္ခံစားနိန္ရေရဆိုစြာ
မင္းသိဖို႔မဟုတ္ပါ…
ၿပီးေက
ငါ့…မင္းကို…
ဖြင့္ေၿပာခ်င္ေရစကားတိကိုလည္း
မင္းသိဖို႔မဟုတ္...။

အကယ္၍သာ မင္းသိပါေက

“……………………………..”…..။

ေမာင္သာလွ

၃၀-၃-၂၀၀၉

အလိုေတာ္ရိမ်ားသို႔

ျမန္မာအငုတ္ကို အဟုတ္ဟုထင္
လုလင္ ဘ၀င္ျမင့္ျမင့္
စပ္ျငင့္ျငင့္
၀မ္းၾကင့္နီပ်ာလား --။

(သာလွဦး)

Tuesday, May 12, 2009

စိတ္႐ူးေရ

မိုးမင္းညိဳ
မရြာတခ်က္ ရြာတခ်က္
ေၾကာင္းပ်က္ေတေလ --။

ေမာင္လူပ်ိဳ
မလာတရက္ လာတရက္
စိတ္ပ်က္ေတေလ --။

ေခ်ာင္းျဖားရီ
ေခ်ာင္းရီတထူး
အညာခြင္ကို မ၀င္ဖူးေက
ျဖား႐ူးေရေလ --။

ညရီတလီ ညဥ့္ရီတထူး
ေမာင္လူပ်ိဳေလ
ေမ့အိမ္ေၾကာက္ကို မ၀င္ဖူးေက
စိတ္႐ူးေရေလ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ႏြားလိုက္လားေရ

ႏြားပတုန္းရာလည္း တဲြတဲြ
မိႏွင့္ဖမွာ မြီးစပ္ေတ
ႏြားေခ်ေနာက္က
မလိုက္ခင္ မိခင္ကဆဲ --။

ခေလာက္ကိုယူ ခ်စ္ေတသူ
ႏြားျဖဴေနာက္က
မကၠလာ နံမွာက်ိဳက္လို႔
ႏြားလိုက္လားေရ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ပန္မရႊတ္

တခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
ႏွစ္ခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
သံုးခြန္းတက္မွာ
ေမာင္ေခၚသံ ညံညံၾကားလို႔
ဘုရားထူးေရ --။

ဘုရားဆို အလိုမဟိ
တရားဆို အလိုမဟိ
ပုေခ်ဆို အလိုဟိ
ေခၚမိစြာရာ --။

လပေကာင္းယာ
ေတာက္လီယာ
လာရာလာလတ္
ျပန္မရႊတ္ပါ ေမာင္းေမာင္ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

လိုက္၀ံ့ဖို႔လား

နပ်ိဳးရာေလ တပင္
ဂရင္ရာေလ တပုဒ္
ႏွင္းမႄကြီ လီမသုတ္
ဆင္ပုတ္ရပ္သို႔
ရည္မွတ္လာ ေျပာပါဖို႔လား
ခ်စ္ေတေမာင္ ေျပာစကားကို
ေမစိုင္းစားလား --။

သေဘၤာမာလိန္ ရီကိုခ်ိန္
မာလိန္သေဘၤာ
ေသာင္းေသာင္းေက်ာ္ ေဖာင္ေတာ္ဦးက
လက္မွတ္စာ ေမာင္ထုတ္ပီးလို႔
မလိုက္၀န္႔ပါ --။

အမိေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀န္႔ပါ --။

အဖေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀န္႔ပါ --။

ခ်စ္သူေခၚ
လူမတူ မယူျမစ္ကို
လိုက္၀န္႔ဖို႔လား --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ေရာက္လာလိမ့္မည္

ခေမာင္းသံုးႀကိမ္ ေက်းသံုးႀကိမ္
သံဂလိမ္သံုးဆင့္
ေတာမွာ၀ီေက ဆင္ေ၀ပြင့္
ငံုးပန္းပြင့္ယာ --။

ယင္းပိုင္ခ်ိန္ခါ ထီးကိုကိုင္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္လို႔
ေရာက္လာလိမ့္မည္ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

အဆံုးစြန္

၀ဲလီပ်ံလီ သံဂလီ
ပ်ံလီငွက္ခါး
ကိုင္းေဟာင္းက်ိဳးလို႔
ကိုင္းသစ္ရွာ
ရပါဖို႔လား
ေမစိုင္းစား --။

အဆံုးစြန္ေက
လက္ပံေယ ကိုင္းမွာ
နားဖို႔က်ေရ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ဆုေတာင္းေရ

ရမ္းၿဗဲမာန္ေအာင္ ေက်ာက္ျဖဴသံတဲြ
စနဲရြာ ေခၚသည္ရပ္မွာ
ေစာမဲက်ီ တည္ေရဓါတ္ကို
ဖူးကတ္ခီမည္ --။

ဆီမီးတတိုင္ ႏွစ္ေယာက္ကိုင္
ပ်ိဳင္တေပါက္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ တူၿပိဳင္ညႇိလို႔
ဆုေတာင္းကတ္မည္ --။

ဆုမေကာင္း
ဖ်က္ေတာင္းကတ္မည္ --။

ပန္းမစင္
ဖ်က္တင္ကတ္မည္ --။

မေကာင္းၾကံ ဖီးရန္မႈကို
ျပဳခလို႔လား --။

ပန္းမစင္
တင္ခလို႔လား --။

ဆုမေကာင္း
ေတာင္းခလို႔လား --။

ငွက္ေမာင္ႏွံ ပ်ံကာ၀ဲ
က်ိမ္ဆဲလို႔လား --။

သူ႔ရည္းစား
ခဲြခလို႔လား --။

သနားဖြယ္ ပုေခ်ေမႏွင့္
ေဒဘေ၀ ေဒဘ၀မွာ
မေပါင္းရေက
ေနာင္ဘေ၀ ေနာင္ဘ၀မွာ
ေပါင္းရလီေယာင္
ျမတ္စိေႏၲ ထံေတာ္ပါးမွာ
ဆုေတာင္းေရ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

က်မ်က္ရည္

လျပာသို ခြာညိဳပြင့္သစ္
ေမာင္လူပ်ိဳ ေမမခ်စ္ေက
ေ၀းပစ္ဖို႔လား --။

ေမာင္လူပ်ိဳ ေမမခ်စ္
ေ၀းပစ္ေသာခါ
တဇာဇာ ငိုခါမ်က္ရည္
က်မ်က္ရည္ ဆည္မရလို႔
ေမာင္လွသက္ႏွံ ပ်ိဳေမာင္စံ
ေ၀ယံနန္းမွာ
ဘယ္ကိုကိုေလ ဘယ္ကိုေစာင္းလို႔
ဘယ္ေစာင္းမ်က္ရည္ --။

ညာကိုကိုေလ ညာကိုေစာင္းလို႔
ညာေစာင္းမ်က္ရည္ --။

သေပါ့ဖ်ာ မြိရာထက္မွာ
တံဘက္ျဖဴ ယူကာအုပ္လို႔
ကိုယ္သုတ္ရေရ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ေမတျပည္ ေမာင္တကၽြြန္း

အယင္ကခါ
ဗာရာဏသီေလမင္းႀကီး --။

ေရႊသမင္ အားတင္လိုက္ေက
ေတာနက္ကလြန္
လူ၀ံေလမႏွင့္
အေၾကာင္းဆံု ျငင္းခံုရာလည္းမလြတ္
နဖူးစာ ပါသည့္၀ဋ္ကို
ခၽြြတ္မကၽြတ္ယာ --။

ေမကားတျပည္ ေမာင္ကားတကၽြန္း
ျမစ္အလယ္ ပိုးျခည္တန္းေယာင္
စာကမ္းကတ္မည္ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

တမ္းလႊဲဇမ္း

အေမာင္အေမာင္ တိုင္မွာေမွ်ာင္
အေမာင္ဇာကေရာင္ --။

သရက္ပင္ညိဳ ရြက္ရိပ္ခို
လူပ်ိဳေပါက္စ တန္းလႊဲက --။

ေက်ာက္စရစ္ေက တန္းတင္
လီရႊင္ေက သြတ္သြတ္
ပ်ိဳေမရီ ျပင္စိုင္ေကျဖတ္လို႔
ရီခပ္ေက ထြက္လာ
ဘူးပြင့္ရံ ၾကာတံပြင့္ကို
တဲြလို႔ပါ --။

လူျမင္ေက ရွက္ေတမခ်ိ
ဘူးပြင့္ရံ ၾကာတံပြင့္ကို
ရႊတ္ပါဖိ --။

ခယင္၀ါးရွည္ ခယင္၀ါးဖ်ား
တဆစ္ေခ်ကို ၿဖီလို႔ထြင္း
စံညႇင္းေက ပုလီ
လက္ဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေျခာက္ေခ်ာင္းခ်ီ
ပုလီစံေက်ာ္
ေမ႐ို႕နီ အိမ္ေတာင္ဖက္က မႈတ္ပ်ာေခၚ
နာေပ်ာ္ေရလား
ေမ့အသံကို တပ္တပ္ေက ၾကားေရ --။

ေမ႐ို႕အိမ္ မီးလံုးလင္းလို႔
ခ်စ္ေတေမာင္မွာ မ၀င္၀ံ့ဘဲ
ျခံနားေက ေယာင္လို႔ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ဇမ္းဖဲြ႕ကတ္မည္

အသက္ရွည္ လွေမရို႕ႏွင့္
နားမလည္ မေခ်ရို႕ႏွင့္
ေဒရက္ဆံု ေဒျပင္၀န္းမွာ
ဇမ္းဖဲြ႕ကတ္မည္ --။

ေက်ာင္းပါးကေတာင္
ရီႊေက်ာင္းေတာင္ ဖိုးေခါင္ႀကိမ္လံုး
တစိတ္ကာ လူမသံုးေက
အျမံဳမေလ --။

လီယင္ယင္ ဆားျပင္စမွာ
ယက္သဲ့ေဘာင္ ကိုင္ကာထိုးလို႔
ငါးယိုးေရလား --။

တရက္ရွာ နပ္စာမျပည့္
ထိုးေရကြန္ခ်ာ
ပုဇြန္ျဖဴ ေမမစားလို႔
ၿဂိဳးသားရွာခီ --။

ညြန္႔ဆယ္ပင္ တပင္ျပတ္
ေမာင္လက္ခ်ယာ ပုေယ --။

သစ္ခ၀ပ္ရာလည္း ပြင့္ျဖဴ
မအူရာလည္း ပင္ဖ်ား
အကိုင္းေခ်မွာ ငွက္၀ါနားေက
ရည္းစားဟိလား ပုေယ --။

ၾကက္သြန္ပင္ အသွ်င္မဲ့
ငွက္ဟသၤာ ပ်ံကာ၀ဲ
ရည္းစားမဟိ --။

သဲေသာင္သဲေသာင္ ေရႊသဲေသာင္
သဲေသာင္ထိပ္မွာ
ဗ်ိဳင္းေဟာက္ေကပိုင္ ငိုက္လို႔
တမန္းျပင္ ငါးကိုေခ်ာင္း
ရေၾကာင္းမျမင္ ေခ်ာေလ --။

ေခ်ာင္းဖ်ားပုစြန္ လိမၼာခံ
ပုဇြန္လိမၼာ ဗ်ိဳင္းအစာ --။

ေမာင္ႏွင့္ေမ အတူတူ
လူခ်င္းကဲြလို႔
စိမ္းကားေရလား ေခ်ာေလ --။

ပင္နန္းရိပ္ခို လွေမပ်ိဳေက
ရယ္ခ်ိဳျပံဳးျပံဳး သြားသႏၲာကို
ပု၀ါဖံုးလို႔ မ်က္လံုးပရိယာယ္
ခ်စ္ဖြယ္ေျပာလို႔
စကားခ်ိဳေရ ပုေယ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

မွာလိုက္ရစီ

ေမ့သခင္မွာ ၾကင္ရာသက္ထား
ခ်စ္ေတသူ ျဖဴေခ်ာေခ်ာလို႔
ကိုယ့္ရည္းစားကို
မခ်စ္ဆို မလိုလို႔လား
မခင္ပံု မယံုစားလို႔
မအပ္၀ံ့လား --။

မခ်စ္ဆို မလိုမဟုတ္
ပ်ိဳေမေယမွာ ရီႊကိုလို
ဂုဏ္ကိုမက္လို႔
ခ်စ္ပါေရလား
ရႊီမလို လူကိုမက္လို႔
ခ်စ္ပါေရလား --။

ရႊီကိုမလို ဂုဏ္ကိုမမက္
ေမအပိ်ဳမွာ လူကိုမက္လို႔
ေမာင္လူပ်ိဳကို ယံုလိုေၾကာင္းႏွင့္
ေတာင္းထားဖို႔ယာ --။

မယံုရေရ ယံုရေရ
စကားႄကြယ္ေက ဟုတ္မည္ႏွမ
မိမၼဥာဏ္ ၀ကၤႏၲကို
ေၾကာက္ရပါေရ --။

လွလူေျပာင္ ေမာင္ကုသႏွင့္
ရူပ၀တီ ဥံဳဒ႑ီမွာ
ပံုသီတခ်က္
ခ်စ္ကၽြြမ္း၀င္ ၾကင္သူလက္ကို
ေက်ာက္မ်က္စိန္ပ်ံ
ရႊီျပည္တန္ကို အပ္ႏွံဖူးေၾကာင္း
ရွိထံုးပံု နိဂုဏ္းေဟာင္းကို
ေထာက္ဆေယၾကည့္ပါ --။

ပံုျပေရ ယံုဖြယ္စကား
႐ူပမယ္ေလ သူ႔လက္ၾကားက
ပုဏၰားဦးယူ အသဲဆူဗ်ာ
စိတ္ပူမဆံုး
ကိုယ္လိုရာ ရတနာကံုးကို
အဆံုးေယခ်လို႔
ကုသေမာင္မွာ ျဖစ္ပံုေၾကာင္းက
ေကာင္းယင့္လားေယ --။

မေကာင္းရာ ဖယ္ကာေယထားပါ
ေဘးကေယပါးလို႔
ကိုယ့္ရည္းစားကို အပ္ထားခပါ --။

ဂ႐ုဏာ မိတၱာသက္ပါ
စံုမက္ေသာ္လည္း
ရွက္စဖြယ္ ရႊီေငြအပ္လို႔
တေယာက္ေမ ပ်ိဳေမစစ္မွာ
မျဖစ္ႏိုင္ပါ --။

ခ်စ္ေတေယာင္ေယာင္
ႀကိဳက္ေယာင္ေယာင္ႏွင့္
အဂေယာင့္မွန္ ဧကန္က်က
ေနာက္ကိုေယဆုတ္လို႔
မဟုတ္မမွန္
အေကာက္ဥာဏ္ ၀ကၤႏၲမွာ
ပ်ိဳေမေယ အကယ္မွတ္လို႔
တပတ္ေကက်ေရ --။

အလွမဥၨဴ သရဖူ ျမင္သူသဲစဲြ
မက္မေျပ သက္ေရႊခဲကို
မခဲြ၀န္႔ပါ --။

ေျမႇာက္ေရပင့္ေရ ေျပာတတ္ေတ
လူလည္လူေနာက္
လူကၽြြမ္း၀င္ လူပင္ေပါက္လို႔
အေကာက္ကိုၾကံ
ခဲမွန္ဖူးေရ စာသူငယ္
ရြယ္႐ံုႏွင့္လန္႔
လွမယ္ပ်ိဳ ေနာက္ကိုတြန္႔လို႔
မခ်စ္၀န္႔ယာ
မရယာ လက္သာခ်ဖိ
သူမ်ားယူ လက္ပူတိုက္ပ်ာ
က်န္လိုက္ပတ္စီ --။

အသက္ထပ္တူ မျငဴစူ
ၾကည္ျဖဴသဲစဲြ
ခ်စ္ေတသူ ျဖဴပုလဲကို
ပီးပါလတ္မည္
သနားခ်စ္ခင္ မိတၱာ၀င္
ၾကင္ႏွမကို စိတ္ခ်ရစီ --။

စကားဆက္ဆံ လက္မခံ
ဖီဆန္ျငင္းလို႔ ခ်စ္ယင့္ႏွင့္ပင္
ေမအပ်ိဳ ရလိုေရးႏွင့္
ေျပာမိစြာရာ
ေမ့သခင္မွာ မွန္ကိုကိုးလို႔
စိတ္မဆိုးကဲ့ --။

သိုင္ေခါင္လည္းလြန္ ၾကက္လည္းတြန္
ေမာင္ျပန္ဖို႔ယာ
ေမစိတ္ေကသာေအာင္
ပဒုန္းေက်ာ္ လီေခၚေပါက္က
ေမာင္မ်က္ႏွာ ထြက္ခါငံု႔လို႔
ျပံဳ႕ျပခမည္ --။

ပုဆိုးေယကြက္ျပာ ကြက္တရာ
ျခဴျခာသတ္လို႔
နပ်ိဳးပင္ကို စုန္လီသတ္ေက
မိုးလင္းပတ္စီ --။

အာ႐ုဏ္တက္လာ ေရာင္ျဖဴလာလို႔
လူရာေလ ထစ
ခ်စ္ေတေမာင္မွာ အသေရရေအာင္
ျပန္ရဖို႔ယာ --။

ျပန္မည္ဆို ပ်ိဳေယႏွမ
ခ်စ္ေတေမာင္ေလ
ဆံစညိဳ ပ်ိဳေယမက
မွာလိုက္ရစီ
ညနီရီ နီဆီေရာက္ေအာင္
လားပါလီ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ေမာင္ျပန္ဖို႔ယာ

မိုးလင္းၾကယ္ႀကီး
ေရာင္ျဖဴလာ ထြက္ခါနီး
ၾကက္ႀကီးလည္းတြန္
မိုးေသာက္ယံ ေမာင္ျပန္ဖို႔ယာ --။

ေမာင္လားေရခါ
ဆံေကသာ ၿဖီကာေလွ်ာ့
ကန္ေတာ့လိုက္ပါ --။

ကတိုးတိမ္ စိုးရိမ္ေႏွာင္းလို႔
မေၾကာင္းၾကကဲ့ --။

ၿဂိဳးေခ်ၾကဴ
မပူလီကဲ့ --။

ငွက္ေတာ္ထိုး
မညိႇဳးလီကဲ့ --။

က်ီးကန္အာ
မရွာလီကဲ့ --။

ဥၾသေမာင္
ဖိုးေခါင္တေယာင္
မတလီကဲ့ --။

ခ်စ္ေတဆို ပ်ိဳႏွမကို
မွာခေရေႏွာင္း --။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခ်ီ ဗြီလီယွက္
ရက္သေပါ့မွာ
ရႊီမ်က္ေတာင္ အသာမွိတ္
အိပ္ဟိလိုက္ပါ --။

အိမ္ေနာက္ဆို ေမာင္းကာေအာက္က
ေမအိပ္ရာကို ေမွ်ာ္ကာၾကည့္
ျပန္လွည့္လားယာ --။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခ်ီ ဗြီလီယွက္
ရက္သေပါ့မွာ
ရႊီမ်က္ေတာင္ အသာမွိတ္
မအိပ္ႏိုင္ပါ --။

မတြိလီရ မျမင္ရလို႔
ကား႐ုပ္ပံု ဆယ္စံုခ်
႐ူပေဒ၀ါ နတ္ထံထံေလ
တူျပန္ခေက
ငယ္ကခ်စ္ေတ ခ်စ္ေမာင္ေမာင္ကို
ႀကိဳက္မ၀ပါ --။

(ရမ္းၿဗဲကၽြြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာ)

မယ္ႏွင့္ေမာင္

အထက္မွာရာေလ သံျဖဴ
ေအာက္မွာရာေလ ပ်ိဳင္ခ်ပ္
အလယ္ေဂါင္မွာ မွန္ေဘာင္သပ္လို႔
ေဗာဓပ္ေက်ာင္းမွာ
အပြင့္မွာရာေလ ၀ါ၀ါ
အညႇာမွာရာလည္း မဲမဲ
ပန္းမစင္ကို တင္မိခလို႔
ေမႏွင့္ေမာင္မွာ မေပါင္းရဘဲ
ကဲြရေရလား ပုေယ --။

ေဒဘ၀ီ ေဒဘ၀မွာ မေပါင္းရေသာ္လည္း
ေနာင္ဘ၀ီ ေနာင္ဘ၀မွာ ေပါင္းရလီေအာင္
တရိစၧာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ငွက္လီလီေလ ငွက္ပင္လည္းျဖစ္ျငား
ေမာင္ကားၿဂိဳးဘို မယ္ကားၿဂိဳးမ
တလင္းရာမွာ ၀ဲကာက်ေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

တရိစၧာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ႏြားလီလီေလ ႏြားပင္လည္းျဖစ္ျငား
တသွ်ိဳင္းတည္းထြန္ တျခံတည္းႏြား
တခံုးတိုင္မွာ ခ်ိဳင္ကာထားေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

ဘုရားေပၚေက ကံ့ေကာ္ေတာသို႔
ေမယင္ယင္ ေမယင္ေသာ္လည္း
ေမေစာင့္နီေ၀
ေမာင္ယင္ယင္ ေမာင္ယင္ေသာ္လည္း
ေမာင္ေစာင့္နီမည္ --။

ဆီမီးရာေလ တတိုင္
ပန္းတခိုင္ႏွင့္ ပ်ိဳင္တခ်ပ္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ေက တူၿပိဳင္ေလာင္းလို႔
ဆုေတာင္းကတ္မည္ ပုေယ --။

(ေက်ာက္ျဖဴနယ္မွ ဇမ္းကဗ်ာ)

ပူဆိပူဆာ

ကိုင္းလီကိုင္းလိုင္း
သစ္ကိုင္းထက္မွာ ဗ်ိဳင္း --။

ဗ်ိဳင္းကားဇာဖို႔ နား႐ံု
ငါးျမင္လို႔ နားေရရာ --။

ငါးကဇာဖို႔ ေပၚ႐ံု
ရီေနာက္လို႔ ေပၚေရရာ --။

ရီကဇာဖို႔ ေနာက္႐ံု
ကၽြဲစိမ္လို႔ ေနာက္ေတရာ --။

ကၽြဲကဇာဖို႔ စိမ္႐ံု
ပိုးကိုက္လို႔ စိမ္ေရရာ --။

ပိုးကဇာဖို႔ ကိုက္႐ံု
မိုးရြာလို႔ ကိုက္ေတရာ --။

မိုးကဇာဖို႔ ရြာ႐ံု
ဖားေအာ္လို႔ ရြာေရရာ --။

ဖားကဇာဖို႔ ေအာ္႐ံု
ႃမြီမ်ိဳလို႔ ေအာ္ေရရာ --။

ႃမြီကဇာဖို႔ မ်ိဳ႐ံု
ပူဆိပူဆာ မနီသာလို႔ မ်ိဳေရရာ --။

(ဗိုလ္မင္းေထာင္မွ ဇမ္းကဗ်ာ)

အရူး စိတ္ကူး

မိုးမျမင္၊လီမျမင္
ရြာျပိဳေအာင္
ခ်စ္မိခါ ျပီးမွ
ပန္းပန္ ရႏိုးႏိုး
ပင္ျမင့္ကို
ေမွ်ာ္ၾကည့္နိန္ရေရ
ဘ၀မ်ိဳး
ငါစိတ္နာေရ...။

တစ္ခုကိုေလ့
လက္ကိုင္ မရေရ
ေဒ လူ႔ဘ၀မွာ
ဇာခ်င့္ကို မဆို
ငါ လိုခ်င္ေရပိုင္
ေျပာင္းလဲလို႔ရႏိုင္ဖို႔
ဘားမီး ဘားကရားပိုင္
စြမ္အင္ သတၱိ တစ္မ်ိဳး
ငါရေက ေကာင္ဖို႔ ႏွ..။

ရုပ္၊ နာမ္
ျဖစ္ပ်က္ သခါၤရ
ဆိုစြာတိေရ
ဘုရားေဟာထားခေရ
မျမဲေရ တရားတိရာလို႔
ငါ သိေကေလ့
မႏုႆတၱ ဒုလႅဘ
ရခ့ဲေရ လူဘ၀ တစ္ခ်က္ေခ်မာ
နင့္ကို သီေအာင္ခ်စ္ေတဆိုေရ
အေၾကာင္းတိကို
ရီမေရာေရ
ရခိုင္သံ ပေပါက္နန္႔
ကဗ်ာ စာတိရီြးလို႔
ငါ နိန္႔တိုင္ေျပာျပခ်င္ေရ ...။

ယေကေလ့...
အိမ္မက္နန္႔ ဘ၀
ဆႏၵ နန္႔ ပစၥဳပၸန္
တထပ္တည္းမက် သိမ့္ေရ
ငါ တစ္ေယာက္
က်ားပါးစပ္ပိုက္ ထဲကို
၀င္ပါလားေရ
ငါးတစ္ေကာင္ ခံစားခ်က္တိနန္႔
ရွင္သန္နိန္ရေရ။ ...။

ေအာ္ ...
ေဒပိုင္ ယူဇနာေပါင္း
ရီြလို႔မရေရ
နင္နန္႔ကြာ၀ီးနိန္ေရ ဘ၀မွာ
ရီျမဳပ္ေရလူ ရစြာလိုက္ဆြဲေရမ်ိဳး
“နင့္ကိုငါ
တာေနာယကၡ ဘီလူးၾကီးပိုင္
ျခဳပ္ထဲမွာ ထည့္လို႔
မံွဳ(ေလွာင္)ထားလို႔ရေက
ေကာင္းဖို႔မလားဂု”လို႔
ဆီးေဆာက္ကေရာက္
ငါ ေတြးမိယင့္ ...။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၁၊၀၅၊၀၉(၂၂:၁၁)

Monday, May 11, 2009

ထာဝရမဲ့ကမၻာ

ထာ၀ရမဟုတ္ေတ
သံတစ္ေခ်ာင္း၏ ဟန္ခ်က္နန္႔
လည္နီေရ ဂ်င္ကေလ့
ထာ၀ရမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ထာ၀ရမဟုတ္ေတ
အုန္းလက္တိၾကားက က်ီးငွက္၏
အသုိက္ကေလ့
ထာ၀ရမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

တာ၀ရမဟုတ္ေတ
နိန္႔နန္႔ညၾကားက လူသား၏
အသက္႐ွဴသံကေလ့
ထာ၀ရမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ႏွစ္ (၂၀၀)ေက်ာ္တုိင္ ကြ်န္ျပဳခံေရ
အာရီယန္ကေလ့
ထာ၀ရမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ရဲမင္းေဘာ္ (AASYC)

ေရာင္နီကိုတမ္းတၿခင္း

မည္းနက္အေမွာင္က်နီေရ
မဟူရာညတစ္ည၏
သန္းေခါင္ယံမွာ
တရီးႏိုးထေအာ္လိုက္ေတအသံ
အိပ္မႈန္စံုမႊား
ထလို ့ေယာင္စြာလား
ေၾကာက္စရာအိမ္မက္ထဲက
လန္႔ႏိုးလာစြာလား
မႈန္တိမႈန္၀ါး
မ်က္လံုးအစံုက ေမွးစင္း
အားတင္းဗ်ာယ္ ဖြင့္ၾကည့္မိေရ
စူးစူး၀ါး၀ါးနန္ ့
ညီးသံတိ
ႀကိဳင္းသံတိ
ေအာ္သံတိ
ကူပါ ကယ္ပါ တစာစာနန္ ့
ေလာကငရဲမွာ
က်ိန္စာသင့္
ဒုကၡအေပါင္းနန္ ့
ခေညာင္းနီကတ္ရေရ --။

ေရာင္စိုင္မဟိေရညမွာ
မႈန္ပ်ပ်ၾကယ္ေရာင္နန္ ့
အေမွာင္ကို အံတု
ေရာင္နီဦးကို ဆႏၵျပဳယင္း ခရီးဆက္
လမ္းျပပီးပါ
အို....လမ္းျပၾကယ္။

ေစာျမဇံ
ရခိုင္ျပည္

“မင္းႏွလုံးသားနန္ ့ငါ့ခႏၶာ”

ဖဲသာမပီးရတိုင္း
ထ ထ ေဟာင္တတ္ေတ ခြီးပိုင္
တ၀ီ၀ီေအာ္နိန္ေရ ေဆာင္းလီျပင္းနန္ ့
ေလးဖက္ေလးတန္က အအီးဓါတ္တိ
ဟဲလ္ဗီးမက္တယ္လ္ေတးျခင္းကို ဆိုပနာ
တလားကနိန္ေရ ညဥ့္
ငါ့ရင္ဘတ္က
မင္းကို လြမ္းနိန္ေရ လျခမ္းေခ် …….။

နာေမမပီးရသိမ့္ေရ အနာဂတ္
ကုန္းရီစုတ္နိန္ေရ ပစၥကၡနန္ ့
ဘ၀ကို ၾကိဳးညွိပနာ တီးၾကည့္ေရ
တခုအသံေလ့ ထြက္မလာ
ယေကေလ့ မင္းကို ငါ လြမ္းေရ လျခမ္းေခ်…….။

မင္းအသံကို ၾကားေကပင္
ငါ့သြီးေၾကာမွ်င္တိ အသက္၀င္
ရုိးမရင္ျပင္က မင္းအလွ
စိတ္ကူးထဲမွာေတာင္ ၾကည့္မ၀
လြမ္းနိန္ရေရ လျခမ္းေခ်…….။

ရပ္၀ီးျမီျခား
ရာသီဓေလ့သစ္တိၾကားမွာ
မင္းႏွလုံးသားနန္ ့ငါ့ခႏၶာ
မင္းအိမ္မက္နန္ ့ငါ့ကဗ်ာ
မင္းျခီရာနန္ ့ငါ့အတိတ္
အငိုမတိတ္သိမ့္ေ၀ လျခမ္းေခ်…….။ ။ ။


၀ံလက္ညိဳ (ရုိးမ၀တီ္)

“အလင္းရွာပုံေတာ္”

ႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္
အလင္းေခ်တစက္
မျမင္တြီ ့ခရ…….၊

ေဒေကာင္းကင္ၾကီးက
အေမွာင္ထဲမွာ
အမဲေရာင္မိုးတိ ရြာခ်…..၊

ေဒနံရံတိက
အနက္ေရာင္ဆီးသားတိ
မြမ္းမံခ်ယ္သ ….၊

ေဒေဂ်ာင္ေခ်ထဲမွာ
ငါ့ဘ၀က ငါ့ကိုမသိ
ငါ့အသိစိတ္က ငါ့ကိုမျမင္
ငါ့ရင္ဘတ္က ငါ့ကိုမခ်စ္္
ႏြံနစ္နိန္ရဗ်ာယ္ေ၀……၊

လူဆန္ေရ အၾကင္နာတရား
မၾကားဖူးစြာ ၾကာလို ့
အဘိဓါန္ထဲမွာေတာင္
ယင္းစကားလုံးမဟိလိုက္ဗ်ာယ္ ……၊

ေထာင့္ေပါင္းစုံက
ဖိႏွိပ္ပိတ္ဆို ့သြီးစုပ္ရက္စက္ျခင္းတိ
အညာရီေပါက္ေတပိုင္ တိုက္စား
မတန္ ့တမ္းစီးဆင္းလားနိန္ ့ယင့္ ……၊

ယေကေလ့
တူေရဒုကၡ
ကိုယ္စီကိုယ္ငွနန္ ့
ငါရုိ ့တိ …. ငါရုိ ့တိ
လက္ခ်င္းထပ္ပနာ
အလင္းရွာကတ္ေမ………..၊

ယုံၾကည္ျခင္းရင္ျပင္ထက္မွာ
ႏွလုံးသားအလင္းဟိစြာ က်ိန္းသီေရ။ ။ ။


၀ံလက္ညိဳ(ရုိးမ၀တီ)
၁၅၊၁၊၂၀၀၉

သီတမ္းစာ အမွာစကား

ႏိုင္ငံေပ်ာက္နိန္ေရ
ရာစုသစ္ပင္ထက္က
အိမ္မက္တိ
ဖူးပြင့္ရင့္မွည့္ခြင့္မရပဲ
ၾကြီက်နိန္ရေရ....။

အသားနာဖို ့စြာကိုေၾကာက္လို ့
လွီးမထုတ္၀ံ့ေရ
ကြ်န္တံဆိပ္အမာရြတ္တိ
ေဒခႏၶာအရီျပားထက္မွာ
ငါ့သြီးကိုစုပ္ပနာ
အသက္ရွင္နိန္ကတ္ယင့္...။

ႏွာေခါင္းအငွားနန္ ့
အသက္ရွုနိန္ရေရ ငါ့အတြက္
ကမၻာ့လီထုက
အာဟာရတိေပ်ာက္
အိတ္ေပါက္နန္ ့ဖါးေကာက္ေတပိုင္
ရီေရာထားေရ အခ်ိန္ကိုေသာက္ပနာ
နီ၀င္နီထြက္ကို ေကာ္ဆဲလို ့
ယစ္ကြန္ ့ေဆာင္နိန္ရေရ....။

မ်က္စိတိမွဳန္သြားတိက်ိဳးနိန္ေရ ငါ့ကို
ေျပာင္းလဲျခင္းတရားက လက္တို ့လို ့ေခၚပနာ
အာရုံဦးအလင္းနန္ ့
ကမၻာ့ရြာသစ္ကို ဖြင့္လို ့ျပလိုက္ေတနိန္ ့
ေနာက္မက်သိမ့္ဆိုေရ အသိနန္ ့
ေနာက္လာေနာက္သားတိကိုမွာခ်င္ေရ...။

ငါ့ပိုင္ ကံၾကမၼာကိုမပိုင္ေရ လူ
ငါ့ပိုင္ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္မၾကည့္ခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို မခ်စ္ေတ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ့္စံကိုယ့္ဟန္ကို မျမတ္ႏိုးခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ဘ၀တထြာေခ်မွာ အဆီယစ္ပနာ အမ်ိဳးကိုပစ္ခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ္ပိုင္ေရႏိုင္ငံကို ျပန္ပနာမထူေထာင္ႏိုင္ခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ့္၀ိဥာဥ္ကို ကိုယ္သစၥာေဖာက္ေတ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ့္သိကၡာကို ကိုယ္မေလးစားေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းနန္ ့ကိုယ္မလားခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ကိုယ့္စာပီစကားကို တန္ဖိုးမထားခေရ လူ
ငါ့ပိုင္ ….
ငါ့ပိုင္ ….
ငါ့ပိုင္ လူကို ရခိုင္သားလို ့မသတ္မွတ္လီပါေက့...။ထူးျမတ္ခိုင္
၁၁၊၀၅၊၂၀၀၉

ရခိုင္ဆိုလွ်င္

မုန္႔တီငရုပ္သီးခ်က္နန္႔
င/ေျခာက္ဖုတ္ကိုရာႀကိဳက္ေကပင္
အခ်ိတ္ကိုဝတ္ၿပီး
သဇင္ကိုရာ ပန္ေကပင္
ငါ့စကားကို ငါေျပာေရဆိုၿပီး
က်င္ဝါသနာပါေကပင္
ရခိုင္လို႔ဆိုပါဖို႔လား --။

မင္းညီမ ငါ့အစ္မရို႕ကလည္း
သဇင္ကိုကား မပန္
ငရုပ္သီးခ်က္နန္႔ မုန္႔တီစားနီစြာမွာလည္း
မင္းအမိ ငါ့အရီးမပါ
ယပိုင္ဆို မင္းနန္႔ငါကား
ရခိုင္လား --။

ငါရို႕အိမ္က သာလိကာ
ငါရို႕စကားကိုရာေျပာ
က်န္ေရစကားကို မေျပာ
သာလိကာကား ရခိုင္လား --။

ရွိကအသွ်င္ ကဝိအေက်ာ္
ပညာေမာ္ရို႕ သတ္မွတ္သမုဒ္
ရြီးဖြဲ႕ေျပာဆို ထားခစြာမွာ
"အမ်ိဳးသီလ၊ ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင့္စြမ္းပါမွ" ေခၚထိုက္ပါသည္
ရခိုင္နာမည္ --။

(ပညာေက်ာ္)

လူေတာ္လူေကာင္း

တေယာက္တည္းအေျပးၿပိဳင္
သူသာအႏိုင္ရ --။

ပထမလည္းသူ
ဒုတိယလည္းသူ
တတိယလည္းသူ
ဆုေတြအကုန္းလံုးယူ --။

ဆရာသမား
သိပ္ေတာ္ပါကလား --။

(သာလွဦး)

ဝက္ထီး

၀က္ကိုအစာေကၽြးစြာ
ခ်စ္လို႔မဟုတ္ပါ --။

ျခံထဲက ၀က္ကို
ပုိးပိုင္မြီးစပ္
နိစိုင္ အစာေကၽြးကတ္ေတ --။

၀က္ႀကီးက
တနိထက္တနိ တရက္ထက္ တရက္
ထီးထီးလာေရ --။

ရီခ်ိဳးဗ်ာယ္
ခါးသပ္ပီးေက
(၀က္ထီး) က
ကေကာင္း ေက်နပ္နီေရ --။

သံေ၀ဂရစရာ
အမ်ားမႀကာ
(၀က္ထီး) ကို လွံနန္႔ထိုးခါ
ကၽြီးလိုက္ေတ ၀က္
ကမၻာပ်က္ေယွာင္ --။

ယၿပီးေက
အသြီးကိုထုတ္
အရီကိုဆုတ္
မီးဖုတ္ၾကပ္တိုက္
(၀က္ထီး)
မ်က္ျဖဴဆိုက္ရပါဗ်ာယ္ --။

ေနာက္ဆံုး လူတိက
၀က္သားကို ခ်က္စားဗ်ာယ္
၀က္ေဂါင္းကို
စြပ္ျပဳတ္လုပ္ပစ္လိုက္ေတ --။

(၀က္ထီး) ဘ၀
ပ်က္စီးရပါဗ်ာ --။

(၀က္ထီး)
ဇာလည္းမတတ္ႏိုင္ပါဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

တသက္လံုးေပါင္းမည္

တသက္လံုးေပါင္းမည္
(ရခိုင္ခြန္းေတာက္)

ပန္းပိေတာက္ တ၀ီ၀ီ
ဖူးပြင့္စီရီ ဟိျပန္လတ္
အတာသႀကၤန္ပဲြကိုလ
ဆင္ႏႊဲကတ္မည္ တူေပ်ာ္ေပ်ာ္ --။

မ႑ပ္ထဲက အပ်ိဳစင္
မိတၲာရီစင္ ေလာင္းပါလို႕
ေဒႏွစ္အတာ ပဲြမွာလ
အသဲနစ္ေအာင္ ေလာင္းမည္ --။

ခ်စ္သူအလွ ရခိုင့္တန္ေဆာင္ကို
ေမာင္ေမာင္ရီစင္ ေလာင္းခ်င္လို႕
မ႑ပ္တကာက လိုက္ရွာရ
ေခၽြးျပစ္ျပစ္ က်ေရ --။

အဂုမွ တြိရစြာကို
မိတၲာေစတနာ ထားပါလို႕
ခ်စ္ရီစင္တေပါက္ကိုလ
သြန္းေလာင္းလိုက္ပါ --။

ခ်စ္သူေလာင္းေရ ျမရီစင္
အသဲဘ၀င္ အီးပါယင့္
အယင့္အယင္ ေပါင္းရစီေၾကာင္း
ဆုေတာင္းလို႕ ေလာင္းပါ --။

ခ်စ္သူအလွ ပ်ိဳကညာ
မာစီသာစီေၾကာင္းကိုလ
အကိုေမာင္ေမာင္ႀကီးမွာလည္း
ဆုေတာင္းလို႕ ေလာင္းေရ --။

မ႑ပ္က ကိုယ့္ခ်စ္သူကို
ပ်ိဳေမာင္အမွန္ မွာခပါယင့္
ကိုယ့္ရိုးရာ ယိုင္ေက်းမႈကို
အသက္ပီးလို႕ ထိမ္းပါ --။

အမ်ိဳးသီလ ေစာင့္သူကိုရာ
မိတၲာေစတနာ ထားပါလို႕
အၾကင္နာဖက္ကာမွ်
တသက္လံုးေပါင္းမည္ --။

စာဆိုတဦး
(15/3/74)

ေသာက္ခါမေၿပာေကာင္း

အတိတ္က ေရႊထီးေဆာင္း ေငြထီးေဆာင္း
မင္းထီးမင္းဘာ ေ၀သာလီသွ်စ္ေသာင္း
ပင္း၀ါခ်ီစစ္ေၾကာင္း ဘင္းဂါခ်ီစစ္ေၾကာင္း
ေသာက္ခါ မေျပာေကာင္း
ေျပာခါ မေသာက္ေကာင္း --။

ေဒ၀န္းႀကီးအေၾကာင္း အသွ်င္ဥတၱမအေၾကာင္း
ဦးေရႊဇံအေၾကာင္း ရဲေက်ာ္သူအေၾကာင္း
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ မည္သည္မည္၀ါ
ေသာက္ခါ မေျပာေကာင္း
ေျပာခါ မေသာက္ေကာင္း --။

ငါ့လိုင္ေျခာင္း မင္းလိုင္ေျခာင္း
တသီျဖည့္လို႔ မျပည့္ေရလိႈဏ္ေခါင္း
စကားေကာင္းနန္႔ တန္လားမတန္လားမသိ
၀ိုင္းမိကတ္ပ်ာယ္ဆိုေက သာလို႔ၿခီ
ေခ်ာင္းက် ေျမာင္းက်ေပါင္း အလီလီ --။

သမိုင္းစာအုပ္ထဲက မင္းထီးမင္းဘာ
ေအကနိမွာ ရွင္ၿပီး ႏိုးထလာေက
ရင္ႀကီးက်ိဳးက်ပါမည္ --။

ငါ့ေယာင္လည္းေကာင္း သူ႔ေယာင္လည္းေကာင္း
ယမကာန႔ံတေထာင္းေထာင္း
လူပ်င္းလူဖ်င္း အျငင္းသန္အေပါင္းရို႕ကို
သြားကၽြတ္ ပါးကၽြတ္ ပရြတ္နရြတ္
ထထြတ္ႀကီလားေအာင္
(ထည့္) ပလိုက္မည္လား မဆိုႏိုင္ --။

ေယေကလဲ့ အေဆြ
ေအကဗ်ာကိုေတာ့
ေသာက္ခါလည္း ဖတ္ေကာင္း
မေသာက္ခါလည္း ရြတ္ေကာင္းပါေရ --။

ရိုးမရင္သြီး
(23/10/2001)

မယ္ႏွင့္ေမာင္

အထက္မွာရာေလ သံျဖဴ
ေအာက္မွာရာေလ ပ်ိဳင္ခ်ပ္
အလယ္ေဂါင္မွာ မွန္ေဘာင္သပ္လို႕
ေဗာဓပ္ေက်ာင္းမွာ
အပြင့္မွာရာေလ ၀ါ၀ါ
အညႇာမွာရာလည္း မဲမဲ
ပန္းမစင္ကို တင္မိခလို႕
မယ္ႏွင့္ေမာင္မွာ မေပါင္းရဘဲ
ကဲြရေရလား ပုေယ --။

ေဒဘ၀ီ ေဒဘ၀မွာမေပါင္းရေသာ္လည္း
ေနာင္ဘ၀ီ ေနာင္ဘ၀မွာေပါင္းရလီေအာင္
တရိစၦာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ငွက္လီလီေလ ငွက္ပင္လည္းျဖစ္ျငား
ေမာင္ကားၿဂိဳးဘို မယ္ကားၿဂိဳးမ
တလင္းရာမွာ ၀ဲကာက်ေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

တရိစၦာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ႏြားလီလီေလ ႏြားပင္လည္းျဖစ္ျငား
တသ်ိဳင္းတည္းထြန္ တျခံတည္းႏြား
တခံုးတိုင္မွာ ခ်ိဳင္ကာထားေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

ဘုရားေပၚေက ကံ့ေကာ္ေတာသို႕
မယ္ယင္ယင္ မယ္ယင္ေသာ္လည္း မယ္ေစာင့္နီေ၀
ေမာင္ယင္ယင္ ေမာင္ယင္ေသာ္လည္း ေမာင္ေစာင့္နီမည္ --။

ဆီမီးရာေလ တတိုင္
ပန္းတခိုင္ႏွင့္ ပ်ိဳင္တခ်ပ္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ေက တူၿပိဳင္ေလာင္းလို႕
ဆုေတာင္းကတ္မည္ ပုေယ --။

(ေက်ာက္ျဖဴနယ္မွ ဇမ္းကဗ်ာ)

စြမ္းအားသွ်င္

အကိုင္းခ်ဳိးလည္း၊ မညႇိဳးပင္ပ်ဳိ
စိမ္းစိုစိုႏွင့္၊ နဂိုအသြင္
စိမ္းေရာင္ဆင္၏ --။

အပြင့္ခူးလည္း၊ အဖူး၀င့္ပ်ဳိ
ရႊမ္းတင့္စိုလွ်က္၊ နဂိုအသြင္
ေရာင္စံုဆင္၏ --။

အရြက္ႃခြီလည္း၊ မႄကြီကိုင္းပ်ဳိ
မိုးကိုေမွ်ာ္လွ်က္၊ နဂိုအသြင္
လွရိပ္ထင္၏ --။

အကိုင္းအပြင့္၊ အရြက္လြင့္လည္း
တင့္ခိုင္ေပစြ၊ ပင္စည္လွသည္
ေလာကအလယ္၊ အလွႄကြယ္ဖို႕
အံ့ဖြယ္စြမ္းေဆာင္၊ ဂုဏ္၀င့္ေျပာင္၏
ေအာင္ႏိုင္သူ႐ို႕စိတ္ဓါတ္တည္း --။

ေစာသွ်င္ေက်ာ္ (ေျမပံု)

မိုးသထအာ႐ုဏ္

ညဥ္႔သန္းေခါင္ေလ၊ အေမွာင္လြန္ေျမာက္
အာရုဏ္ေရာက္လို႔၊ ခတက္ေခါက္ေက
စိတ္ေရာက္ရည္မွန္း၊ သဒၶါဆြမ္းကို
လွဴဒါန္းဖို႔ေလ၊ ခ်က္လတ္ေတ --။

ၿဂိဳးငွက္လူပ်ိဳ၊ ေတးျခင္းဆိုလို႔
စိမ္းညိဳရြက္ႏု၊ ႏွင္းထု၀ီ၀ီ
လီေခ်သြတ္သြတ္၊ တိုက္ကာခတ္ေက
ရင္ဖတ္အီးေရ၊ ခ်မ္းလတ္ေတ --။

အာရုဏ္ပ်ိဳးလို႔၊ မိုးသထမွာ
ႏိုးထအားမာန္၊ ၿဗိန္းေစာင္းသံေလ
ေတာင္ယံကိုဟပ္၊ ဂလိုင္ထပ္ပ်ာယ္
ရိုက္ခတ္ျမည္ဟိန္း၊ စည္ေတာ္ႀကိမ္းေက
ၾကက္သိမ္းထေရ၊ အားရေရ --။

ေရာင္နီသန္းေက၊ ဆြမ္းပန္းရီခ်မ္း
လႈဒါန္းမွ်၀ီ၊ မိတၱာၿမီမွာ
ပီတိႏိႈးေဆာ္၊ သာထုေခၚမိ
မွန္းေမွ်ာ္နိဗၺာန္၊ သံစည္သံလည္း
မာန္စြယ္ႏွိမ့္ခ်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြ --။

ေမာင္နန္းလွ (ေျမာက္ဦး)

ဘဝဒႆန

ငိမ္းခ်မ္းေရ ရြာေခ်တရြာၾကား
ျဖတ္စီးလားေရ ေခ်ာင္းကမ္းနားမွာ
ငါးမွ်ားနီေရကုလေခ်တေယာက္၏ငါးမွ်ားတံပိုင္
ကၽြန္ေတာ္ေရေျဖာင့္လည္းေျဖာင့္ ေကာက္လည္းေကာက္
လူသားထဲက လူတေယာက္ပါ --။

၀မ္းေရးအတြက္
တနပ္ထမင္းကို ရွာႀကံစားေသာက္ယင္း
ဘ၀ပယိုင့္ကို ဇလြယ္သိုင္းလို႔
အရိုင္းေတာနက္မွာ
က်င္လည္က်က္စားခရေရ လူတေယာက္ပါ --။

ဗုဒၶဘာသာဆိုေကလဲ့
သူတပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္လို႔
ပါဏာဋိပါဋာကံကိုလည္း
က်ဴးလြန္ဖူးခပါေရ --။

မုသ၀ါဒါကို အဓိပၸါယ္မဖြင့္တတ္ေကလဲ့
လိမ္၀ါေရဆိုစြာ
ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါေရ --။

အခ်စ္မွာ ၿခီကၽြံလို႔
အျပစ္တခါးပိုက္နန္႔
ဓမၼသစ္က်မ္းကိုလည္း
ဖတ္ဖူးပါေရ --။

နားလည္၏ နားမလည္၏
ကၽြန္ေတာ္မသိပါ
၀ိပႆနာရႈစားစြာမဟုတ္ေကလဲ့
ဥေပကၡာပြားမ်ားလို႔
ကၽြန္ေတာ္အိမ္က ထြက္ခြာလားသူပါ --။

နီမေကာင္းလို႔
စြပ္ျပဳတ္ရည္ ပူပူတခြက္ေသာက္ခ်င္မွ
အိမ္က အမိကို သတိရေရ --။

ေတာ္လွန္ေရးဆိုေရ
အေကြ႔အေကာက္မ်ားေရ
မကၡရာနယ္ၿမီထဲသို႔၀င္ေရာက္
လမ္းစလည္း ေပ်ာက္ဖူးပါေရ --။

အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ယင္း
တရားအမွန္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိခပါ --။

ေပ်ာက္ယင္းရွာ ရွာယင္းေပ်ာက္
ေျပာက္က်ားတေယာက္လည္း ျဖစ္ဖူးပါေရ --။

(Non-Violence) ကို က်င့္သံုးေရဆိုခါမွ
ေပါက္ခါနီး မီးေတာင္ (Volcano) တခုပိုင္
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ
ေဒါသတိပိုမ်ားလာေရ --။

တိုက္ဖို႔ရန္သူက အင္အားေကာင္းလို႔
ကၽြန္ေတာ့မွာ အပ္တေခ်ာင္းေတာင္မဟိပါ --။

ႏိုင္ငံေရးပုစၦာကို
အေျဖရွာဖို႔ႀကိဳးစားယင္း
၀မ္းေရးျပႆနာကို
မေျဖယွင္းႏိုင္သူတေယာက္ပါ --။

ပဋိပကၡနန္႔ ၀ိေရာဓိ
အခုထက္ထိ မေသးကဲြ
ဘဲြ႔လည္းရဖူးပါေရ --။

သူမ်ားကို ေ၀ဖန္လို႔
ကိုယ့္က်ေက မခံ
တန္ျပန္ လွ်ာလွံနန္႔ထိုးသူပါ --။

သတၱ၀ါရို႔သည္
သူတပါး၏ (ႏွမ္းစိေလာက္) အျပစ္ကို ျမင္လြယ္၏
မိမိ၏ (ထန္းသီးေလာက္) အျပစ္ကို ျမင္ခဲ၏ - ဆိုေရ
ဓမၼပဒဂါထာကို အျပန္တရာ ဖတ္ေကလဲ့
အခုထက္ထိ ႏႈတ္က်က္
မရသိမ့္ေရ လူပါ --။

ေယေကလဲ့ ကၽြန္ေတာ္
ဇဲြမေလ်ာ့ပါသိမ့္
ဆက္တိုက္ဖို႔ တိုက္ပဲြအတြက္
အားသစ္တဖန္ျပန္မြီး
ဒါးသြီးလွ်က္ပါ --။

သာလွဦး

အသစ္စက္စက္ရက္

မိုးထ ေရာင္နီသန္းဗ်ာယ္
ငါ႐ို႕တိအားလံုးအတြက္
အသစ္စက္စက္ ရက္တရက္ --။

ညကငိုထားေရ အမိမ်က္လံုး
တတြတ္ရဲဗ်ာ မ်က္ရည္တိ စိုနီတုန္း --။

(အားတင္းထားပါအမိ) လို႕
ေျဖသိမ့္စကားက လဲြ
တခုလည္းမတတ္ႏိုင္ေရသားတိကိုယ္စား
ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါယင့္။

နီပူဒါဏ္ေၾကာင့္
နီႀကံႀကံဆံပင္နန္႔ ငါ့အစ္မ
၀မ္းနည္းစရာတိမ်ားေရခါ
ဇာကို၀မ္းနည္းရဖို႔လဲမသိလို႕
(အကၽြန္မငိုေအာင္ က်င့္ထားေရ) လတ္ --။

မေတာ္မတရား ေစာ္ေစာ္ကားကား
ယုတ္ကန္းတိ အႏိုင္က်င့္ခံရတိုင္း
တက္ေခါက္အံႀကိတ္စြာမ်ားလြန္းလို႕
ၿပံဳ႕လိုက္ေတအခါပင္
တင္းနီေရမ်က္ေၾကာနန္႕
ငါ့ပါပါ ငါ့အစ္ကို --။

ေရာင္နီသန္းေရ
အသစ္စက္စက္ ရက္တရက္ကို
ငါ႐ို႕ ဘေဇာင္ႀကိဳဖို႕ေရာင္--။

(ဇုန္ဒတ္)

ဘုရားကိုက်ားကိုက္ၿခင္း

အယင္ကခါ
ဗလာရြာမွာ
အေသ၀နာဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေတ --။

တရက္နိ နဂါးငမိုက္
အေသ၀နာခါးပိုက္က
မေရႊဥကို က်ားကိုက္ေတဇာတ္
ကျပလတ္ --။

ေတမိယဇာတ္ ကဖို႕စြာ
ခ်က္ခ်င္းျပန္ပ်င္လိုက္ရေရ --။

က်ားကဖို႕လူ
က်ားရီယူ၀တ္
က်ားေဂါင္းစြပ္ပ်ာယ္
အလွည့္ကိုေစာင့္
ဇာတ္စင္ေဒါင့္မွာအိပ္နီေရ --။

ယေလာက္စြာမွာ တေယာက္က
ဇာတ္စင္ကိုဓါးနန္႕ခြတ္လို႕
သိဒၶတၳမင္းသား
ေတာထြက္ခန္း ကဆိုခါ --

ခႏိၲကကို ပရုန္းနရုန္းႀကိဳးတုတ္
တေယာက္က ေမာင္စံလုပ္ပ်ာယ္
ဇာတ္ခန္းပ်င္လို႕
မာရ္နတ္ေတာင္မတားရသိမ့္
က်ားသမား
ပတ္သံၾကားစြာနန္႕ယူထည့္လိုက္စြာ --

သိဒၶတၳ
က်ားကိုက္ခံလိုက္ရေရ --။

ပန္ (စစ္ေတြ)
ရိုးမမဂၢဇင္း အမွတ္ (၃)

ယခီး

ရခိုင္စင္စစ္
ယခီးျဖစ္သည္
အႏွစ္ႏွစ္ရာကၽြန္သက္ေၾကာင့္ --။

ယခီးေပ်ာ္ပါး
၀ေအာင္စားသည္
၀မ္းကားဖူးေရာင္လာေသာေၾကာင့္ --။

(သာလွဦး)

ယခီး(ႏွင့္)ဗခ်ီး

ဗခ်ီး ယခီး
လံုးထြီးထြီး --။

ဗခ်ီးအီးပါ
ယခီးနာ --။

ဗခ်ီးအီးေပါက္
ယခီးေၾကာက္ --။

(သာလွဦး)

ေမာင္ဝိုင္းေခ်

တဖဲြ႔တစင္ေထာင္ေသာသူ
ငသံေတြႏွင့္တူ --။

ငသံေတြကို အားပီးလူ
ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းႏွင့္တူ --။

(သာလွဦး)

(ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေမာင္၀ိုင္းေခ်တိမ်ားနီသိမ့္လို႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ပ်က္စီးနီရပါသည္။)

အတၱစီးေၾကာင္းတေလွ်ာက္

အပိုင္း (၁)

ရာစုႏွစ္ (၂) လီျဖတ္သန္း
ကႏၲရခရီးၾကမ္းေအာက္
ကၽြန္သားေပါက္ဘ၀ ခံစားနီကတ္ရလို႔
ဖက္ဆစ္အညစ္အေၾကးတိကို
တြန္းလွန္ဖယ္ယွားလိုေရစိတ္
ယိုစီးမွိတ္က် ေျဖသိမ့္လို႕ပင္မရႏိုင္
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ၾကမၼာ
ကိုယ္႐ို ့ရာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္
ဘ၀င္မက်ႏိုင္ေရ
သူ႕ကၽြန္ဘ၀ျမင္ကြင္းထဲ
အဓမၼျပဳက်င့္ လုယက္ညႇင္းဆဲသတ္ျဖတ္
အသည္းကို လွီးျဖတ္စြာပိုင္ အခံရခက္လို႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ကိုင္
ယိုင္လဲၿပိဳပ်က္နီေရ ျပည္ႀကီးရခိုင္က ထြက္ခြာ
အစိတ္စိတ္အမႊာမြာ ၿခီဖ်က္ရက္စက္
ဖက္ခြက္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမွတပါး
တျခားမဟိ ယံုၾကည္ခလို႔ --။

အပိုင္း (၂)

စ႐ိုက္တူရာ မိတ္ျဖစ္ရာလတ္
ယံုၾကည္မႈတူလို ့ဦးတည္ခ်က္တူရာ စုဖြဲ႕
ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႕အေရး
ညီညာလက္တြဲ ေပါင္းဖက္မိခေကလ့ဲ
အသွ်င္ျမတ္နာဂိႏၵ ထြင္းထုခေရ
မ်ိဳးေစာင့္ေမာ္ကြန္းကိုမွ မေထာက္မညႇာ
ကိုယ္လိုရာ အတၲေခ်တခု
အေၾကာင္းျပဳေရ ပဋိပကၡ
အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္ထိေအာင္
မီးေလာင္ခံကတ္ရေရ သာဓက
တြိခကတ္ဗ်ာ မဟုတ္လား --။

အပိုင္း (၃)

ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ
အေျပာင္းအလဲ တခ်ိဳ႕ၾကားက
အတၲမေနာ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေရခါ
တနပ္စာကို တသက္တာထင္ပနာ
ကၽြန္ဇာတာကို ဖက္တြယ္ယင္း
ငါ-မွ-ငါ ေဒါမာန္ခင္းလို ့
အျမင္ခ်င္းဖီလာ ကိုယ္ထင္ရာခိုကိုး
အမ်ိဳးနန္႔သီလကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
ညီၫြတ္မႈကင္း အခ်င္းခ်င္းဗိုလ္က်သတ္ျဖတ္
ပရမတ္နန္႕ ၀ီးကြာကတ္ရေရ --။

အတိတ္ကိုျပန္ၾကည့္ပါ ဗလင့္
၁၁၄၆ - က ေဒကနိထက္တိုင္
ေအာင္လံမထူႏိုင္ဘဲ
ေတာ္လွန္ေရးေတာက္ေလွ်ာက္
သီ-သူ-သီ ေပ်ာက္-သူ-ေပ်ာက္
ဇာတ္တူသြီးကိုေသာက္လို ့
ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္နာလံထူႏိုင္ဖို႕ဆိုစြာ
အမွန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕လားေယ ---။

(အဥၥနလုလင္)

အထည္ၾကီးပ်က္

ပညာဟိျဖစ္ၿပီး
ပညာမဲ့သူကို
ခ်ဥ္ဖတ္ဟုေခၚသည္ --။

ခ်မ္းသာၿပီး
ေပြသာမဟိသူကို
ဖက္ခြက္ဟုေခၚသည္ --။

ဇတ္ျမင့္ၿပီး
ဇတ္နိမ့္သူကို
ယုတ္ကန္းဟုေခၚသည္ --။

(သာလွဦး)

ညကစစ္သားသံုးေယာက္

ညက ျမန္မာစစ္သားသံုးေယာက္
ရြာထဲေရာက္လာၿပီးေက
၀က္ေတာင္း ၾကက္ေတာင္း ခြီးေတာင္း
အရက္လည္းေတာင္း ေသာက္ၾကဴးကတ္ေတ --။

နီ၀င္ေက သူေသာက္ၾကဴး႐ို႕
(လက္နက္အားကိုးနန္႔)
တေယာက္မက်န္ မိမၼေခ်႐ို႕ကို
မီးပံုေဖၚလို႕ ကခိုင္းေရ --။

ညဥ့္နက္လာေက
(လူအ႐ိုင္း႐ို႕)
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမကိုလည္းမမႈ
အားဓမၼျပဳက်င့္ကတ္ေတ --။

ညက ျမန္မာစစ္သားသံုးေယာက္
ရြာထဲေရာက္လာၿပီးေက
အဘာကို (စခန္းတေခါက္လိုက္ခဲ့ပါ) လို႕
ေခၚလားခစြာ
ေနာက္တရက္မွာ
လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္
မ်က္ႏွာလည္းခ်ဳပ္လို႕
ရြာဦးက ဇရပ္ရွိမွာ
က်ားထိုးသတ္လိုက္ကတ္ေတ --။

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ကိုလည္း
ေပၚတာဆဲြလို႕
ေခ်ာင္းဖ်ားေခၚလားခစြာ
တခါလည္း ေပၚမလာလီဗ်ာယ္ --။

ေက်ာ္၀င္းေခ် (ေပါက္ေတာ)

ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္

တိုက္ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္
တေကာင္က ျမန္မာေယာက္ဖ
တေကာင္က ကုလားေယာက္ဖ
တေကာင္ႏွင့္ တေကာင္ခြတ္
အိမ္သွ်င္က အျမင္ကပ္
ႏွစ္ေကာင္စလံုးကို သတ္လို႔စား --။

(သာလွဦး

ကႏၱာရလူသား


ရီမဲ့ငါး
ရီမစြတ္ေသာ သႀကၤန္
ရီယွားေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဘီးယားႏိုင္ငံပိုင္
ကိုယ့္ဘ၀က
ေျခာက္သြိလွပါေရ --။

(သာလွဦး)

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
မင္းသမီးအပ်ိဳမေခ်ကို
ဂင္တိုတို လူဘိန္းစားနန္႔
ထိမ္းျမားႏိုင္ဖို႔လား --။

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
မင္းရို႔အိမ္ကို ဓျမတိုက္
မင္းဖလိုင္ဖင္းကို ဒါးနန္႔ခြတ္
လူသတ္ဓျမေကာင္နန္႔
မင္းသမီးဘုတ္ဆံုမကို
ပီးစပ္ႏိုင္ခန္႔လား --။

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
အစာျဖစ္လို႔ မင္းမယားေက်ာက္ေပါက္မကို
အိမ္ေပၚထက္က ႏွင္ခ်ေရလဲ --။

လင္ေမွ်ာင္ထားခါ
အသဲနာသည္
စ်ီးကိုၿပီးလီ ညီညြတ္ေရး --။

သာလွဦး
(21/11/2007)

သၾကၤန္နဖူးစာ

ပ်ိဳႏွမရို႕စုရံုးဗ်ာယ္ ၀ိုင္းဖဲြ႕လို႔ဆိုကတ္ပါေရ
ပ်ိဳႏွမရို႕စုေပါင္းဗ်ာယ္ ၀ိုင္းဖဲြ႕လို႔ကကတ္ပါေရ

လွပါေရ အ၀တ္အစားဆင္တူညီညီ
ဆံထံုးမွာက ပိေတာက္ပန္းကိုယ္စီကိုယ္စီ
ႏွခြမ္းဆို႔နန္႔ မိတ္ကပ္နီနီ
ႏွိမ္းလို႔ ယိမ္းကလို႔ ေမာင္ရို႕ကို ေစာင့္ႀကိဳသည္ --။

ရိုးရာစိုင္လာ ရခိုင့္အတာသႀကၤန္မွာ
ရီေလာင္းလို႔ေပ်ာ္ပါး ခ်စ္စကားရို႕ဖြင့္ေျပာ
သေဘာရိုးရိုး စိတ္မဆိုးပါ --။

ေျပာေျပာလိုက္ပါ ခ်စ္ခ်စ္ေၾကာင္းကို
သႀကၤန္ရက္အတာမွာ သႀကၤန္နဖူးစာ --။

(ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ ခ်စ္ေတအေၾကာင္းကို ရင္ထဲမွာ မ်ိဳမထားကဲ့
ေအပိုင္လွေရ အေကာင္မေခ်တိ ေဒတသက္မွာ တခါလည္းမတြိဖူး
ပန္းပီးေက လက္ခံပါေ၀ ခ်စ္ေတဆိုစြာ ေအရာမနား)

တႏွစ္တခါ သႀကၤန္က် ရီေလာင္းဖို႔ေမာင္ေရာက္လာေရ
ခ်စ္ႀကိဳက္ေတ မိတၱာစကားကို အေလးထားလို႔ လက္ခံပါေ၀။

ခ်စ္ေတႀကိဳက္ေတဆိုေက လက္ခံပါမည္
ကတိသစၥာတည္မည္စကားကို မရီးရို႔ကၾကားခ်င္ပါေရ။

ခ်စ္တူကိုယ္တူ သက္ဆံုးတိုင္ေပါင္းကတ္ပါမည္ေလး။

႐ြာသူၾကီးထံုးဗူး

နန္းျမင့္ေတာ္၀င္
ပန္းသဇင္လွ်င္
အပင္ၿခီရင္း
ႄကြီသက္ဆင္းလွ်က္
မ၀င္းမေျပာင္
အေရာင္ႏြမ္းညွိဳး
ညွာတံက်ိဳးလို႔
ဘ၀မိုးေမွာင္က်လားခဗ်ာ --။

လမ္းေဘးက သဇင္ပန္း
ထိုေခါက္ရမ္းကို
ထိုလူနမ္း ေဒလူႃခြီ
ေဒလူမႊီ ထိုလူက်ံဳး
(ရြာသူႀကီးအိမ္က) ထံုးဘူးပိုင္ေယွာင္ --။

ညဥ့္လံုးေပါက္
လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္
မာက်ဴရီမီးလံုးမ်ားေအာက္
အေရာင္ႏြမ္းေပ်ာက္
နယူးေယာက္မွာ ဒူးေထာက္
သဇင္ပန္းေျခာက္ --။

(သာလွဦး)

ပန္းၿမတ္သဇင္

ပန္းျမတ္သဇင္ - ပန္းသဇင္ - သဇင္ေပၚစ
ႏွင္း၀ီ၀ီေက - နတ္ေတာ္လ --။

ၿပိဳင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း
ခေမာင္းပင္မွာ - သဇင္ပန္း --။

ဆြတ္ခီဆြတ္ခီ
မယ္ႏွမမွာ - သဇင္ပန္းကုိပန္ရစီ --။

ႏွမပန္ခ်င္
ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္ေတ - ပန္းသဇင္ --။

မယ္ၾကင္ေမာင္ေ၀ - တက္လို႔ဆြတ္ေက
ရခေရ --။

ပန္းပြင့္သဇင္
မယ့္ေဂါင္းထက္မွာ - လွလုိ႔ပင္ --။

တ၀က္ကုိပန္ - တတန္ေနာင္က်ဳိး
ျမတ္စိေႏၲေလ - ေညာင္ရည္အုိးမွာ
အျပည့္ထုိး --။

ေမာင္ႏွင့္ႏွမ
သဇင္ပန္းကုိ - အရင္းတည္
ေမာင္မယ္ႏွစ္၀
အခါတန္ - သႀကၤန္လမွာ ေပါင္းရပါစီ --။

ဆံေတာ္ရွင္ေလ - ေစတီရင္းမွာ
ဆုေတာင္းလီလည္း - ဆုေတာင္းလီ --။

(ရခုိင္ကၽြန္းရြာကဗ်ာ)
(ရွာေဖြတင္ျပသူ - ခိုင္ေဇယ်)

သုေတသီ

သုေတသီဟု
ပညတ္ျပဳေသာ
ဗဟုသုတ
လြန္ႄကြယ္၀ေသာ ဆရာ --။

ကမၻာ့သမိုင္း
ျဖစ္စဥ္တိုင္းကို
ပိုင္းျခားေ၀ဖန္
တိက်မွန္ေသာ ဆရာ --။

ျမန္မာရာဇ၀င္
က်မ္းစံုလင္ကို
ရင္သတ္မိေမာ
ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ ဆရာ --။

ပိဋကတ္သံုးဖံု
အလံုးစံုကို
အာဂံုေဆာင္လွ်က္
ႏႈတ္က်က္ရေသာ ဆရာ --။

ရခိုင္သမိုင္း ရခိုင္စာက်
ေလ့လာႀကိဳးကုတ္
ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ရန္
သူက မိကြန္ေဆာင္နီ၏ --။

ဟက္ကရီက်မသား
၀မ္းဖားဖား
ကားရီကားရား
၀က္ပိုင္ေယွာင္စား
၀က္ပိုင္ေယွာင္လား --။

ဘဲြ႔လံုးထီးထီး
ထန္းသီးလံုးထက္ႀကီး
ဓျပဳတ္သီးထက္ႀကီး
(လီးလိုက္ေတပင္) ထမ္းလို႔မပါ
ကာလနာ --။

ေမာင္ေဂါက္ (ရခိုင္ျပည္)

မ်န္မာစကားသိပ္ေပတာပဲေမာင္မင္း

၀မ္းေရးအတြက္
အသက္ဆက္ဖို႔
မရွက္မေၾကာက္
ေဖာက္ပါရသည္
ကတိဟူေသာ က်ိန္သစၥာ --။

ထြက္လာခါစ ရဲရဲေတာက္
ပါးစက တေပါက္
အခုက ေလးငါးေျခာက္
ခြံ႕ရေကၽြးရမေလာက္
(ေျဂာက္ေျဂာက္) နန္႔
ေဂ်ာက္ထဲကို ေက်ာက္သီးခ်ေယွာင္ --။

စားလည္း ကေကာင္းစားႏိုင္ကတ္ေတ
စာသားျပင္းေခ်တိကိုၾကည့္ --။

တိုင္းျပည္အီးအီး မအီးအီး
အေရးမႀကီး
၀မ္းမီးအီးဖို႔ အေရးႀကီး --။

တိုင္းျပည္ေကာင္းစားစား မေကာင္းစားစား
သတိမထား
မယားေကာင္းစားဖို႔ အဓိကထား --။

လူမ်ိဳးေခ်ာင္းက်က် မက်က်
ကိုယ္ဂြမက်ေက က်ီ --။

(ယခိုင္ပ်ည္က်ီး သီးခ်ားလြတ္ေမ်ာက္ေယးအတြက္
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပဲြ၀င္က်)

ငုတ္ယင္းေပၚ ေပၚယင္းငုတ္
ျမဳတ္ယင္းေလွာ္ ေလွာ္ယင္းျမဳတ္
စင္းျပတ္ျပဳတ္ --။

ငပ်င္းေလာင္းေလွာ္ပိုင္ေယွာင္
ႀကိဳးကမျဖဳတ္ ေလွာ္ယင္းစစုန္းျမဳတ္
ေတာ္လွန္ယင္း
အမ်ိဳးျပဳတ္ကတ္လိမ့္မည္သတိထား --။

(မ်န္မာစကားသိပ္ေပတာဘဲ ေမာင္မင္း)

(သာလွဦး)

ဝက္ထီး

၀က္ကိုအစာေကၽြးစြာ
ခ်စ္လို႔မဟုတ္ပါ --။

ျခံထဲက ၀က္ကို
ပုိးပိုင္မြီးစပ္
နိစိုင္ အစာေကၽြးကတ္ေတ --။

၀က္ႀကီးက
တနိထက္တနိ
တရက္ထက္ တရက္
ထီးထီးလာေရ --။

ရီခ်ိဳးဗ်ာယ္
ခါးသပ္ပီးေက
(၀က္ထီး) က
ကေကာင္း ေက်နပ္နီေရ --။

သံေ၀ဂရစရာ
အမ်ားမႀကာ
(၀က္ထီး) ကို လွံနန္႔ထိုးခါ
ကၽြီးလိုက္ေတ ၀က္
ကမၻာပ်က္ေယွာင္ --။

ယၿပီးေက
အသြီးကိုထုတ္
အရီကိုဆုတ္
မီးဖုတ္ၾကပ္တိုက္
(၀က္ထီး)
မ်က္ျဖဴဆိုက္ရပါဗ်ာယ္ --။

ေနာက္ဆံုး လူတိက
၀က္သားကို ခ်က္စားဗ်ာယ္
၀က္ေဂါင္းကို
စြပ္ျပဳတ္လုပ္ပစ္လိုက္ေတ --။

(၀က္ထီး) ဘ၀
ပ်က္စီးရပါဗ်ာ --။

(၀က္ထီး)
ဇာလည္းမတတ္ႏိုင္ပါဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

ပန္ခ်င္သူ

ရက္ျပတ္ လွည့္မၾကည့္ပါကဲ့
ေမွ်ာ္သူရင္က်ိဳးေအာင္
သေရာ္စြာလာ --။

မင္းမ်က္၀န္းက
ရင္ကိုလန္းစီလို႔
ေတာ္၀င္ပန္းကိုမွ
တမ္းတလိုခ်င္ --။

ပန္းျမတ္အထြဋ္သဇင္
အာကာမွာယဥ္ယိမ္းလို႔
ႀကိဳင္မႊီးေရအသွ်င္ --။

ရႊီတူေငြတူ သရဖူျဖစ္လို႔
ခ်စ္လြန္းရၾကင္ --။

(သာလွဦး)

ဇာကိုလားလို႔ ေၿဖရမည္

ဆီးႏွင္းစိုစို ျပာသိုလည္းလြန္
လက္ပံပြင့္ဖူး ရာသီေျပာင္း၍
တေပါင္းကူးေသာ္ --။

၀မ္းႏူးစဖြယ္ ေတာၿမိဳင္လယ္မွာ
တြန္ျမည္ယင့္ယင့္ ရင္ကိုဖြင့္လွ်က္
ပင္ျမင့္ထိပ္ခ်ာ ကိုင္းအညွာမွာ
နားကာလွမ္းေထာက္ ျမကန္သာကို
၀ဲလာေရာက္ကာ ရီေသာက္လာေသာ
ဥၾသရြယ္ပ်ိဳ သာျခင္းဆိုေက
ဇာကိုလားလို႔ေျဖရမည္ --။

ေတာင္ကမူမွာ ဂူလည္းၿပိဳပ်က္
ႏြယ္ျမက္ေဆာင္းေဆာင္း တေရာင္းေရာင္းျဖင့္
ရွိေဟာင္းဘုရား ဥေကၡာင္းက်ိဳးမွာ
ၿဂိဳးညိဳနားေက ဇာကိုလားလို႔ေျဖရမည္ --။

ေညာင္ၾကပ္ၿမီမ်ိဳ ဇာတီအိုလည္း
ၿပိဳပ်က္ယိုယြင္း ကိုးကြယ္သူေလ
လူသွ်င္ကင္းလို႔ သတင္းနီ၀င္
လပျပင္မွာ ဟင္းလင္းျမင္ေက
ဇာကိုလားလို႔ေျဖရမည္ --။

(သာလွဦး)

ခုနစ္ရက္သတၱတပါတ္

တလဂၤုနီ တလလၤာ
နိျမတ္ရက္ရာဇာ --။

အၤဂါ ဗုဒၶဴး
ရႊီၿမိဳ႔ေျမာက္ဦး ေအာင္သံက်ဴး --။

ၾကသားပတီး ေသာက္ၾကာ
စည္ေတာ္လည္းတီး မဂၤလာ --။

စနီ နဂါးေမာက္
အေခါင္မိုးသို႔ေရာက္ --။

အနာ


ပစကေတာ့ ေ၀သာလီ
လက္မွာေတာ့ ၀ီစကီ --။

(သဇင္ၿမီ သန္႔ႏိုင္)

သံုးသပ္ၿခင္း

အေ၀သူငယ္ခ်င္း
မင္းလည္းရခိုင္ ငါလည္းရခိုင္
ငါရို႕တိမွာ ေဖ်ာက္သင့္စြာက
ဆင္းရဲသူ လူမဟုတ္
ပုဇြန္ျဖဴငါးမဟုတ္
ဆင္းရဲေကႏွိမ္ ရတတ္ေကမုန္း
အႀကံတူ ရန္သူ ကိုယ့္ထက္သာမႀကိဳက္
ေဒပိုင္စိတ္ထား အတၱမ်ားနန္႔
အမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္
ဇာမ်ိဳးခ်စ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ --။

(ဦးသာေမာင္)

ရခိုင္သားႏိုင္ငံေရး

ေျပာခါ လြတ္လပ္ရီး
လုပ္ခါ ဖြတ္ခ်ီး --။

ေျပာခါ ဒီမိုကေရစီ
လုပ္ခါ လီမိုကေရစီ --။

ေျပာခါ လူ႔အခြင့္အေရး
လုပ္ခါ သူ႔အခြင့္အေရး --။

ေျပာခါ ညီညြတ္ေရး
လုပ္ခါ နဖူးကဲြ ဒူးၿပဲ --။

အယင္ခါ က်င္သန္
အခု နရန္းလန္ --။

ေအာက္အီးအီးတြန္ေသာ ဝံလက္

ရဲရဲေတာက္
အေမာက္နီနီနန္႔
တိုက္ႀကက္ဖႀကီး
အီကရီးမတြန္ --။

မာန္ေပါက္ေပါက္
တြန္ေဟာက္လိုက္သည္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္းသူရဲ

အဖဲြ႕အစည္းတခု၏နယက
အႀကံပီးအရာဟိႀကီးပ
႐ုတ္တရသီဆံုး
သွ်င္လူအားလံုး
ယူက်ံဳးမရ ႏွၿမိဳးတသ
အဖရခိုင္ျပည္၏
သားေကာင္းရတနာၾကယ္မြန္
အခ်ိန္မတန္ခင္
ကြယ္လြန္စြာေစာ
အကၽြႏု္ပ္႐ို႕အား
ေၾကာခိုင္းလားဗ်ာယ္
ဘေစာင္ပ်င္လို႔ ရက္စက္စြာလဲ
ေခၚေကလည္းမထူး
ငိုေကလည္းမၾကား
ဥပေကၡတရားနန္႕
မရဏရထားစီးလို႕
ကၽြတ္လားခဗ်ာယ္ ---။

အေလးျပဳကတ္
ရပ္ေစာက္ရပ္ကတ္
ေဂါင္းၫြတ္ဂုဏ္ျပဳ
(၃) မိနိေလာက္
ေကာင္းရာသုဂတိ လားစီဖို႕ ---။

ဆရာႀကီးေရ
စာသမား ပီသမား
ဘာသာေရးသမား
စာေဟာဆရာႀကီး
ဘိေႏၶာယမ္းကု
စြယ္စံုရ ပါရမီသွ်င္
မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္
ႏိုင္ငံေရးသမား ေတာ္လွန္ေရးသမား
လူအမ်ားက နာမကင္းပြန္း
အမႊမ္းတင္ေခၚေ၀ၚ
ေဒၚလာသန္း (၅၀၀)
(Project) ဆရာႀကီး ---။

ဆရာႀကီးခ်န္ခ
ေဂ်ာင္ထဲက အညတရ
ေတတၲာတလံုး
ပုလဲကံုးရတနာ
အႆျပာသိန္းသန္း
နီျမန္းေသာ ပတၲျမား ---။

ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ
ႏြမ္းရိႀကီမြ မႈိတက္လွ်က္
အ၀တ္စနန္႔ထုပ္ပိုး
ပိုးထိုးႄကြက္ကိုက္
လက္ႏွိပ္စက္မူ ေဆာင္းပါးတပုဒ္
မဂၢဇင္းတအုပ္က
ေကာ္ပီကူးထားစြာ ---။

၄င္းအျပင္
စာလံုးမပီမျပင္
(Type) ႐ိုက္ထားေသာ
ဘာသာျပန္တမူ ---။

ဆရာႀကီးသည္
စာပီကို အသက္ထက္ျမတ္ႏိုး
တန္ဖိုးထား၏ ---။

ေဂ်ာင္ထိုးသိမ္းထား
ႄကြက္ကိုက္စား၏ ---။

မည္သူမည္၀ါ
အသူပင္လာေတာင္းေတာင္း
မပီး ---။

အာဂပုဂၢိဳလ္ ေခသူမဟုတ္
သို႕အတြက္ေၾကာင့္
(အႀကံပီးႀကီး - နယကႀကီး)
ေကာင္းခ်ီးကင္းပြန္း
အမႊမ္းတင္က်ဴး
ရြာဦးနတ္ပိုင္ေယွာင္
ပူေဇာ္ပသ ကိုးကြယ္ရစြာ ---။

ဆရာႀကီးျမတ္ႏိုး
တန္ဖိုးထားေသာ
ျပည္တန္ပတၲျမား
(ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္း) ကို
ဆရာႀကီးစီးရာ
သသၤရာရထားလားရာ
တဖ၀ါးမကြာ ကပ္လွ်က္ပါဖို႕
အေလာင္းနန္႔ေခါင္း
က်မ္းေဟာင္းေမာ္ကြန္း
ဇတ္လမ္းသံုးပြင့္ဆိုင္ ---။

ေနာက္နိညဥ့္
ရက္လည္ဆြမ္းမေကၽြးရသိမ့္ခင္
သက္ဆိုင္ရာ
အဖဲြ႕အစည္း (၂) ခု၏ယုန္းခန္း၌
ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္း
သူရဲေျခာက္သည္ဟူ၏ ---။

(မယံုလွ်င္ စံုစမ္းပါ။)

ဇာတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ခန္း

သဘာပတိမ်ားႄကြလာေက
ရပ္ေစာက္ရပ္အေလးျပဳရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

သက္တန္းကုန္ ၀န္ႀကီးတိနန္႔တြိတိုင္း
ခါးကိုင္းဦးၫြတ္ အ႐ိုအေသပီးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ျပကၡဒိန္မွာ ဆီးမွင္အနီကြက္က်ား
ရက္တိကမ်ားမ်ား
ညိတိုင္းညိတိုင္း ဆႏၵျပရဖို႔လား
အခမ္းအနား အခမ္းအနား နိမအားညမအား
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အစည္းအေ၀းတက္တိုင္း
ေငြေရေၾကးေရးအယႈတ္ယွင္းရ
ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရးဆိုဗ်ာ
နဖူးကဲြဒူးၿပဲ အလဲထိုးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အခ်ိန္တန္ေက အခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေရ
လံၾကဳတ္သတင္းတိကို
ေရဒီယိုဖြင့္တိုင္းၾကားနာရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရခိုင္တခြန္းမပါ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားျမန္မာသတင္းစာကို
လစဥ္ပံုမွန္ စာမ်က္ႏွာလွန္လွန္ဗ်ာဖတ္ရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္းေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

မျမင္ခ်င္ မၾကည့္ခ်င္အဆံုး
မ်က္ႏွာတိကို
ျမင္ရျပံဳးျပရ ဘ၀ဒုကၡမ်ားစြာနန္႔
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရန္သူကို ေတာ္လွန္ဖို႔အခ်ိန္မရ
ေရႊလဒမ်ားကိုက်ည္း တိုက္ခိုက္နီရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP